Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 10

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

 

 кантроль габарыту i правiльнасцi    Кантралёр кiпаў   12976
 упакоўкi кiпаў;

 апрацоўка валакна на апрацовачных   Апрацоўшчык валакна
 машынах, агрэгатах;          (iльняная
                    вытворчасць)    16302

 прасаванне валакнiстых адходаў,    Прасаўшчык сыравiны
 кастрыцы i прасмаленай iльняной    i валакна      17115
 стужкi ў кiпы i цюкi;

 падрыхтоўка трасты ў камерах, баках  Падрыхтоўшчык
 i вадаёмах;              трасты       17229

 асмолка пакулля на смалiльных     Асмольшчык пакулля 18612
 апаратах;

 укладка лубяной сыравiны ў скiрды,   Укладчык сыравiны  19291
 стагi, штабелi.
   
           ХХVI. Лёгкая прамысловасць
   
   1. Агульныя прафесii вытворчасцей
    лёгкам прамысловасцi:

 абястлушчванне скураной сыравiны,   Апаратчык
 шкур, паўфабрыкатаў, скураной тканiны абястлушчвання   10402
 i валасянога пакрыцця мехавых шкур у
 барабанах, баркасах;

 вырублiванне на прэсах дэталей з    Вырубшчык дэталей  11572
 акравак, ненатуральнай скуры, фанеры,
 фiбры, лубу, кардону, паперы,
 цэлулоiду, гумавых сумесяў i iншых
 заменнiкаў;

 склейванне матэрыялаў дэталей клеямi  Клейшчык      12782
 на арганiчных растваральнiках;

 абразанне завусенiц i няроўнасцей,   Абрэзчык матэрыялаў 15375
 лiшкаў матэрыялаў, краёў двухслаёвых
 дэталей пасля склейвання нажом
 уручную;

 адцiсканне залiшняй вiльгасцi з    Адцiскальшчык    16362
 аўчыны, футравых шкур, з мытай
 завадской шэрсцi i iншых матэрыялаў у
 цэнтрыфузе;

 расцягванне скур i аўчын на рамах   Расцяжчык скур i
 уручную;                аўчын на рамах   17802

 падрыхтоўка клеяў, фарбаў, лакаў    Саставiцель
 апрэтур, эмульсiй, воскаў;       апрэтур, эмульсiй i
                    лакаў        18711

 састаўленне хiмiчных раствораў;    Саставiцель
                    раствораў      18738

 струганне скураной тканiны, футравых  Стругаль футравай
 шкур, чапракоў, акраўкаў,       сыравiны i
 гатовых скур;             паўфабрыкатаў    18889


 сушка шчацiння, валасся, iх адыходаў, Сушыльшчык
 кручанкi, мытай шэрсцi, гатовага    сыравiны,
 абутку i iншых вырабаў ў камерных   паўфабрыкатаў
 сушылках;               i вырабаў      18988

 шарахоўка вырабаў на наждачных кругах. Шарахоўшчык     19611
   
   2. Гарбарная i гарбарнасыравiнная
    вытворчасць:

 дубленне, нiкеляванне i храмiраванне  Апаратчык дублення 10236
 шкур;

 заленне шкур у апаратах;        Апаратчык залення  10255

 абеззаленне, мякчэнне, прамыўка    Апаратчык
 залёных шкур у баркасах,        абеззалення,
 барабанах;               мякчэння      10407

 падрыхтоўка дубiльных экстрактаў з   Апаратчык
 сiнтэтычных i раслiнных дубiльных   падрыхтоўкi
 матэрыялаў;              дубiльных
                    экстрактаў     10671

 пакрыццё скур апрэтурай        Апрэтуршчык     11119
 пульверызацыйным спосабам з
 прымяненнем нiтрафарбаў, арганiчных
 растваральнiкаў i палiмераў;

 высцiланне сыравiны, шкур;       Высцiлальшчык
                    гарбарна-футравай
                    сыравiны i шкур   11579

 тлушчаванне i напаўненне скур у    Тлушчавальшчык   11955
 апаратах i на машынах;
   
 загартоўка чапракоў;          Гартавальнiк
                    чапрака i тэхнiчнай
                    скуры        12675

 кансерваванне i перакансерваванне   Кансервiроўшчык
 гарбарна-футравой сыравiны;      гарбарна-футравой
                    сыравiны      12914

 лакiраванне скур на лакiровачнай    Лакiроўшчык скур  13336
 машыне;

 падрыхтоўка лакаў;           Лакавар       13353

 мяздрэнне, разбiўка шкур на      Мяздрыльшчык    14424
 мяздрыльных машынах;

 прамыўка мяздры i валосся ў барках,  Мыйшчык мяздры i
 чанах;                 валосся       14516

 абрадка-абрэзка гарбарнага,      Абрадчык сыравiны  15389
 футравага i аўчынна-шубнай сыравiны;

 адцiсканне залiшняй вiльгацi з аўчыны, Адцiскальшчык    16362
 футравых шкур, з мытай шэрсцi ў
 цэнтрыфузе;

 пракатка скур на прахадных катках;   Пракатчык скур   17371

 разводка скур на машынах;       Разводчык скур   17600

 сартаванне гарбарна-футравай      Сартавальнiк
 сыравiны;               гарбарна-футравай
                    сыравiны      18658

 чыстка добрай паверхнi шкур      Чысцiльшчык
 на машыне.               аблiчча шкур    19567

   3. Вытворчасць скуранога абутку:

 зацяжка юхтовага абутку;        Зацяжчык абутку   12253

 зняцце абутку з аддзелачных калодак  Здыышчык абутку з
 уручную;                калодак       19031

 фрэзераванне геленкаў, кранца     Фрэзероўшчык
 абцасаў, набоек, вусцiлак;       абутку       19485

 адмочванне, абвадненне i прамыўка   Апаратчык водна-
 гарбарнай сыравiны ў апаратах;     хiмiчнай апрацоўкi 10118

 дублiраванне кардонных вусцiлак з   Дублiроўшчык
 байкавымi, дэталей футравага крою   дэталей i
 або пласцiн з баваўнянай тканiнай;   матэрыялаў     11934

 фарбаванне футры i шубнай аўчыны;   Фарбавальшчык футры
                    i шубнай аўчыны   13184

 расчэсванне валасянога покрыва     Расчэсвальшчык
 футравай i шубнай аўчыны;       футравых шкур    17818

 чыстка i абястлушчванне валасянога   Чысцiльшчык
 покрыва i скураной тканiны футравых  футравых шкурак
 шкур бензiнам.             бензiнам      19570

   4. Вытворчасць галантарэйных
    вырабаў са скуры:

 пашыў вырабаў цвёрдай канструкцыi   Пашыўшчык гарбарна-
 на вуглапрашыўной машыне.       галантарэйных
                    вырабаў       16927

   5. Рымарска-седлавая вытворчасць:

 пасадка сырамятных рамянёў,      Пасадчык рамянёў  16915
 рэгуляванне пасадачных ролiкаў.

   6. Вытворчасць тэхнiчных вырабаў
    са скуры:

 раўнамернае расцягванне скураных    Расцяжчык скураных
 палос у даўжыню на рамах;       палос        17800

 знiманне сукальных рукавоў з      Здымшчык
 бруска.                сукальных рукавоў 19048

   7. Шчацiна-шчотачная вытворчасць:

 варка шчацiння i валосся ў катлах i  Варшчык шчацiння i
 апаратах;               валосся       11407

 мыццё шчацiння i валосся ў гарачай   Мыйшчык шчацiння i
 вадзе мыйнымi растворамi.       валосся       14537

   8. Дубiльна-экстрактавая
    вытворчасць:

 выкананне асноўных тэхналагiчных    Апаратчыкi ўсiх
 аперацый у дубiльна-экстрактавай    спецыяльнасцей
 вытворчасцi;

 загрузка хiмiчнай сыравiны ў апараты. Загрузчык хiмiчнай
                    сыравiны ў апараты 12136

   9. Швейная вытворчасць:

 склейванне матэрыялаў з прымяненнем  Клейшчык      12782
 таксiчных рэчываў;

 раскройванне матэрыялаў на лентачных  Раскройшчык     17738
 машынах з адкрытым рэжучым
 устройствам.

   10. Вытворчасць ненатуральнай
     скуры:

 дыспергiраванне пiгментаў на      Апаратчык
 фарбацёрачных i iншых машынах;     дыспергiравання
                    пiгменту      10221

 кантроль i рэгуляванне працэсу     Апаратчык
 кандэнсацыi;              кандэнсацыi     10321

 прамыўка хiмiчных рэчываў i вырабаў  Апаратчык прамыўкi 10893
 вадой, бензiнам; прамыўка
 тэкставiнiту, замшы i ненатуральнай
 скуры пры знiманнi рулонаў уручную;

 рэкуперацыя i рэктыфiкацыя       Апаратчык
 растваральнiкаў;            рэкуперацыi     10927

 гiдрабрамiраванне, ацэтылiраванне,   Апаратчык сiнтэзу  10949
 дыазатыраванне i т.д.;

 змешванне хiмiчных матэрыялаў i    Апаратчык змешвання 10957
 сумесяў;

 варэнне ануч, адходаў перапрацоўкi   Варшчык ануч    11398
 iльна;

 раскачванне агару на раскатачнай    Вальцоўшчык     11318
 машыне;

 вальцаванне гумавых сумесяў на     Вальцоўшчык гумавых
 вальцах;                сумесяў       11342

 вырубка вырабаў i дэталей на      Вырубшчык загатовак
 агрэгатах;               i вырабаў      11574

 грунтаванне на станку або на      Грунтавальшчык   11770
 грунтавальным агрэгаце i машыне;

 каландраванне вырабаў на каландрах;  Каландроўшчык    12630

 кантроль за правiльнасцю вядзення   Кантралёр
 тэхналагiчнага працэсу вытворчасцi   тэхналагiчнага
 раслiнных i сiнтэтычных дубiльнiкаў;  працэсу       13060

 афарбоўванне розных вырабаў;      Фарбавальшчык    13170

 састаўленне i падрыхтоўка       Фарбацёр      13191
 нiтрацэлюлозных, масленых i эмалевых
 фарбаў;

 выраб ненатуральнай скуры;       Машынiст агрэгата
                    па вырабе
                    ненатуральнай скуры 13538

 абслугоўванне каландра;        Машынiст каландра  15745

 выраб гумавых або азбеставых сумесяў; Машынiст
                    гумазмешвальнiка  14135

 рэзка плёнкi ненатуральнай скуры,   Рэзчык матэрыялаў  17908
 баваўняных прачэсаў i прашытай асновы
 электранажом, на абразных i рэзальных
 машынах з адкрытым рэжучым
 устройствам;

 цiсненне рысунка на паверхнi      Цiснiльшчык рысунка 19141
 ненатуральнай скуры.
   
          ХХVII. Харчовая прамысловасць
   
   1. Агульныя прафесii вытворчасцi
    харчовай прадукцыi:

 выраб сiнтэтычных мыйных        Апаратчыкi ўсiх
 сродкаў, вiннакаменнай кiслаты i    назваў
 сыравiны, сухога акiсленага
 крухмалу, тлушчаў i масел, пекцiну,
 спiрту, вуглекiслаты, сухога
 акiсленага крухмалу i кукурузных
 кармоў, фiльтраванне мiсцелiн;

 адтыканне, упакоўка налiўных i     Бондар-упакоўшчык  11209
 сухатарных бочак i барабанаў;

 вальцаванне сыравiны i паўфабрыкатаў  Вальцоўшчык
 на працiрачных сiтах;         сыравiны i
                    паўфабрыкатаў    11352

 разагрэў варачнага катла;       Варшчык       11365

 ачыстка мяшкоў i iншай мяккай     Выбiвальшчык
 тары ад забруджвання;         мяккай тары     11502

 дазiраванне, адважванне, адмерванне  Дазiроўшчык     11858
 кiслот, эсенцый пры адсутнасцi
 аўтаматычнага дазатара, крухмальнага
 малачка; выраб мадыфiкаванага
 крухмалу, ферментатыўнага i
 далiкатэснага соусу, падрыхтоўка
 спецый;

 драбненне сыравiны i матэрыялаў;    Драбiльшчык     11908

 нарыхтоўка штучнага лёду i лёду ў   Нарыхтоўшчык лёду  12032
 вадаёмах;

 разлiў пiва;              Кантралёр харчовай
                    прадукцыi      13011

 кiраванне i абслугоўванне помпавых   Машынiст помпавых
 установак пры вырабе выварнай солi;  установак      13910

 працiрка фруктаў, пладова-ягаднай   Машынiст
 сыравiны, агароднiны, кандытарскiх   працiрачных
 адходаў i харчовых паўфабрыкатаў на  машын        14080
 працiрачных машынах;

 размол харчовай прадукцыi пры вырабе  Млынар       14431
 вiннакiслай сыравiны i вiннакаменнай
 кiслаты;

 насяканне барознаў, рысак, рыфляў,   Насякальшчык
 накоўка, залiўка жорнаў, камянёў;   млынавых камянёў  15088

 абслугоўванне механiзаваных i     Абсмажчык      15155
 немеханiзаваных пячэй для абсмажвання;
 апрацоўка паўфабрыкатаў, прадуктаў,
 зерня, круп, бабовых, кавы;
 абсмажванне рыбы i рыбапрадукцыi;

 прасяванне i ачыстка сыравiны i    Прасявальшчык
 паўфабрыкатаў у дэкстрынавай      (рассейвальшчык)  17451
 вытворчасцi i пры вырабе сухога
 малака;

 размол грыбнiцы, рыбнай мукi,     Размольшчык     17655
 работа з цукровай пудрай, какавай,
 парашком амонiю, выраб пекцiну;

 выраб дражджэй;            Рабочыя па ўсiх
                    прафесiях

 сепарыраванне мукi, рыбнай мукi,    Сепаратаршчык    18386
 тлушчу, круп i камбiкармоў уручную;

 разгрузка бiклаг у вытворчасцi     Злiўшчык
 малака; разлiў пiва ў бочкi; выраб   разлiўшчык     18598
 маргарыну, маянэзу i воцату;

 ручная загрузка i выгрузка шакаладнай Змяшальшчык     18604
 масы;

 абслугоўванне сушылак i пячэй для   Сушыльшчык     18916
 сушкi харчовых прадуктаў;

 фiльтраванне парфумных вадкасцей,   Фiльтравальшчык   19356
 фiльтрапрасоўка тлушчу i брагi,
 выраб патачнай прадукцыi;

 ахаладжэнне або замарожванне гатовай  Халадзiльшчык
 прадукцыi, паўфабрыкатаў, сыравiны ў  харчовай прадукцыi 19513
 халадзiльных устаноўках;

 асвятленне забруджаных вадкасцей або  Цэнтрыфугоўшчык   19532
 цвёрдых прадуктаў.

   2. Вытворчасць вiна, спiрту i
    лiкёра-гарэлачнай прадукцыi,
    пiва i безалкагольных
    напiткаў:

 перагонка i рэктыфiкацыя спiрту    Апаратчык перагонкi
 на брагарэктыфiкацыйных устаноўках;  i рэктыфiкацыi
                    спiрту       10503

 даставанне з адходаў вiнаробства    Апрацоўшчык адходаў
 вiнна-кiслай вапны, спiрту, дражджэй  вiнаробства     15321
 вiнаградных насенняў;

 мыццё, замочванне, прапарка розных   Апрацоўшчык
 ёмiстасцей;              тэхналагiчных
                    ёмiстасцей     15359

 выраб вiна, спiрту лiкёра-гарэлачнай  Рабочыя па ўсiх
 прадукцыi i пiва;           прафесiях

 абслугоўванне палёў фiльтрацыi;    Рэгулiроўшчык палёў
                    фiльтрацыi     17857

 замочванне зерня ў замочваючых чанах з Саладзiльшчык    18625
 давядзеннем вiльготнасцi да
 зададзенага працэнта.

   3. Хлебапякарная вытворчасць:

 палiмерызацыя антыадгезiйным      Палiмерызатаршчык
 палiмерным саставам металiчных     металiчных формаў i
 формаў i лiстоў;            лiстоў       16797

 абслугоўванне цестамясiльных машын   Цеставод      19137
 перыядычнага дзеяння з падкатнымi
 дзежамi ёмiстасцю звыш 330 л.

   4. Кандытарская вытворчасць:

 апрацоўка сырога пекцiну на      Апаратчык па
 механiзаванай лiнii;          апрацоўцы сырога
                    пекцiну       10629
   
 загрузка i разгрузка дражыровачных   Глянцоўшчык
 катлоў уручную;            карамелi i дражэ  11688

 выраб таблетак тыпу "Халадок".     Вырабшчык таблетак 12452
 Падрыхтоўка масы для таблетак;

 распрацоўка мас уручную;        Карамельшчык    12704

 вымешванне халвы ўручную;       Халвамес      19502

 гiдролiз i экстрагаванне        Экстрагавальшчык
 пекцiну.                пекцiну       19747

   5. Крухмала-патачная вытворчасць:

 падрыхтоўка крухмалу да        Апаратчык атрымання
 дэкстрынiзацыi;            дэкстрыну      10554

 рафiнаванне крухмалу;         Апаратчык
                    рафiнавання
                    крухмалу      10918

 асаджэнне (згушчэнне)         Апаратчык
 глюцэна.                асаджэння      10449
   

   6. Вытворчасць цукру:

 расколванне брускоў рафiнаду на    Раздзельшчык
 колючых станках, ручных або прывадных рафiнаду      17618
 нажах.

   7. Вытворчасць сушаных пладоў i
    агароднiны, харчовых
    канцэнтратаў, кавапрадуктаў
    i вострых прыпраў:

 вырошчванне культуры плесневага    Ферментатаршчык   19342
 грыбка.

   8. Тытунёва-махорачная i
    ферментацыйная вытворчасць:

 выраб тытунёва-махорачнай прадукцыi.  Рабочыя па ўсiх
                    прафесiях

   9. Эфiраалейная вытворчасць:

 ферментацыя эфiраалейнай сыравiны ў  Апаратчык
 апаратах ферментатарах.        ферментацыi
                    эфiра алейнай
                    сыравiны      11057

   10. Парфумерна-касметычная
     вытворчасць:

 выраб крэмаў з ртутным прыцэпiтатам.  Варшчык касметычнай
                    масы        11382

   11. Алейна-тлушчавая вытворчасць:

 ачыстка вадароду i вадзянога газу ад  Апаратчык
 серавадароду i вуглекiслага газу    этаналямпавай
 ў этаналямпавай устаноўцы;       устаноўкi      11114

 атрыманне тлустага i эфiрнага     Апаратчык
 масла метадам экстракцыi;       экстрактаршчык   11106

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations