Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 2

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

 
 параэжэктарнай устаноўцы;       параэжэктарнай
                    устаноўкi
                    вакуумавання металу 15788

 плаўка раскiсляльнiкаў i ферасплаваў  Плавiльшчык
 у печах;                раскiсляльнiкаў   16638

 плаўка вадкiх сiнтэтычных шлакаў;   Плавiльшчык
                    сiнтэтычных шлакаў 16642

 падрыхтоўка саставаў для разлiўкi   Падрыхтоўшчык
 плавак;                саставаў да
                    разлiўкi плавак   16719

 ачыстка паддонаў ад цэглы i смецця.  Падрыхтоўшчык
 Набiванне i падмазка уцяпляльнiкаў i  сталеразлiвачных
 леек;                 канаў        16721

 кiраванне стопарамi прамежковага    Разлiўшчык сталi  17627
 ўстройства пры разлiўцы сталi з
 каўшоў, удзел у разлiўцы сталi;

 вядзенне тэхналагiчнага працэсу    Сталявар      Па ўсiх
 выплаўкi (пераплаўкi) сталi (сплаваў,           прафе-
 паўпрадукта).                       сiях


   3. Пракатная вытворчасць:

 разборка, камплектаванне i зборка   Вальцоўшчык па
 клецэй на рэйкабэлечных i лiнейных   зборцы i перавалцы
 сортапракатных стамах;         клецей       11337

 удзел у вядзеннi тэхналагiчнага    Вальцоўшчык
 працэсу прафiлявання металу;      профiлягiбачнай
                    машыны       11340

 пракатка гарачага металу розных    Вальцоўшчык стана
 марак сталi, профiляў i        гарачай пракаткi  11345
 сячэнняў;

 халодная пракатка i дрэсiроўка     Вальцоўшчык стана
 лiстоў;                халоднай пракаткi  11350

 выраб, рамонт, устаноўка i наладка   Вытворца-наладчык
 ўводных i вывадных праводак на     прэс-праводак    12376
 станах халоднай пракаткi;

 удзел у выпрабаваннi металу на     Выпрабавальнiк
 цвёрдасць. Зачыстка пляцоўкi на    металу       12591
 метале на зачыстным станку;

 падрыхтоўка пакетаў лiстоў для     Лiстабойшчык    13382
 пасадкi ў печ для адпалу. Кантоўка
 пакетаў пры прабiўцы iх на молаце;

 выкананне работ па догляду за     Машынiст вядучага
 электрарухавiком пракатнага стана,   матора пракатнага
 чыстка i змазка яго;          стана        13612

 агнявая зачыстка гарачага металу ў   Машынiст машыны
 патоку блюмiнга або слябiнга;     агнявой чысткi   13864

 прашыўка дзiрак у дысках колаў на   Машынiст прэса   14053
 прэсе. Змазка i падналадка прэса;

 абслугоўванне i кiраванне паравой   Машынiст
 машынай;                рэверсiўнай паравой
                    машыны пракатнага
                    стана        14127

 кiраванне злiткаламацелем пры ломцы  Машынiст
 надрэзаных злiткаў на колавыя i    злiткаламацеля   14189
 бандажныя загатоўкi;

 устараненне акалiны з паверхнi     Машынiст
 гарачакатаных нержавеючых палос на   сталеструменнай
 сталеструменных машынах;        машыны       14216

 зачыстка металу ў патоку стана;    Машынiст
                    фрэзерназачыстной
                    машыны       14335

 кiраванне транспартнымi механiзмамi,  Аператар лiнii
 па падачы рэек на апрацоўчую лiнiю;  апрацоўкi рэек   15665

 кiраванне ў працэсе пракаткi металу  Аператар паста
 пад'ёмным сталом шлепперамi i     кiравання стана
 рольгангамi на станах;         гарачай пракаткi  15890

 кiраванне работай маталак,       Аператар паста
 разматвацелей i iншых механiзмаў    кiравання стана
 стана пры пракатцы стужак у рулонах  халоднай пракаткi  15892
 з прэцызiйных сплаваў;

 кiраванне механiзмамi набору радоў,  Аператар
 укладчыкам, пад'ёмнымi ўпорамi i    профiлягiбачнага
 кiшэнь-вагамi бесперапыннага      агрэгата      15940
 профiлягiбачнага агрэгата;

 кiраванне шлепперамi i рольгангамi   Аператар
 па падачы бандажоў на свiдравальны  свiдравальнага
 агрэгат або прашыўны прэс;       агрэгата i прэса  16015

 нанясенне на стальныя палосы i трубы  Плакiроўшчык
 клею, палiмернай плёнкi, пластiзолю,  палiмерных
 лавафарбавых i iншых палiмерных    матэрыялаў на метал 16659
 матэрыялаў;

 палiроўка стужкi з высокалегiраваных  Палiроўшчык лiстоў
 марак сталi i прэцызiйных сплаваў   i стужак      16810
 розных размераў;

 расцяжка бандажоў па дыяметру на    Прасаўшчык колаў
 гiдраўлiчных прэсах i маркiроўка iх;  i бандажоў     17034

 гарачая i халодная прашыўка дзiрак   Прасаўшчык-
 рэйкавых змацаванняў на прэсах;    прашыўшчык рэйкавых
                    змацаванняў     17089

 падрыхтоўка раздзяляльнай пасты для  Падрыхтоўшчык
 плакiруючых пласцiн пры вытворчасцi  раздзяляльнай
 двухпластавага лiставога металу;    пасты        17205

 раздзiранне на раздзiрачных або    Раздзiршчык
 разбiвачных машынах або ўручную    пакетаў       17621
 адпаленых стоп бляхi або лiставога
 металу;

 рэзка асобных лiстоў або фарматаў   Рэзчык халоднага
 бляхi, палосак i вязак на нажнiцах   металу       17972
 або станках;

 падрыхтоўка i замена на лiнейных    Слесар-праводчык  18557
 сортапракатных станах, якiя вышлi
 са строю лiнеек, праводак, каробак
 i г.д.;

 апыленне талькам лiстоў на       Талькiроўшчык
 талькiровачных машынах;        лiстоў i стужак   19089

 укладка гарачакатаных загатовак    Укладчык пракату  19287
 для вiл у штабелi з адначасовым
 выпраўленнем выгнутых загатовак
 уручную.
   
   4. Трубная вытворчасць:

 пакрыццё труб асфальтам;        Асфальтоўшчык    111З8

 калiброўка труб, паступаючых      Вальцоўшчык
 з трубаэлектразварачных станаў;    калiбровачнага
                    стана        11326

 кiраванне станам у працэсе пракаткi  Вальцоўшчык стана
 труб;                 халоднага пракату
                    труб        11349

 валачэнне труб на немеханiзаваных   Валачыльшчык    11489
 станах;

 зняцце грата з труб на станку;     Гратанаймальнiк   11758

 заварка гарачых балонаў i труб;    Заваршчык труб i
                    балонаў       11984

 расшырэнне i калiброўка канцоў     Калiброўшчык труб
 абсадных труб;             на прэсе      12664

 фармоўка трубнай загатоўкi на     Машынiст
 фармовачных вальцах;          фармовачнай машыны 14328

 пайка i адпал пры вытворчасцi     Паяльшчык труб   16468
 скручаных паяльных труб;

 выпрабаванне труб i балонаў на     Прасаўшчык на
 гiдраўлiчных або пнеўматычных прэсах; выпрабаваннi труб i
                    балонаў       17058

 фармоўка стрыжаняў раструба i фланца  Трубалiцейшчык-
 на устаноўках;             фармоўшчык     19236

 зварка палос для труб;         Электразваршчык
                    лiстоў i стужак   19903

 вытворчасць труб кантактнай зваркай,  Электразваршчык
 зваркай супрацiўленнем i токамi    труб на стане    19908
 высокай частаты.

   5. Ферасплаўная вытворчасць:

 абезвугляроджванне i азотаванне    Апаратчык
 ферасплаваў у вакуумнай печы;     вакуумтэрмiчнай
                    печы        1О107

 адпал хрому;              Апаратчык адпалу
                    хрому        10467

 вытворчасць ванадыя шляхам       Апаратчык у
 вышчалочвання ванадыя з абпаленай   вытворчасцi
 шыхты;                 ванадыя       10643

 выпуск металу i шлаку з ферасплаўных  Гарнавы
 пячэй;                 ферасплаўных
                    пячэй        11702

 выплаўка ферасплаваў;         Канвертаршчык    12895

 разлiўка ферасплаваў на разлiвачнай  Машынiст      14104
 машыне;                разлiвачнай машыны

 завалка шыхты ў печ, шуроўка шыхты,  Плавiльшчык     16645
 перапуск электродаў;          ферасплаваў

 канвертарная плаўка;          Пультаўшчык     17509
                    канвертара

 разбiўка i драбленне ферасплаваў;   Разбiўшчык     17577
                    ферасплаваў

 выплаўка флюсаў;            Флюсавар      19365

 чыстка i сарцiроўка ферасплаваў.    Чысцiльшчык
                    ферасплаваў     19588

   6. Вытворчасць вогнетрывалых
    матэрыялаў:

 змешванне масы для вытворчасцi     Бегуншчык
 вогнетрывалых вырабаў на змяшальных  змяшчальных бегуноў 11186
 бегунах розных сiстэм i канструкцый,
 што не абсталяваны
 кантрольна-вымяральнымi прыборамi,
 аўтаматыкай i вентыляцыйным
 абсталяваннем;

 выгрузка шамоту з шахтных пячэй.    Выгрузчык
 Разгрузка карабоў з гарачым      вогнетрывальных
 магнезiтам у бункер халадзiльнiка;   матэрыялаў з пячэй 11541

 загрузка ў шахтныя або вярчальныя   Загрузчык сыравiны 12129
 печы сыравiны i палiва. Падкладка i
 ўстаноўка ў тунэльныя сушыла
 ваганетак з паўфабрыкатам;

 выпрабаванне электрычных        Выпрабавальнiк
 уласцiвасцей карбарундавых стрыжаняў карбарундавых
 да i пасля металiзацыi вугальных    стрыжняў      12587
 труб - да i пасля адпалу;

 кiраванне абсталяваннем        Машынiст
 пнеўматранспарту пры транспарцiроўцы  пнеўматранспарту  13996
 розных парашкоў з дапамогай сцiснутага
 паветра;

 падыманне розных матэрыялаў з     Машынiст
 дапамогай скiпавага пад'ёмнiка.    скiпавага
 Пагрузка матэрыялаў у коўш скiпавага  пад'ёмнiка     14181
 пад'ёмнiка;

 пуск i спыненне тэльфера, пад'ём    Машынiст тэльфера  14239
 карабоў з гарачым магнезiтам i масай,
 адводка iх да месца назначэння;
   
 пуск i спыненне халадзiльнага     Машынiст
 барабана ў працэсе ахаладжэння     халадзiльнiка    14337
 абпаленага матэрыяла;

 кiраванне электралафетам пры      Машынiст
 транспарцiроўцы ваганетак з      электралафета    14405
 рознымi матэрыяламi;

 абпал глiны i брыкету на шамот у    Абпальшчык на
 перыядычных, кальцавых i шахтных    печах        15181
 печах;

 апраўка i ўстараненне дэфектаў на   Апраўшчык
 паверхнi сырца i вырабаў. Рэзка    вогнетрывалых
 капiлярных трубак на рэзальным     матэрыялаў     16237
 станку;

 прасяванне розных матэрыялаў i     Прасеўшчык парашкоў
 парашкоў на прызматычных грохатах,   на механiчных сiтах 17465
 маханiчных барабанных сiтах;

 разлiўка пенамасы ў металiчныя     Разлiўшчык-
 формы ўручную або з дапамогай     загладчык
 разлiўнога апарата;          пенамасы      17623

 укладка ў кажэлi саломкi,       Садчык у печы i на
 наканечнiкаў, цыгляў фасонных     тунэльныя вагоны  18107
 дробнаштучных вырабаў;

 знiманне загатовак, брыкету i сырца з Здымшчык-
 транспарцiровачных устройстваў,    укладальшчык
 стала або з формы прэса, укладка    нарыхтовак, масы i
 iх у ваганеткi, на транспарцёр,    гатовых вырабаў   19058
 элеватар або ў запас;

 ачыстка камер печаў, подавых рашотак, Чысцiльшчык
 каналаў, калодзежаў, дымаходаў,    дымаходаў, ляжакоў
 ляжакоў, газавых гарэлак,       i топак       19561
 газапровадаў, топак;

 шлiфаванне вонкавых паверхняў     Шлiфавальшчык-
 i рэзка вогнетрывалых вырабаў i    рэзчык
 загатовак на шлiфавальных i      вогнетрывалых
 адрэзных станках i уручную       вырабаў       19666
   
   7. Каляровая металургiя:

   Агульныя прафесii:
 электролiз алюмiнiю;          Кантралёр      12920

 вытворчасць глiназёма i электроднай  Машынiст млына   13872
 прадукцыi;

 кiраванне комплексам          Машынiст
 драбiльна-размольных агрэгатаў     драбiльна-памольна-
 (драбiлкi, млыны);           сартавальных
                    механiзмаў     13711

 кiраванне механiчнымi барабанамi,   Машынiст
 вiбрацыйнымi сiтамi пры прасейваннi  прасейваючых
 i перамешваннi вугалю;         установак      14076

 дэмантаж, рамонт i мантаж iндукцыйных Мантажнiк па
 электраплавiльных пячэй (на гарачых  рамонту пячэй    14569
 работах);

 абагачэнне смецця i шлакаў на     Абагачальнiк
 адсадачных сталах;           адходаў       15244

 абпал цвёрдых сплаваў электроднай   Абпальшчык     15157
 прадукцыi i на паўторнай
 перапрацоўцы каляровых металаў;

 зварка вiнiпластавых лiстоў i     Паялышчык па
 вырабаў;                вiнiпласту     16460

 плаўка, пераплаўка, рафiнаванне    Плавiльшчык     16613
 каляровых металаў i сплаваў;

 гартаванне, кальцынацыя,        Загартоўшчык    17359
 абязводжванне розных матэрыялаў пры
 электролiзе алюмiнiю ў вытворчасцях
 глiназёма i электролiзнай прадукцыi;

 насычэнне вырабаў i розных матэрыялаў Прамочвальшчык   17424
 серай, маслам, парафiнам, металамi ў
 электрапечах, ваннах, аўтаклавах;

 рэгуляванне напружання i становiшча  Рэгулiроўшчык
 электродаў электрапячэй;        электродаў     17867

 змешванне шыхты i матэрыялаў, што   Змешвальшчык    18604
 выкарыстоўваюцца для звязвання ў
 вытворчасцi электроднай прадукцыi;

 спяканне спрасованных цвёрдасплаўных  Спякальшчык     18749
 вырабаў;

 сушка металу, парашкоў i iншых     Сушыльшчык     18916
 матэрыялаў у цэхах электролiзу
 алюмiнiю i пры паўторнай
 перапрацоўцы каляровых металаў;

 электролiз алюмiнiю;          Флататаршчык    19362

 чыстка, прашыўка, працiрка вырабаў   Чысцiльшчык
 пасля траўлення, луджэння,       прадукцыi      19582
 шлiфавання i iншых работ;

 кiраванне транспартна-пажыўнымi    Шыхтоўшчык     19614
 механiзмамi пры загрузцы шыхты ў
 бункеры, карабы i дазiровачныя
 цялежкi ў цэхах электролiзу алюмiнiю,
 у вытворчасцi электроднай прадукцыi
 i на паўторнай перапрацоўцы.
   
   8. Вытворчасць каляровых металаў
    i парашкоў з iх:

 абслугоўванне анодаў электралiзёраў з Анодчык у
 верхнiм або бакавым токападводамi,   вытворчасцi
 загрузка аноднай масы, прадзiманне   алюмiнiю      10058
 анодаў;

 фасоўка, дазiроўка парашкоў у     Апаратчык у
 тару-бляшанкi, барабаны ўручную    вытворчасцi
 або на паўаўтаматах;          металiчных парашкоў 10131

 дазiроўка парашкоў;          Дазiроўшчык     11858

 раздзяленне вадкай i цвёрдай      Загрузчык шчолачы  12139
 фаз шчолакаў. Залiўка ў апараты вады
 i загрузка ў шчолачы;

 электролiз алюмiнiю;          Катодчык      12726

 кiраванне кандэнсацыйнай устаноўкай  Кандэнсатаршчык   12899
 трубчатых, муфельных пячэй, якiя
 працуюць у рэжыме кiпячага слоя;

 разлiў метала i сплаваў пры      Разлiўшчык
 паўторнай перапрацоўцы;        каляровых металаў
                    i сплаваў      17634
   
   9. Апрацоўка каляровых металаў
    цiскам:

 валачэнне труб, палос, пруткоў,    Валачыльшчык    11482
 профiляў на ланцуговых валачыльных
 станах;

 кантоўка i ўкладка гарачага металу;  Кантоўшчык
                    укладчык      12698

 нагрэў злiткаў i загатовак ў      Награвальшчык
 награвальных печах;          каляровых металаў  14856

 адпал загатовак i вырабаў з каляровых Адпальшчык
 металаў i сплаваў i лiставой фальгi;  каляровых металаў  16360

 прасаванне вырабаў i сплаваў у     Прасаўшчык на
 гарачым знаходжаннi на гiдраўлiчных  гiдрапрэсах     17054
 прэсах;

 пракатка труб на станах;        Трубапракатчык   19242

 шаброўка злiткаў, палос на       Шаброўшчык
 маятнiкавых i iншых шарошках.     каляровых металаў  19548

   10. Вытворчасць цвёрдых сплаваў i
     тугаплаўкiх металаў, парашкоў
     чорных металаў i вырабаў
     парашковай металургii:

 перапампоўванне, загрузка, выгрузка,  Апаратчык у
 перамешванне, ачыстка, водная i    вытворчасцi
 кiслотная апрацоўка зыходнай сыравiны цвёрдых сплаваў i
 i матэрыялаў;             тугаплаўкiх металаў 10135

 падрыхтоўка цвёрдасплаўнай сумесi з  Апаратчаык па
 растворам каўчуку ў бензiне;      падрыхтоўцы сумесей
                    i раствораў     10373

 аднаўленне вокiслаў, кiслот, солей   Апаратчык пячэй
 тугаплаўкiх мэталаў i iх сплаваў у   аднаўлення     10512
 электрапечах;

 зачыстка цвёрдасплаўных вырабаў i   Апрацоўшчык
 вырабаў парашковай металургii пасля  цвёрдасплаўных
 спякання сухiм спосабам, ручнымi    вырабаў       15355
 абразiўнымi i рэжучымi iнструментамi;

 шлiфоўка, даводка i вiбраабразiўная  Шлiфавальшчык
 апрацоўка пласцiн з цвёрдых сплаваў  вырабаў з цвёрдых
 i тугаплаўкiх металаў;         сплаваў i
                    тугаплаўкiх
                    металаў       19640

 падача да печаў нарыхтовак электроднай Загрузчык-выгрузчык
 прадукцыi i перасыпачных матэрыялаў;  абпальных i
                    графiтыровачных
                    пячэй        12095

 загрузка пека ў пекаплавiльнiк,    Пекаплавiльшчык   16478
 злiванне пеку з бiтумавозаў;

 апрацоўка розных графiтавых дэталей  Слесар электроднай
 i вырабаў, зборка вырабаў электроднай прадукцыi      18594
 прадукцыi з прымяненнем металарэзных
 станкоў;

 апрацоўка дэталей на такарных,     Станочнiк па
 фрэзерных, шлiфавальных i iншых    механiчнай
 металарэзных станках;         апрацоўцы
                    электроднай
                    прадукцыi      18792

 выпрабаванне электроднай прадукцыi.  Стэндавiк      18861
 Сарцiроўка па вiдах, размерах i
 схемах;

 фармоўка электроднай, аноднай i    Фармоўшчык
 подавай масы ў брыкеты або блокi    электроднай масы  19451
 на фармовачных машынах;

 хлараванне электроднай прадукцыi.   Хларатаршчык
                    электроднай

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations