Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 9

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

 
   1. Вытворчасць цэлюлозы, паперы,
    кардону i вырабаў з iх:

 рэктыфiкацыя шкiпiнару         Апаратчык
 на рэктыфiкацыйнай устаноўцы;     шкiпiнарнай
                    устаноўкi      10953

 атрыманне таллавага масла на      Апаратчык таллавай
 устаноўках, рэгуляванне рэжыму варкi; устаноўкi      11007

 вальцоўка фiбравых трубак;       Вальцоўшчык
                    фiбравых трубак   11355

 варка ануч, адходаў перапрацоўкi льну, Варшчык па усiх
 хiмiчнай драўнянай масы, бавоўны,   прафесiях
 цэлюлозы;

 варка шчолакаў i брагi на ўстаноўках; Выпаршчык шчолакаў 11564

 вытворчасць драўнянай масы;      Дэфiбрэршчык    11835

 прамыўка цэлюлозы i паўцэлюлозы на   Дыфузоршчык
 прамыўнай апаратуры;          цэлюлозы      11843

 прапарка (насычэнне) балансу;     Дрэвапар      11902

 нарыхтоўка клапанаў для баваўняных   Нарыхтоўшчык
 мяшкоў;                клапанаў      12030

 падача балансаў да дэфiбрэраў     Загрузчык балансаў
 механiзаванымi i аўтаматызаванымi   ў дэфiбрэры     12082
 сродкамi;

 загрузка калчадану i серы ў печы;   Загрузчык
                    калчаданных, серных
                    пячэй i турм    12116

 загрузка сульфату ў печ, элеватар;   Загрузчык сульфатаў 12125

 размотка i раскрой палатна паперы на  Закройшчык-разак  12160
 дэталi;

 каландраванне паперы на        Каландроўшчык
 каландрах;               цэлюлозна-папяровай
                    вытворчасцi     12636

 падрыхтоўка башэннай кiслаты;     Кiслотчык      12755

 выраб тэхнiчных папер, шпалераў    Клейшчык паперы,
 i ратаплёнкi;             кардону i вырабаў
                    з iх        12784

 сушка i склейванне фiбры ў прэсах;   Клейшчык фiбры i
                    лiтых папяровых
                    вырабаў       12797

 падрыхтоўка суспензiй i фарбаў;    Фарбасаставiцель  13188

 пакрыццё лакам фiбравых вырабаў    Лакiроўшчык
 уручную i на станку;          фiбравых вырабаў  13346

 выраб ненатуральнага аксамiту     Машынiст агрэгата
 i велюру;               ненатуральнага
                    аксамiту      13542

 бiтумiраванне паперы;         Машынiст
                    бiтумiровачнай
                    машыны       13567

 адлiў папяровага палатна на машыне,  Машынiст
 на якой робяць паперу;         папераробчай
                    (кардонаробчай)
                    машыны (сетачнiк)  13585

 фарбаванне паперы на машынах;     Машынiст
                    паперафарбавальнай
                    машыны
                    (фарбавальшчык)   13587

 выраб тэхнiчных папер i шпалераў;   Машынiст
                    гафрыравальнай
                    машыны       13675

 выраб падоўжна-моцных даўгавалакнiстых Машынiст машыны
 папер;                 доўгавалакнiстых
                    папер        13849

 пакрыццё паперы палiэтыленавай     Машынiст машыны
 плёнкай;                для пакрыцця паперы
                    палiэтыленавай
                    плёнкай       13858

 друкаванне шпалераў з рысункам;    Машынiст
                    шпалерадрукарскай
                    машыны       13919

 адлiў масавых вiдаў кардону;      Машынiст папачнай
                    машыны       13963

 пергаментацыя паперы;         Машынiст
                    пергаментнай
                    машыны       13975

 адлiў i сушка цэлюлозы i iншых     Машынiст прэспату
 паўфабрыкатаў на прэспатах;      (сетачнiк)     14055

 сячэнне саломы, пянькi i ануч     Машынiст машыны для
 на машынах;              сячэння       14155

 гашэнне i каўстызацыя зялёнага     Мiксаўшчык     14465
 шчолаку;

 мыццё фiбры;              Мыйшчык фiбры    14530

 дэкаратыўная апрацоўка шпалераў;    Набойшчык рысункаў
                    на шпалеры     14784

 намотка рулонаў на накаце на      Накатчык
 шпалераробчых машынах;         шпалераробчай
                    машыны       14868

 намотка паперы з палiэтыленавым    Накатчык машыны для
 пакрыццём на накаце;          пакрыцця паперы
                    палiэтыленавай
                    плёнкай       14874

 намотка пергаменту; запраўка      Накатчык
 пергаменту на накат;          пергаментнай машыны 14877

 намотка цэлюлозы на накат;       Накатчык прэспата  14881

 выраб электратэхнiчнай паперы     Намотчык матэрыялаў
 i слюдзiнiту;             i паўфабрыкатаў   15031

 выраб электратэхнiчнай паперы i    Абпальшчык слюды  15191
 слюдзiнiту;

 рамонт, бетанаванне, абмуроўка i    Абмуроўшчык
 футроўка павярхоўнасцей рэзервуараў  кiслотных
 кiслотатрывалымi або тэрмаўстойлiвымi рэзервуараў     15238
 плiткамi;

 афарбоўка лiстоў кардону i       Афарбоўшчык кардону
 фiбры, зачыстка i ўкладка iх;     i фiбры       15448

 рафiнаванне, ачыстка i згушчэнне масы Аператар
 на ачышчальнай апаратуры;       ачышчальнага
                    абсталявання    15782

 абрэзка кантаў тоўстай фiбры,     Апiлоўшчык
 распiлоўка яе на загатоўкi;      фiбры        16221

 адбелка паўмасы з бавоўнавых      Адбельшчык     16279
 матэрыялаў i цэлюлозы;

 апрацоўка (зачыстка, шпаклёўка,    Апрацоўшчык лiтых
 афарбоўка) лiтых папяровых вырабаў;  папяровых вырабаў  16326

 друкаванне мiлiметроўкi;        Друкар мiлiметроўкi 16556

 абязводжванне паперы i кардону на   Прэсаўшчык
 прэсавай частцы папераробчай      папераробчай
 машыны;                (карданаробчай)
                    машыны       16979

 рамонт, прафiлактыка i абслугоўванне  Рабочыя па ўсiх
 тэхналагiчнага абсталявання ў     прафесiях
 вытворчасцях; сульфiтнай i сульфатнай
 цэлюлозы, хiмiчнай драўнiнай масы,
 бялiльных раствораў, пергаменту,
 фiбры, баваўняных мяшкоў (участак
 склейкi i выпрабавання мяшкоў), лiтых
 папяровых вырабаў, электратэхнiчнай
 паперы i слюдзiнiту; тэхнiчнай паперы,
 шпалераў i ратаплёнкi, сульфiтнага
 спiрту;

 насычванне i сушка святлаадчувальных, Насычальшчык паперы
 дыазатыпных i капiравальных папер;   i папяровых вырабаў 17426

 прыём хiмiкатаў, цыстэрн        Рабочы па падачы
 са звадкаванымi газамi: хлорам,    хiмiкатаў      17540
 амiякам, сярнiстым газам;

 вытворчасць хлору i двухвокiсу     Рабочыя па усiх
 хлору;                 прафесiях

 загрузка i разгрузка дыфузараў.    Разгрузчык
 Пераборка фiбры ў працэсе       дыфузараў      17606
 вышчалочвання;

 падрыхтоўка масы для вытворчасцi    Размольшчык     17655
 паперы;

 рэгенерацыя сярнiстай кiслаты;     Рэгенератаршчык
                    сярнiстай кiслаты  17841

 падоўжная i папярочная рэзка      Рэзчык паперы,
 паперы i кардону на станках;      кардону i цэлюлозы 17883

 спальванне чорнага шчолаку       Содаўшчык      18623
 у содарэгенерацыйных агрэгатах i
 содавых пячах;

 сартаванне ратаплёнкi;         Сарцiроўшчык
                    папяровай
                    вытворчасцi     18634

 падрыхтоўванне пасты. Падрыхтоўка   Саставiцель пасты  18723
 хiмiкатаў да загрузкi;

 сушка, фiбры, кардону, лiтых      Сушыльшчык паперы,
 папяровых вырабаў у сушыльных камерах кардону, фiбры i
 пры вытворчасцi фiбры i лiтых     вырабаў з iх    18922
 папяровых вырабаў;

 сушка паперы на папераробчых машынах; Сушыльшчык
                    папераробчай
                    (кардонаробчай)
                    машыны       18924

 сушка пергаменту i спецыяльнай     Сушыльшчык
 пергаментнай паперы на машынах;    пергаментнай
                    машыны       18966

 сушка цэлюлознага палатна i iных    Сушыльшчык прэспата 18975
 паўфабрыкатаў на прэспатах;

 знiманне з машыны, агрэгата, нарэзаных Знiмальшчык
 лiстоў цэлюлозы, паперы, кардону;   цэлюлозы, паперы,
                    кардону i вырабаў
                    з iх        19062

 маркiроўка фiбры сырцу; выраб     Укладчык-упакоўшчык 19293
 тэхнiчнай паперы, шпалераў i
 ротаплёнкi;

 запраўка фiбры-сырцу на вузел     Фiброўшчык     19345
 выспявання, ў ванны з растворам
 хлорыстага цынку, ў камеру папярэдняй
 сушкi;

 падрыхтоўка бялiльнага раствору;    Хлоршчык      19511

 падрыхтоўшчык тытанавых бялiл,     Падрыхтоўшчык
 падрыхтоўка масы ў бачку з растворам  эмульсii      17242
 фотажэлацiну.

   2. Лесахiмiчныя вытворчасцi:

 выраб: генератарнага газу з драўнiны; Рабочыя па ўсiх
 драўнянага вугалю i жыжкi;       прафесiях
 воцатна-кальцыевага парашку; воцатнай,
 прапiонавай, маслянай i мурашынай
 кiслот; воцатна-кiслага i
 мурашына-кiслага натрыю;
 драўняна-спiртавых прадуктаў;
 складаных эфiраў, воцатнай
 кiслаты-этылацэтату i бутылацэтату,
 фармалiну; карбюрызатара;
 драўняна-вугальных брыкетаў;
 драўняна-смаляных антыакiсляльнiкаў,
 антыполiмерызатараў i флатацыйных
 масел; экстракцыйнай канiфолi,
 сасновага флатацыйнага масла,
 абiяцiнавай смалы i прэпаната СНВ;
 аксiтэрыенавай смалы, лакаў i мэблевых
 аддзелачных матэрыялаў; эфiраў i
 мадыфiкаванай канiфолi; камфары;
 смалаперапрацоўкi; энергахiмiчнай
 перапрацоўкi драўнiны.

   3. Вытворчасць i перапрацоўка
    сульфiтных шчолакаў:

 вытворчасць: ванiлiну; дражджэй    Рабочыя па ўсiх
 (кармавых); лiцейных змацавальнiкаў,  прафесiях
 вуглекiслаты, спiрту.
   
          ХХV. Тэкстыльная прамысловасць
   
   1. Агульныя прафесii вытворчасцi
    тэкстылю:

 тэрмаапрацоўка тканiн, палатна     Апаратчык
 ў апаратах, у якiх яны спеюць;     тэрмаапрацоўкi
                    тканiн       11027

 прышыванне махроў да дываноў      Махрамшчык     11182
 пры ручной падачы дываноў;

 выраб i варка апрэтаў у варачных    Варшчык апрэту   11366
 ёмiстасцях;

 выграбанне кастрыцы, пылу       Выграбальшчык
 i iншых адходаў з-пад машын;      кастры       11526

 выграбанне пачасся з скрыняў      Выграбальшчык
 машын;                 пачасся       11588

 дэкацiроўка тканiн палатна на     Дэкацiроўшчык    11809
 дэкацiровачных машынах;

 загатоўка хiмiчных, фарбавальных    Загатоўшчык
 i хлорных раствораў;          хiмiчных раствораў
                    i фарбаў      12068

 залiўка ўручную расплаўленага     Залiўшчык
 металу ў формы;            iгольнаплацiнавых
                    вырабаў       12166

 вiльготна-цеплавая апрацоўка      Каландроўшчык    12630
 тканiн;

 рыхленне i трапанне бавоўны на     Аператар
 разрыхляльнiках;            разрыхляльна-
                    трапальнай машыны  15980

 выраб стужкi, часальнай ваты, асновы  Аператар часальнага
 лямцавых вырабаў на часальным     абсталявання    16170
 абсталяваннi;

 адцiсканне сыравiны, пражы, тканiны  Адцiскальшчык    16362
 на цэнтрыфугах, машынах;

 адбельванне, адварванне бавоўны,    Адбельшчык     16279
 пражы, роўнiцы, тканiн на агрэгатах
 адбельвання, у апаратах, чанах,
 варачных катлах;

 адварванне, пражы, палатна,      Адваршчык      16294
 панчошна-шкарпэтачных вырабаў у
 варачных апаратах, катлах, чанах, у
 машынах;

 парафанаванне тканiн на спецыяльным  Парафiнiроўшчык   16427
 апараце або машыне;

 прамыўка сыравiны на прамыўных     Прамывальшчык
 машынах i цэнтрыфугах;         сыравiны      17397

 прасаванне гатовай прадукцыi      Прасаўшчык гатовай
 i адходаў у кiпы на прэсах;      прадукцыi i адходаў 16997

 прасаванне рысункаў з матрыцы на    Прасаўшчык     17052
 рэльефны малет на прэсе;

 распрацоўка крутых канцоў вязак,    Распрацоўшчык
 абрэзкаў, грубых шкурак у валакно,   адходаў       17676
 лямцавых i iншых адходаў на ваўчках,
 канцэрвальных, шчыпальных i iншых
 машынах;

 друкаванне каляровых рысункаў     Раклiст       17706
 на тканiне, трыкатажным i нетканым
 палотнах на друкарскiх машынах;

 распраўка пражы на машыне, тканiны,  Распраўшчык     17781
 палатна ўручную;

 змешванне розных вiдаў натуральнага  Змешвальшчык
 або хiмiчнага валакна на машынах або  валакна       18609
 ўручную;

 змена шпуляў на гардзiнна-цюлевых i  Ставiльшчык     18762
 карункавых машынах;

 сушка бавоўны апасля фарбавання    Сушыльшчык     18916
 валакна, пражы, тканiн;

 укладанне тканiн у сушылку;      Сушыльшчык
 сушка тканiн на сушыльных чахлавых   (запраўшчык)    18945
 або кiрзамыйных пячатных машынах;

 траўленне i капiраванне рысункаў на  Травiльшчык валоў  19184
 валах;

 чыстка вентыляцыйных установак,    Чысцiльшчык
 цыклонаў, фiльтраў пыляных камер;   вентыляцыйных
                    установак      19558

 чыстка машын, станкоў i прыбораў да iх Чысцiльшчык
 ад пылу, пуху, кастрыцы, гразi, масла; абсталявання    19573

 чыстка ўручную або вакуумадсмакам i  Чысцiльшчык     19586
 тачэнне кардавай гарнiтуры часальнага
 апарату;

 выраб шыхты i эмульсiруючага      Шлiхтавар      19680
 прэпарату;

 укладка палатна пражы ў катлы ўручную; Укладчык вырабаў  19280

 шлiфоўка пад замшу палатна.      Шлiфоўшчык палатна 19663
   
   2. Iльняная вытворчасць:

 апрацоўка валакна на ручных      Апрацоўшчык валакна 16302
 грэбнях;

 прасаванне пачэсся, чэсанага iльну,  Прасаўшчык валакна 16983
 валакна.
   
   3. Шарсцяная вытворчасць:

 заварка тканiны на заварных агрэгатах, Заваршчык      11973
 апаратах;

 карбанiзацыя шэрсцi, тканiны або    Карбанiзатаршчык  1271О
 лоскуту ў карбанiзацыйных устаноўках;

 мыццё шэрсцi ў мыйна-экстракцыйных   Мыйшчык шэрсцi   14536
 агрэгатах;

 сарцiроўка нямытай шэрсцi на      Сартавальнiк
 сартавальным стале;          нямытай шэрсцi   18669

 валенне суконных, цяжкiх камвольных  Сукнавал      18912
 тканiн на сукнавальных машынах;

 абагачэнне пяску, падрыхтоўка     Флататаршчык    19363
 шчолачных рэагентаў;

 эмульсаванне стужкi на раскладачных i Эмлульсiроўшчык   19950
 часальных  машынах.

   
   4. Пенька-джутавая вытворчасць:

 прасаванне часанага валакна i пачасся Прасаўшчык валакна 16985
 ў кiпы на пакавальным прэсе;

 асмольванне пакулля на смалiльных   Асмольшчык     18612
 апаратах.
   
   5. Вытворчасць нетканых
    матэрыялаў:

 абслугоўванне клеявога агрэгата;    Машынiст клеявога
                    апарата       13757

 праклейванне растворам нетканых    Праклейвальшчык   17381
 палотнаў;

 стрыжка ворсу машынкамi;        Стрыгальшчык ворсу 18887

 усадка валакнiстай асновы ў      Тэрмаўсадчык    19134
 тэрмаўсадачнай камеры.
   
   6. Валюшна-лямцавая вытворчасць:

 апрэцiраванне кож на агрэгаце:     Апрэтуршчык     11119

 валенне лямцу;             Валюшнiк      11361

 стварэнне велюру;           Велюршчык      11416

 кiславанне валенага абутку;      Кiславальшчык    12749

 мыццё шэрсцi на абсталяваннi;     Мыйшчык шэрсцi   14534

 пратраўлiванне валасянога покрыва   Пратраўшчык шкурак 17483
 (пуху) шкурак;

 злямцоўванне галаўных убораў, валенага Злямцоўвальшчык   18373
 абутку;

 сарцiроўка трусiных шкурак на     Сарцiроўшчык шкурак 18700
 футравыя i пуховыя;

 чыстка тканiн, палатна, галаўных    Чысцiльшчык
 убораў, валенага абутку.        тканiны, вырабаў  19585
   
   7. Вытворчасць тэкстыльнай
    галантарэi:

 вышыванне рысункаў на тканiнах i цюлi Машынiст
 на машынах "Пантограф";        вышывальнай машыны
                    "Пантограф"     13648

 набiванне наканечнiкаў на чаравiчны  Набiвальшчык
 шнур на аўтамаце з прымяненнем     наканечнiкаў на
 ацэтону.                шнур        14769
   
   8. Першапачатковая  апрацоўка
    лёну i iншых лубяных культур:

 выраб трасты спосабамi мачэння i    Апаратчык
 прапарвання ў мачыльных баках,     падрыхтоўкi трасты 10726
 камерах, аўтаклавах;

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations