Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 13

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

 

   Работнiкi, занятыя: у вытворчасцi бактэрыйных  i  вiрусных
 прэпаратаў; доглядам за прадуцэнтамi i цiтражнымi жывёламi; на
 работах з iнфiцыраваным матэрыялам; а таксама доглядам за хворай
 жывёлай.

   5. Ветэрынарныя ўстановы:

   Работнiкi, занятыя на работах з iнфекцыйным або падазроным у
 адносiнах да iнфекцый матэрыялам, а таксама па догляду за хворай
 жывёлай i iх лячэнню у ветэрынарных установах.

    ХХХVI. Вытворчасць навучальна-наглядных дапаможнiкаў

 усе вiды работ па: гiсталогii,     Рабочыя ўсiх
 гiталогii, эмбрыялогii, паталогii,   прафесiй
 апрацоўцы трупаў, падносцы i апрацоўцы
 трупнага матэрыялу;

 усе вiды работ на вiльготным      Работнiкi ўсiх
 прэпараваннi, мацэрацыi i на      прафесiй
 мiкразрэзах.


   XХХVII. Агульныя прафесii ўсiх галiн народнай гаспадаркi

 падрыхтоўка пажыўнага асяроддзя:    Аўтаклаўшчык    10014
 сусла, вадкiх i цвёрдых пажыўных
 асяроддзяў; разлiў сусла, стэрылiзацыя
 ў аўтаклавах;

 зарадка i рамонт свiнцовых       Акумулятаршчык   10047
 акумулятараў;

 асмольванне чанаў i iншых ёмiстасцей; Антыкаразiйшчык   10062

 гашэнне вапны;             Апаратчык гашэння
                    вапны        10176

 падрыхтоўка раствораў хiмiчных     Апаратчык
 злучэнняў або раствораў;        падрыхтоўкi
                    хiмiчных раствораў 10729

 хлараванне рапы, буравых вод,     Апаратчык
 вапнавага малака;           хларавання     11087

 запаўненне бункераў матэрыяламi з   Бункероўшчык    11289
 дапамогай элеватараў, канвеераў,
 скiпавых пад'ёмнiкаў i iншых сiстэм;

 варка асфальтавай масцiкi i масы;   Варшчык асфальтавай
                    масы        11368

 варка сумесi бiтуму ў бiтумаварачных  Варшчык бiтуму   11370
 катлах, ваннах, канвертарах;

 варка розных смолак або плаўленне   Варшчык смолкi   11394
 сургучу ў катлах i апаратах;

 кiраванне легкавымi i грузавымi    Вадзiцель
 аўтамабiлямi ўсiх тыпаў i марак;    аўтамабiля     11442

 выкананне ўсiх вiдаў работ пад вадой; Вадалаз       11465

 перавозка розных грузаў, нечыстотаў,  Возчык       11476
 смецця i iншых грузаў на конях, валах,
 мулах;

 абслугоўванне паветранагравальнiкаў,  Газавiк       11607
 кантроль iх стану i работы
 абсталявання газавай гаспадаркi,
 асобных плавiльных, награвальных,
 тэрмiчных, кавальскiх, загартовачных i
 iншых пячэй;

 атрыманне энергетычнага газу на    Газагенератаршчык  11614
 газагенератарах, якiя працуюць
 на дровах, торфе, сланцы i вуглi;

 правядзенне газавыратавальных работ  Газавыратаўнiк   11622

 абслугоўванне i рамонт ацэтыленавых  Генератаршчык
 газагенератараў;            ацэтыленавай
                    устаноўкi      11646

 гумiраванне ўручную або на станках   Гумiроўшчык
 металiчных вырабаў;          металавырабаў    11779

 дэзактывацыя спецаўтатранспарта,    Дэзактыватаршчык  11804
 абсталявання, спецвопраткi
 i сродкаў iндывiдуальнай абароны;

 дэзiнфекцыя i дэзадарацыя       Дэзiнфектар     11806
 адзення, абсталявання, машын,
 сыравiны, тэрыторый, будынкаў i г.д.;

 прасвечванне вырабаў пры дапамозе   Дэфектаскапiст   11833
 стацыянарных i перасовачных крынiц
 выпраменьвання;

 дазiметрычныя i радыёметрычныя     Дазiметрыст     11856
 вымярэннi;

 праверка, рамонт, зарадка i      Зарадчык
 перазарадка пенных, парашковых,    вогнетушыцеляў    12229
 вуглякiслых i фрэнавых вогнетушыцеляў;

 выпрабаванне балонаў пад цiскам;    Выпрабавальнiк
                    балонаў       12571

 абслугоўванне катлоў i пячэй, якiя   Апальшчык      12618
 працуюць на цвёрдым палiве пры ручной
 загрузцы;

 абслугоўванне i бягучы рамонт пячэй;  Муляр (пячнiк)
                    дзяжурны каля
                    пячэй;        12682

 падрыхтоўка розных вiдаў клеевых    Клеявар       12776
 раствораў;

 пастаноўка на "тып" па колеру эмалей  Каларыст       12829
 i фарбаў;

 аналiз, даследаванне i выпрабаванне  Лабарант
 рэчываў, якiя шкодна ўздзейнiчаюць на хiмiчнага
 здароўе чалавека;           аналiзу       13321

 кiраванне i абслугоўванне барабанных  Лябёдчык       13361
 лябёдак з прывадам ад
 электрарухавiкоў;


 лiццё пад цiскам на          Лiцейшчык
 тэрмапластаўтаматах (лiцейных     пластмас       13399
 машынах) дэталей i вырабаў;

 рамонт, мыццё, сушка i прасаванне   Машынiст па мыццю
 спецвопраткi, забруджанай ядавiтымi  i рамонту
 рэчывамi, каналiзацыйнай вадкасцю;   спецвопраткi     14042

 абслугоўванне высакавольтных      Матарыст
 электрарухавiкоў;           электрарухавiкоў   14757

 напаўненне балонаў звадкаваным     Напаўняльнiк
 газам i вадкiм хлорам;         балонаў       15068

 нейтралiзацыя цыянiстых i iншых    Нейтралiзатаршчык
 ядавiтых адходаў у пячах, ваннах;   цыянiстых
                    раствораў      15121

 абслугоўванне (кiраванне)       Машынiсты ўсiх
 аўтамабiлеразгрузчыкаў,        прафесiй
 вагонаперакульнiкаў, вентыляцыйных,
 аспiрацыйных i паветрараздзяляльных
 установак; газагенератарнай
 станцыi; газадзьмухных машын,
 рухавiкоў унутранага згарання;
 кампрэсарных установак, вадагрэйных i
 паравых катлоў; маставых i шлюзавых
 кранаў; пад'ёмных механiзмаў;
 скрэперных перагружальнiкаў,
 халадзiльных установак, якiя
 фармiруюць штабелi; растворапомпавых
 станцый;

 абслугоўванне абсталявання ў      Абходчык
 падземных камерах i тунэлях;      вадаправодна-
                    каналiзацыйнай
                    сеткi        15400

 рамонт топак пячэй, катлоў,      Вогнетрывальшчык  15416
 каўшоў i iншага абсталявання;

 усе вiды работ, звязаныя з:      Работнiкi ўсiх
 прымяненнем аптычных квантавых     прафесiй
 генератараў; радыёактыўнымi рэчывамi i
 крынiцамi iанiзуючых
 выпраменьванняў; гандлем i захаваннем
 вiна, спiрту i лiкёра-гарэлачнай
 прадукцыi i пiва; рэгулiроўкай,
 настройкай, выпрабаваннем i
 абслугоўваннем генератараў
 электрамагнiтных палёў радыёчастот;
 выконваннем усiх вiдаў работ у
 падземных умовах;

 усе вiды работ i вытворчасцi,
 звязаныя з:
 вырабам, захаваннем, транспарцiроўкай Рабочыя па ўсiх
 i прымяненнем выбухова-небяспечных   прафесiях
 рэчываў; прымяненнем адкрытай ртуцi;
 прымяненнем пнеўматычнага iнструмента,
 вадалазнымi i падводнымi работамi;
 выкананнем асноўных тэхналагiчных
 аперацый у вытворчасцi шклопластыкаў i
 вырабаў з iх (акрамя кантролю i
 знiмання аптычных характарыстык);
 прыстрэлкай i адстрэлкай зброi;
 прымяненнем лакаў; насычваннем
 драўнiны антысептыкамi i вогнетрывалымi
 саставамi, транспарцiроўкай,
 падрыхтоўкай i прымяненнем
 ядахiмiкатаў; выдаленнем нечыстот з
 выграбных i памыйных ям уручную;
 ачыстка прамысловай каналiзацыйнай
 сеткi i пастак; работай з пекам;
 прымяненнем этылавай вадкасцi;
 абслугоўваннем спецыялiзаваных складоў
 з гаруча-змазачнымi i выбуховымi
 матэрыяламi, ядахiмiкатамi, кiслотамi
 i шчолачамi, хлорам i хлорнай вапнай;
 работай на вышынi; работай непасрэдна
 ў боксах, iнсектарыях, вiварыях;
 заводскiмi хадавымi выпрабаваннямi
 лакаматываў i маторвагонных цягнiкоў,
 работай каля гарачай плiты,
 кандытарскiх пячэй i электражарачных
 шафаў; выконваннем усiх вiдаў работ у
 падземных умовах;

 мантаж, устаноўка i рамонт       Радыёманцёр
 тэлевiзiйных антэн;          прыёмных
                    тэлевiзiйных антэн 17562

 рэгенерацыя адпрацаванага масла, якое Рэгенератаршчык
 адбельваецца зямлёй, амiяком,     адпрацаванага
 сiлiкагелем i актывiраваным вокiсам  масла        17840
 алюмiнiю;

 прыём кiслот, шчолачаў, малака,    Злiўшчык-
 патакi, растваральнiкаў, водных    разлiўшчык     18598
 раствораў у розныя ёмiстасцi i злiў
 iх у рэзервуары, бакi, цыстэрны,
 кантэйнеры, бочкi i iншую тару;

 змазванне частак машын, механiзмаў,  Змазчык       18602
 рухавiкоў, дэталей i вузлоў вагонаў на
 чыгуначных станцыях, тэхналагiчнага
 абсталявання ў вытворчасцi тэкстылю;

 мантаж i дэмантаж шын, рамонт     Слесар па рамонту
 аўтамабiляў, якiя перавозяць      аўтамабiляў     18511
 асенiзацыйныя грузы, гнiласнае смецце
 i ядахiмiкаты, працуючыя на
 этылiраваным бензiне;

 абслугоўванне падземных газаправодаў  Слесар па
 i будынкаў на iх;           эксплуатацыi i
                    рамонту падземных
                    газаправодаў    18556

 рамонт водаправодных сетак, канапатка, Слесар
 залiўка раструбаў труб;        аварыйнааднаўленчых
                    работ        18447

 рамонт (выпрабаванне) фрэонавых,    Слесар-рамонтнiк  18559
 амiячных кампрэсараў i халадзiльных
 установак; тэхналагiчнага абсталявання
 на матора-выпрабавальных станцыях,
 якiя працуюць на этылiраваным бензiне;
 у падземных камерах, тунелях i унутры
 суднаў; у металургiчных i хiмiчных
 вытворчасцях, цэхах i на вытворчых
 участках; у вытворчасцях пластмасавых
 вырабаў; у спецпральнях; на гарачых
 участках работ; на каналiзацыйных
 будынках;

 абслугоўванне каналiзацыйных сетак i  Слесар-сантэхнiк  18560
 спецпральняў;

 страпоўка i ўвязка грузаў;       Стропальшчык    18897

 перамяшчэнне, зборка, разборка i
 ўстаноўка на праектную адметку або
 фундамент машын, механiзмаў, станкоў; Такелажнiк     19081

 пераноска ўручную i перавозка на    Транспарцiроўшчык  19213
 цялежках грузаў у тунэлях лiцейных
 цэхаў, на гарачых участках работ;
 абслугоўванне шнэкаў, чарвячных i
 iншых транспарцёраў ў мукамольна-
 элеватарнай i камбiкормавай
 вытворчасцях;

 уборка вытворчых памяшканняў у     Прыбiральшчык
 металургiчных i хiмiчных цэхах,    вытворчых
 на гарачых участках работ, у      памяшканняў     19528
 вытворчасцях пластмасавых вырабаў,
 у палiграфiчнай вытворчасцi, у
 памяшканнях першапачатковай апрацоўкi
 шэрсцi i перапрацоўкi паўторнай
 сыравiны, на участках, дзе ўжываюцца ў
 адкрытым выглядзе хiмiчныя рэчывы I,
 II i III класаў небяспекi, уборка
 грамадзянскiх туалетаў;

 фасоўка, укладка, дазiроўка      Укладчык-
 паўфабрыкатаў i гатовай прадукцыi   упакоўшчык     19293
 тару (сыпучыя едкiя рэчывы, рыба,
 шрыфтавая прадукцыя i друкарскi
 сплаў);

 ачыстка труб (трубачыст)        Чысцiльшчык     19555
 пячэй i газаходаў, катлоў, танкаў,
 цыстэрн, чанаў, нафтаналiўных суднаў
 i iншых ёмiстасцей ад тлушчу, граксы,
 нафгапрадуктаў i хiмпрадуктаў;

 ачыстка i рамонт вентыляцыйных i    Чысцiльшчык
 пылаўлоўных сiстэм;          вентыляцыйных
                    установак      19558

 састаўленне шыхты, падрыхтоўка     Шыхтоўшчык     19614
 каталiзатарнай шыхты;

 шлiфаванне i даводка дэталей,     Рабочыя па ўсiх
 iнструмента да патрэбных памераў    прафесiях
 з прымяненнем абразiўных кругоў;

 падрыхтоўка сухой шыхты i абмазачнай  Электродчык     19760
 масы ўручную;

 рамонт i тэхнiчнае абслугоўванне    Электрамеханiк па
 лiфтаў;                лiфтам       19778

 абслугоўванне электраустановак,    Электраманцёр па
 рухавiкоў розных тыпаў, генератараў,  абслугоўванню
 акумулятараў, зарадна-разрадных i   электраустановак  19850
 сiлавых шчытоў, выпрамнiкаў;

 абслугоўванне i рамонт         Электраманцёр па
 электраабсталявання ў металургiчных i рамонту i
 хiмiчных вытворчасцях, цэхах i на   абслугоўванню
 вытворчых участках, у пральнях;    электраабсталявання 19861

 ручная дугавая, плазменная, газавая  Электрагазазваршчык 19756
 аўтаматычная i паўаўтаматычная зварка
 дэталей, вузлоў з сталей, каляровых
 металаў i сплаваў;

 кiраванне машынамi i механiзмамi, якiя Машынiст па ўсiх
 прымяняюцца пры выкананнi будаўнiчых, прафесiях
 мантажных i рамонтна-будаўнiчых работ;

 афарбоўванне з прымяненнем нiтрафарбы, Маляр        13450
 нiтраэмалей, лакаў i другiх шкодных
 рэчыаваў не нiжэй III класа
 небяспечнасцi;

 абслугоўванне вадагрэйных i паравых  Машынiст (качагар)
 катлоў розных сiстэм;         кацельнi      13786

 усе вiды работ, звязаныя з пад'ёмам i
 перамяшчэннем цяжараў звыш норм,
 устаноўленых для асоб маладзей 18
 гадоў.

   Заўвага. Калi ў Спiс уключаны прафесii рабочых пад агульнай
назвай  (напрыклад:  вальцоўшчык стана халоднага пракату труб,
сталявар, бурыльшчык ручнога бурэння свiдравiн  i  г.д.),  то
забараненне прымянення працы асоб, не дасягнуўшых  18-гадовага
ўзросту, распаўсюджваецца таксама на падручных, памочнiкаў i старшых
рабочых гэтых прафесiй.
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations