Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 4

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

 
 прадукцыi;

 выраб ездавых аўтамабiльных i     Машынiст
 авiяцыйных камер на аўтакамерным    аўтакамернага
 агрэгаце;               агрэгата      13513

 насычэнне корда на насычальным     Машынiст
 агрэгаце перад яго абрэзiнкай;     насычальнага
                    агрэгата      14074

 зборка безбандажных масiўных      Зборшчык
 шын на спецыяльным станку;       безбандажных шын  18125

 зборка, клейка на бранзалетным     Зборшчык
 станку або барабане бранзалетаў;    бранзалетаў
                    i брэкераў     18129

 зборка, клейка пакрышак уручную    Зборшчык пакрышак  18230
 i на станках;

 зборка-клейка шына-пнеўматычных    Зборшчык  шына-
 муфт;                 пнеўматычных муфт  18301

 стыкоўка корда-суравiзны на      Стыкоўшчык тэкстылю
 гiдраўлiчньм прэсе;          на прэсе      18906

 абгортванне бартавых калец       Флiнпероўшчык
 на флiнперавальных станках;      бартавых калец   19360

 фармаванне пакрышак у вакуумфарматары. Фармаўшчык пакрышак 19423

  4. Вытворчасць сiнтэтычнага каўчука
    i прадуктаў нафтахiмii:

 абслугоўванне тэхналагiчнага      Рабочыя ўсiх
 абсталявання на асноўных        прафесiй
 тэхналагiчных аперацыях у вытворчасцi
 сiнтэтычнага каўчука i прадуктаў
 нафтахiмii.
   
   5. Вытворчасць тэхнiчнага
    вугляроду:

 выкананне асноўных тэхналагiчных    Рабочыя ўсiх
 аперацый у вытвотачасцi тэхнiчнага   прафесiй
 вугляроду.
   
   6. Вытворчасць рэгенерату:

 выкананне асноўных тэхналагiчных    Рабочыя ўсiх
 аперацый у вытвотачасцi рэгенерату   прафесiй

   7. Вытворчасць азбеставых
    тэхнiчных вырабаў:

 выкананне асноўных тэхналагiчных    Рабочыя ўсiх
 аперацый пры вырабе дэталей,      прафесiй
 вырабаў з прымяненнем азбесту.
   
         X. Мiкрабiялагiчныя вытворчасцi
   
   1. Вытворчасць цукру метадам
    гiдролiзу нехарчовай раслiннай
    сыравiны:

 гiдролiз нехарчовай раслiннай     Варшчык       11365
 сыравiны;

 прыём сернай кiслаты са склада     Кiслотчык      12755
 вадкiх хiмiкатаў у зборнiкi
 кiслотнай станцыi;

 нейтралiзацыя гiдралiзата;       Нэйтралiзатаршчык  15117

 абслугоўванне адстойнiкаў i      Рабочыя ўсiх
 цеплаабменнiкаў.            прафесiй
   
   2. Вытворчасць кармавога бялка
    (кармавыя дрожджы,
    бялкова-вiтамiнныя канцэнтраты;
    корма-бактэрыi, бялковы
    канцэнтрат метанавага
    браджэння):

 падрыхтоўка раствора сiлкавальных   Аператар
 соляў у апаратах-растварыцелях;    падрыхтоўкi
                    раствораў
                    сiлкавальнага
                    асяроддзя i соляў  15920

 вiтамiнiзацыя дражджэй;        Аператар устаноўкi
                    вiтамiнiзацыi
                    дражджэй      16113

 сепарацыя, прамыўка i згушчэнне    Сепаратаршчык
 хлебапекарных дражджэй на       бiямасы       18388
 сепаратарах.
   
   3. Вытворчасць этылавага спiрту:

 падрыхтоўка сiлкавальных        Апаратчык
 асяроддзяў;              асяроддзяварэння  10972

 перагонка i рэктыфiкацыя спiрту    Апаратчык перагонкi
 на брагарэктыфiкацыйных устаноўках.  i рэктыфiкацыi
                    спiрту       10503
   
   4. Вытворчасць фурфуролу i яго
    вытворных:

 выраб фурфуролу i яго вытворных    Рабочыя ўсiх
                    прафесiй


   5. Вытворчасць кармавых
    антыбiётыкаў, вiтамiнаў i
    амiнакiслот:

 вытворчасць антыбiётыкаў,       Рабочыя ўсiх
 вiтамiнаў i амiнакiслот, якiя     прафесiй
 атрымлiваюцца мiкфабiялагiчным
 спосабам.
   
   6. Вытворчасць ферментных
    прэпаратаў;

 выраб ферментных прэпаратаў      Рабочыя ўсiх
 глыбiнным i паверхневым спосабам,   прафесiй
 работа з жывымi арганiзмаiмi.
   
   7. Вытворчасць бiялагiчных сродкаў
    абароны раслiн, удабрэнняў,
    iнсектыцыдных i iншых
    бактэрыяльных прэпаратаў:

 выраб вiрусных прэпаратаў,       Рабочыя ўсiх
 дэндрабацылiну, нiтрагiну, палiмiцiну, прафесiй
 тылазiну, трыхатэцыну,
 фiтабактэрыамiцыну, фосфарабактэрыну,
 энтабактэрыну.
   
   8. Вытворчасць ксiлозы, ксiлiту
    i ксiлiтану:

 абслугоўванне апаратаў дэгiдратацыi  Апаратчык
 выпарнiкаў, перагравальнiкаў;     дегiдратацыi    10201

 фiльтрацыя, асушка асадка,       Апаратчык
 выгрузка прадукту, адпампоўванне    фiльтрацыi     11061
 шламу на фiльтры.
   
   9. Вытворчасць растварыцеляў
    (ацэтон, бутанол):

 атрыманне спелай бражкi.        Апаратчык
                    ферментацыi затору 11055
   
   10. Вытворчасць прэмiксаў:

 выраб прэмiксаў.            Рабочыя ўсiх
                    прафесiй
   
   11. Вытворчасць карбанiзаванага
     лiгнiну, актыўных вугалей,
     нiтралiгнiну i яго вытворных:

 удзел у асноўных тэхналагiчных     Рабочыя ўсiх
 працэсах пры вырабу карбанiзаванага  прафесiй
 лiгнiну, актыўных вугалей,
 нiтралiгнiну i яго вытворных.
   
   XI. Вытворчасць медыкаментаў, медыцынскiх, бактэрыйных i
        бiялагiчных прэпаратаў i матэрыялаў

 выкананне асноўных тэхналагiчных    Апаратчык (акрамя
 аперацый пры вытворчасцi медыкаментаў, апаратчыка
 медыцынскiх, бактэрыйных i       падрыхтоўкi
 бiялагiчных прэпаратаў i матэрыялаў;  зубалячэбных
                    матэрыялаў)     10065

 дагляд за заражанымi, выпрабавальнымi Вiваршчык      11433
 жывёламi;

 дазiраванне сухiх i вадкiх       Дазiроўшчык
 медыцынскiх або ветэрынарных      медыцынскiх
 прэпаратаў;              прэпаратаў     11871

 закатка алюмiнiевых каўпачкоў;     Закатчык
                    медыцынскай
                    прадукцыi      12150

 запайка ампул;             Запайшчык ампул   12196

 выраб i фармiраванне нiтак       Вырабшчык кетгугу  12336
 кетгуту;

 награванне ампул з медыкаментамi на  Капiляршчык     12700
 газавых гарэлках;

 камплектаванне шпрыц-цюбiкаў,     Камплектоўшчык
 штучных зубоў;             паўфабрыкатаў
                    медыцынскiх
                    вырабаў       12871

 устаноўка i ўмацаванне на       Умацавальшчык
 паўаўтамаце мандрэн у каўпачкi;    мандрэн       13197

 падрыхтоўка сiлкавальных асяроддзяў  Лабарант
 для вырошчвання жывых культур;     вытворчасцi
                    бактэрыйных
                    прэпаратаў     13308

 сублiмацыйная сушка бактэрыйных,    Машынiст
 вiрусных i iншых бiялагiчных      сублiмацыйных
 прэпаратаў;              установак      14220
   
 выраб таблетак у вытворчасцi      Машынiст-
 галенавых, вiтамiнавых,        таблетыроўшчык   14236
 фармацэўтычных прэпаратаў;

 мантаж пасуды, фiльтраў,        Мантажнiк      14544
 змяшальнiкаў, балонаў;
   
 напаўненне ампул растворамi;      Напаўнiцель ампул  15066

 плаўка металаў i сплаваў на      Плавiльшчык     16613
 высокачастотных пячах;

 выраб антыбiётыкаў,          Прэпаратар
 кровазамяняльнiкаў i iншых       вытворчасцi
 прэпаратаў бiясiнтэзу;         бiясiнтэтычных
                    лячэбных сродкаў  16961

 тэрмiчная апрацоўка сыравiны      Прэпаратар
 ў працэсе атрымання шклападобнага   вытворчасцi
 цела;                 шклападобнага цела 16963

 падрыхтоўка розных мас зубалячэбнага  Падрыхтоўшчык
 i зубатэхнiчнага            сумесяў i мас
 прызначэння;              медыцынскага
                    прызначэння     17219

 прамыўка гiдрату окiсу алюмiнiю    Прамыўшчык
 вадой;                 гiдраксана     17403
   
 праверка дакладнасцi дазiроўкi     Праглядчык ампул  17469
 прэпаратаў, герметычнасцi запайкi   з iн'екцыйнымi
 ампул з медыкаментамi;         растворамi

 разлiў стэрыльных раствораў      Разлiўшчык
 бактэрыйных i вiрусных прэпаратаў;   стэрыльных
                    раствораў      17629

 размыванне вiруснай тканiны      Разлiўшчык
 жывёлаў i эмбрыёнаў;          вiруснай тканiны i
                    бактэрыйнай масы  17657

 вырошчванне грыбнiцы ферментнага    Расцiльшчык
 прэпарата;               грыбнiцы      17798

 абслугоўванне аўтамата або       Рэзчык ампул i
 паўаўтамата для рэзкi ампул або    трубак       17876
 шкляных трубак;

 наладка i рэгуляванне работы      Рэзчык сыравiны   17962
 машын пры рэзцы сыравiны;

 варка сiлкавальных асяроддзяў;     Асяроддзе-
                    гатавальнiк     18756

 дэфiбрынаванне крывi дэфiбрынатарам  Стабiлiзатаршчык-
 для харчовых i лячэбных мэт;      дэфiбрынiроўшчык  18758

 радыяцыйная стэрылiзацыя нiтак     Стэрылiзатаршчык
 кетгута;                матэрыялаў i
                    прэпаратаў     18871

 фармоўка пiлюль, свечак, шарыкаў    Фармоўшчык
 медыцынскага прызначэння.       мадыцынскiх
                    прэпаратаў,
                    паўфабрыкатаў i
                    вырабаў       19413
   
   Вытворчасць вiтамiнаў:

 выкананне асноўных тэхналагiчных    Рабочыя ўсiх
 аперацый пры вытворчасцi вiтамiнаў.  прафесiй (акрамя
                    калiброўшчыка дражэ
                    i адцiскальшчыка
                    вiтамiнавых сокаў)
   
        XII. Машынабудаванне i металаапрацоўка
   
   1. Лiцейная вытворчасць:
   
 плаўка ў вагранках;          Ваграншчык     11309

 выбiўка стальных, чыгунных i      Выбiвальшчык    11504
 каляровых адлiвак;           адлiвак

 ачыстка адлiвак, паковак ад прыгару,  Гiдрапеска-
 акалiны, карозii;           струменшчык     11664

 ачыстка адлiвак ад адпрацованай    Гiдрачысцiльшчык  11670
 сумесi прыгару;

 завалка вагранак плавiльных пячэй   Завальшчык шыхты
 шыхтавымi матэрыяламi;         ў вагранкi i печы  11971

 наплаўка вадкiм чыгуном, заладка    Заваршчык адлiвак  11978
 эпаксiднымi смоламi ракавiн, трэшчын
 у адлiўках;

 залiўка чыгуна, сталi, каляровага   Залiўшчык металу  12176
 металу ў формы i зложнiцы;

 залiўка i лiццё дэталей, вырабаў    Залiўшчык
 з свiнцова-алавянiстых сплаваў;    свiнцова-
                    алавянiстых сплаваў 12180

 выраб фармовачных i стрыжнёвых     Земляроб      12264
 напаўняльных, аблiцовачных
 хуткасохнучых i налiўных сумесяў;
   
 плаўка i залiўка форм сталямi,     Лiцейшчык
 сплавамi на вакуумных i        вакуумнага,
 цэнтрабежна-вакуумных устаноўках;   цэнтрабежна-
                    вакуумных i
                    цэнтрабежнага лiцця 13384

 лiццё дэталей у пясчаныя i       Лiцейшчык металаў
 абалонкавыя формы па выплаўляемым   i сплаваў      12392
 мадэлям;

 лiццё метадам накiраванай       Лiцейшчык метадам
 крышталiзацыi вырабаў з каляровых   накiраванай
 i чорных металаў;           крышталiзацыi    13394

 лiццё дэталей з чыгуна, сталi     Лiцейшчык на
 i каляровых металаў пад нацiскам;   машынах для лiцця
                    пад нацiскам    13395

 выраб i рэстаўрацыя мадэляў з     Мадэльшчык па
 эпаксiдных смол;            мадэлях з
                    эпаксiдных смол   14497

 абдзiрка i зачыстка дэталей      Наждачнiк      14862
 абразiўнымi коламi сухiм спосабам;

 апiлоўванне i палiраванне знадворных  Апiлоўшчык фасонных
 i ўнутраных паверхняў адлiвак;     адлiвак       16219

 плаўка каляровых i каштоўных      Плавiльшчык металу
 металаў i iх салаваў у пячах i     i сплаваў      16626
 горнах;

 плаўка тытанавых сплаваў у       Плавiльшчык металу
 вакуумных электрадугавых пячах;    на вакуумных пячах 16628

 састаўленне шыхты з розных       Састаўляльшчык
 кампанентаў;              фторыстых прысадак 18736

 сушка форм i стрыжэняў у        Сушыльшчык
 сушыльных шафах;            стрыжаняў, форм i
                    фармовачных
                    матэрыялаў     18984

 уборка гарэлай зямлi ў тунэлях;    Уборшчык у
                    лiцейных цэхах   19252

 выраб форм для адлiвак на       Фармоўшчык машыннай 19411
 фармовачных машынах;          фармоўкi

 фармоўка па мадэлям у апоках      Фармоўшчык ручной
 або ў глебе адлiвак вагай больш    фармоўкi      19430
 10 кг;

 ачыстка адлiвак вырабаў i       Чысцiльшчык металу,
 дэталей у ачыстных барабанах.     адлiвак, вырабаў i
                    дэталей       19568
   
   2. Зварачныя работы:

 кiслародная i паветрана-плазменная   Газарэзчык     11618
 рэзка металу;

 газавая зварка вузлоў дэталей i    Газазваршчык    11620
 трубаправодаў з сталей i сплаваў;

 зварка электронна-прамянёвая ў     Зваршчык на
 вакууме;                электронна-
                    прамянёвых
                    зварачных
                    устаноўках     18342

 тэрмiтная зварка дэталей i вырабаў;  Зваршчык тэрмiтнай
                    зваркi       18350

 аўтаматычная i механiзаваная      Электразваршчык на
 зварка вузлоў, дэталей i канструкцый; аўтаматычных
                    i паўаўтаматычных
                    машынах       19905

 ручная дугавая, плазменная i газавая  Электразваршчык   19756
 зварка апаратаў, дэталей, вузлоў.
   
   3. Кацельныя, халоднаштамповачныя,
    валачыльныя i давiльныя работы:

 гарачая вальцоўка металу;       Вальцоўшчык     11318

 валачэнне свiнцовага дроту, трубак i  Валачыльшчык    11482
 пруткоў;

 гiбка стальных, медных i iншых труб;  Гiбшчык труб    11654

 выраб на такарна-давiльных станках   Давiльшчык     11783
 дэталей з дзюралюмiнiю, латунi i
 сталi;

 завальцоўка канцоў свiнцовых труб   Завальцоўшчык    11967
 у гарачым стане;

 выраб, рамонт i зборка вузлоў i    Кацельшчык     13144
 дэталей кацельнага абстаявання;

 праўка ўручную на плiце ў       Правiльшчык
 халодным i нагрэтым стане лiтых,    уручную       16932
 штампованых дэталей i вырабаў з
 пракатнага i iншага металу;

 рэзка металу на нажнiцах i       Рэзчык металу на
 прэсах з ручной падачай металiчных   нажнiцах i прэсах  17914
 вырабаў;

 штампоўка дэталей са свiнцу;      Штампоўшчык     19700

 штампоўка i выцягванне полых      Штампоўшчык метадам
 дэталей; выцягванне, фармоўка,     выбуху       19709
 калiброўка, прабiўка i адбартоўка
 адтулiн на ўстаноўках выбуховай
 апаратуры;

 штампоўка, калiброўка, выцягванне,   Штампоўшчык на
 гiбка i праўка дэталей на молатах,   молатах, якiя
 якiя падаюць.             падаюць       19710
   
   4. Кавальска-прэсавыя i тэрмiчныя
    работы:

 нагрэў на розных горнах i зняцце    Бандажнiк      11170
 бандажаў з цэнтраў колавых пар у
 гарачым стане;

 абмазка i iзаляцыя дэталей       Iзалiроўшчык у
 вогнетрывалай масай уручную;      тэрмаапрацоўцы   12522

 загартоўка, адпал, водпуск,      Гартавальшчык    12673
 нармалiзацыя i патэнтаванне стужкi,
 катанкi, пруткоў, дроту, дэталей i
 вырабаў з каляровых i чорных металаў
 у загартовачных пячах i ваннах (акрамя
 электрычных i газавых пячэй закрытага
 тыпу або без высоўных подаў);

 коўка дэталей i нарыхтовак са     Каваль на
 сталей i сплаваў каляровых металаў   молатах i прэсах  13225
 на молатах;

 ручная коўка дэталей;         Каваль ручной коўкi 13227
   
 гарачая штампоўка i гiбка дэталей   Каваль-штампоўшчык 13229
 на фрыкцыйных i крывашыпных прэсах;

 гарачая коўка вальфрамавых,      Каваль-штампоўшчык
 малiбдэнавых металаў на ратацыйных   на ратацыйных
 ковачных машынах;           машынах       13231

 кiраванне парапаветранымi i      Машынiст на
 пнеўматычнымi молатамi пры апрацоўцы  молатах, прэсах i
 гарачага металу;            манiпулятарах    13901

 нагрэў у камерных, метадычных i    Награвальшчык
 паўметадычных пячах нарыхтовак     (зваршчык) металу  14854
 i дэталей;

 напайка пласцiн з хуткарэзных     Напайшчык      15062
 сталяў i цвёрдых сплаваў у
 спецыяльных пячах, кавальскiх горнах
 на фрэзы, свёрдлы, разцы;

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations