Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. №13 "Аб Спiсе работ, на якiх забараняецца прымяненне працы асоб маладзей васемнаццацi гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 11

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13

 

 расшчапленне тлушчаў;         Апаратчык
                    расшчаплення
                    тлушчаў       10914

 атрыманне вадароду жэлезапарным    Вадародчык     11474
 спосабам;

 вiльготна-цеплавая апрацоўка мяткi ў  Гарачаўшчык     11943
 жароўнях;

 падрыхтоўка раствораў соды, солi,   Нарыхтоўшчык
 сплаву, канiфолi i iншых        асновы для мыйных
 саставаў;               сродкаў       12046

 падрыхтоўка раствору, сернакiслых   Каталiзатаршчык   12722
 солей металаў;

 апрацоўка шэрснага тлушчу кiслатой;  Ланалiншчык     13559

 разварванне саламаса ў разварачных   Разваршчык     17592
 чанах;

 рэгенерацыя растваральнiка;      Рэгенератаршчык   17834

 падрыхтоўка тлушчавых парашкападобных Складальнiк сумесi
 мыйных i ачышчаючых сродкаў.      мыйных сродкаў   18730

   12. Здабыча i вытворчасць
     паваранай солi:

 выпарка расолу i крышталiзацыя солi ў Выпаршчык солi   11563
 выпарных устаноўках;

 ачыстка расолу;            Рэактаршчык ачысткi
                    расолу       17832

 загрузка солi на транспартныя сродкi. Трубнiк на
                    солекамбайне    19230

   13. Мукамольна-элеватарная,
     крупяная i камбiкормавая
     вытворчасць:

 выраб камбiкормаў;           Гранулятаршчык   11754

 зашыўка мяшкоў i iншай мяккай тары з  Зашывальшчык
 гатовай прадукцыяй;          мяккай тары     12259

 размол харчовых i фуражных культур;  Млынар       14431

 абслугоўванне, кiраванне работай    Матарыст механiчнай
 механiчнай лапаты;           лапаты       14720

 малацьба зерня, бабовых i пачаткаў   Абмалотчык     15234
 кукурузы на малатарнях;

 прыём i перапрацоўка мукi, зерня,   Сiласнiк      18405
 алейных насенняў, бабовых i
 размеркаванне па сiласах.

   14. Вытворчасць мясных прадуктаў:

 падрыхтоўка харчовых тлушчаў;     Апаратчык
                    вытворчасцi
                    харчовых тлушчаў  10830

 апрацоўка субпрадуктаў;        Апаратчык
                    тэрмiчнай апрацоўкi
                    субпрадуктаў    11019

 забой жывёлы;             Баец жывёлы     11206

 бланшыраванне мясных прадуктаў;    Бланшыроўшчык    11202

 загатоўка мясных паўфабрыкатаў,    Жылаўшчык мяса i
 жылоўка мяса i субпрадуктаў;      субпрадуктаў    11953

 пасол мяса;              Засольшчык мяса i
                    мясапрадуктаў    12235

 апрацоўка кiшак;            Вырабшчык
                    натуральнай
                    каўбаснай
                    абалонкi      12378

 выраб струн;              Вырабшчык
                    струн        12447

 абслугоўванне i догляд за жывёлай;   Даглядчык      13127

 абвалка буйных частак туш i галоў   Абвальшчык мяса   15141
 буйной рагатай жывёлы;

 абсмажванне сыравiны i паўфабрыкатаў  Абсмажаншчык
 у пячах;                харчовых прадуктаў 15155

 прагляд i апрацоўка ветэрынарных    Апрацоўшчык
 канфiскатаў;              ветсанбраку     15259

 агляд каўбасных вырабаў на рамах i   Апрацоўшчык
 ўкладка iх у тару;           каўбасных вырабаў  15297

 прыём жывёлы i разлiк за яе па вазе i Прыёмшчык жывёлы  17284
 якасцi мяса;

 аддзяленне сухажылляў ад плеўкi,    Разборшчык     17588
 разборка сухажылляў па сартах,     прадуктаў
 прамыўка iх;

 рэзка мяса, мясапрадуктаў, загрузка  Рэзчык
 мяса ў прыёмны бункер;         мясапрадуктаў    17920

 падрыхтоўка фаршу для каўбасных    Фаршазмяшальшчык  19333
 вырабаў;

 вываз утылю, крывы, кiшак i iх     Падсобны рабочы   16771
 адходаў.


   15. Птушкаперапрацоўка:

 сушка яечнай масы на спецыяльным    Апаратчык сушкi
 абсталяваннi;             яечнай масы     11005

 забой i перапрацоўка трусоў;      Баец жывёлы     11206

 дазiраванне пяра;           Дазiроўшчык     11858

 сарцiроўка перапуховай сыравiны    Машынiст
 на машынах;              перапуху-
                    апрацоўваючых машын 13982

 разбiванне яек i выманне яечнай    Меланжыст      14429
 масы для вытворчасцi меланжу;

 прыёмка ад здатчыкаў партый      Прыёмшчык
 перапуховай сыравiны па колькасцi   перапуховай
 i якасцi:               сыравiны      17266

 падрыхтоўка кармоў;          Падрыхтоўшчык
                    кармоў       17174

 састаўленне сумесi пяра;        Змяшальшчык     18606

 састаўленне напаўняльнiка       Складальнiк
 для перапуховых вырабаў;        перапуховай сумесi 18724

 сушка пяра ў сушылках;         Сушыльшчык
                    перапуховай
                    сыравiны      18967

 сушка трусiных шкурак на правiлках.  Сушыльшчык
                    шкурак трусоў    18996

   16. Масларобная, сыраробная i
     малочная вытворчасць:

 сушка малака i iншых малочных     Апаратчык
 прадуктаў на вальцовай сушылцы, на   вытворчасцi
 распыляльнай сушылцы;         сухiх малочных
                    прадуктаў      10857

 выраб малочнага цукру:         Апаратчык
 крышталiзата, сырцу, харчовага,    вытворчасцi
 рафiнаванага, фармакапейнага;     малочнага цукру   10814

 выпяканне вафель у тунэльных      Вафельшчык     11414
 канвеерных пячах i вафельных
 стаканчыкаў на аўтаматах;
   
 варка глазуры ў варачных катлах пад  Варшчык глазуры   11377
 цiскам;

 дэфрастацыя прадуктаў уручную;     Дэфрастатчык
                    малочных прадуктаў 11836

 загартоўванне марожанага;       Загартоўшчык
                    марожанага     12143

 выраб сычужнага ферменту метадам    Вырабшчык сычужнага
 экстракцыi i харчовага пепсiну метадам парашка i харчовага
 аўталiзу;               пепсiну       12450

 выраб марожанага на марожанiцах    Вырабшчык
 рознага тыпу ўручную;         марожанага     12369

 вэнджанне каўбаснага сыру ў вяндлярных Вяндляр каўбаснага
 камерах;                сыру        13125

 сепарыраванне малака, маслёнкi,    Сепаратаршчык
 сыроваткi на сепаратарах уручную;   малака i малочнай
                    сыравiны      18390

 падрыхтоўка сумесi для плаўлення    Складальнiк сумесi
 ўручную;                плаўленага сыру   18732

 сушка крышталяў малочнага цукру ў   Сушыльшчык
 вытворчасцi цукру-сырцу;        малочнага цукру   18960

 падрыхтоўка буйных сыроў;       Сырароб       19067

 саленне сычужных сыроў;        Сырасол       19074

 тэрмастабiлiзацыя i ненатуральнае   Тэрмастатчык    19132
 старэнне прыбораў.

   17. Флот рыбнай прамысловасцi:

 усе вiды работ на суднах марскога,   Плаўсастаў i
 рачнога флоту i суднах рыбнай     рабочыя па усiх
 прамысловасцi             прафесiях акрамя
                    юнг i вучняў
   
   18. Вытворчасць кансерваў:

 стэрылiзацыя кансерваў у        Апаратчык
 стэрылiзатарах;            стэрылiзацыi    10976

 сульфiтацыя агароднiны i фруктаў;   Апаратчык,
                    сульфiтыроўшчык   10988

 напаўненне банак усiмi вiдами     Машынiст
 кансервавай прадукцыi на        разлiвачна-
 разлiвачна-напаўняльных аўтаматах.   напаўняльных
                    аўтаматаў      14106

   
         ХХVIII. Палiграфiчная вытворчасць

   1. Агульныя прафесii:

 аклiматызацыя друкарскай i гумiраванай Аклiматызатар    10045
 паперы пры металаграфiчным i глыбокiм
 друку;

 кантроль шрыфталiнейнай прадукцыi i  Кантралёр
 друкарскага сплаву, форм        паўфабрыкатаў i
 металаграфiчнага i глыбокага друку;  гатовай прадукцыi  13024

 падрыхтоўка фарбаў;          Фарбацёр      13191

 наладка абсталявання ў наборных,    Наладчык
 стэрэатыпных шрыфталiцейных цэхах   палiграфичнага   14974
 (участках); абсталявання на      абсталявання
 травiльных участках; абсталявання ў
 цэхах (на участках) глыбокага друку;
 металаграфскiх, друкарскiх i
 бранзавальных машын;

 абслугоўванне фарбасховiшча      Аператар фарбавай
 для чорных i каляровых ратацыйных   станцыi       15645
 фарбаў i фарбавай станцыi;

 адлiўка фарбавых валiкаў для      Адлiўшчык валiкаў  16379
 друкарскiх машын;

 састаўленне раствораў для апрацоўкi  Прэпаратар     16950
 фотаматэрыялаў;

 прыёмка з праверкай якасцi адбiткаў на Прыёмшчык на
 блясе з друкарскiх машын,       машынах i
 бранзавальных машын, машын       агрэгатах      17263
 металаграфскiх i глыбокага друку.

   2. Формныя працэсы:

 прасаванне матрыц i вулканiзацыя    Вулканiзатаршчык
 друкарскiх форм;            друкарскiх форм   11500

 зняцце (пакрыццё) гальванiчным шляхам Гальванатыпiст   11631
 меднага, нiкелевага або хромавага слоя
 з форм;

 гравiраванне сплаваў, якiя ўтрымлiваюць Гравёр друкарскiх
 свiнец;                 форм        11741

 набор i праўка тэксту;         Наборшчык уручную 14792

 набор на наборна-радковаадлiўных    Наборшчык на
 машынах;                наборна-
                     радковаадлiўных
                     машынах      14807

 гравiраванне i накалотка пунсонамi   Нотагравёр     15129
 ўручную на свiнцовых дошках знакаў;

 адлiўка шрыфту кеглю;          Адлiўшчык     16377

 перавод копiй для форм шматкаляровага  Пераводчык форм
 друку;                 глыбокага друку  16486

 палiроўка паверхнi асноўнага меднага  Палiроўшчык
 слоя цылiндраў;             формных цылiндраў
                     глыбокага друку  16823

 зборка форм для друку флексаграфскiмi  Зборшчык форм для
 фарбамi;                флексаграфiчнага
                     друку       18288

 выраб стэрэатыпаў з друкарскага     Стэрэатыпар    18863
 сплаву;

 траўленне клiшэ для аднафарбавага    Травiльшчык клiшэ 19186
 друку;

 траўленне штрыхавых i тэкставых     Травiльшчык форм
 форм;                  глыбокага друку  19201

 падрыхтоўка штрыхавых i растворавых   Фотацынкаграф   19477
 клiшэ з негатываў;

 шлiфоўка i зярненне пласцiн i      Шлiфоўшчык
 лiтаграфскiх каменяў.          лiтаафсетных форм 19649

   3. Друкарскiя працэсы:

 прыпудрыванне друкарскiх адбiткаў    Бранзавальшчык   11278
 металiчнымi парашкамi;

 друкаванне на тыгельных i малых     Друкар глыбокага
 плоскадрукавальных машынах;       друку       16548

 атрыманне адбiткаў з нотных дошак;   Друкар
                     металаграфскiх
                     адбiткаў      16552

 друкаванне адказных i мастацкiх     Друкар
 вырабаў на ратацыйных          металаграфскага
 металаграфскiх машынах глыбокага    друку       16564
 друку.

   4. Брашуровачна-пераплётныя i
    апрацоўчыя працэсы:

 лакiраванне аддрукаванай прадукцыi на Машынiст
 лакiравальна-гумiравальных машынах;  лакiравальна-
                    гумiравальнай
                    машыны       13809

 разрэзка i падрэзка паперы, тканiн,  Машынiст рэзальных
 кардону:                машын        14133

 цiсненне гарачым спосабам.       Друкар-цiснiльшчык 16570
   
   5. Шрыфтавая вытворчасць:

 падрыхтоўка стальных пунсонаў шрыфтоў Гравёр шрыфту    11745
 шляхам гравiравання;

 камплектоўка друкарскага шрыфту;    Камплектоўшчык
                    шрыфтавой прадукцыi 12893

 шлiфоўка i рыхтоўка латунных лiнеек.  Апрацоўвальшчык
                    шрыфтавой прадукцыi 16346
   
             ХХIХ. Транспарт

   1. Агульныя прафесii ўсiх вiдаў
    транспарту:

 камплектаванне рэек i змацаванняў;   Камплектоўшчык
                    вырабаў
                    i iнструменту    12853

 разборка, рамонт, зборка дэталей i   Слесар-электрык па
 вузлоў электрамашын, электраапаратаў i рамонту
 прыбораў;               электраабсталявання 18590

 мантаж, дэмантаж, агляд, замер,    Электраманцёр
 праверка стану, рамонт кантактнай   кантактнай сеткi   19825
 сеткi;

 наладка i рэгуляванне вузлоў,     Наладчык дарожных
 механiзмаў i сiстэм кiравання.     машын i механiзмаў  14979

   2. Чыгуначны транспарт i
    метрапалiтэн;

 арганiзацыя выканання работ па     Брыгадзiр
 бягучаму ўтрыманню i рамонту пуцi i  (вызвалены) па бягучаму
 штучных будынкаў;           ўтрыманню i рамонту
                    пуцi i штучных
                    будынкаў      11241

 кiраванне дрызiнай пры руху на     Вадзiцель дрызiны  11448
 чыгуначных пуцях;

 забеспячэнне бяспечнага руху      Дзяжурны на
 цягнiкоў, аўтамабiляў i iншых     пераездзе      11796
 транспартных сродкаў на пераездзе;

 перавод i запiранне цэнтралiзаваных  Дзяжурны
 стрэлак;                стрэлачнага
                    паста        11800

 прамыўка i ачыстка тунэльных i     Дрэнажнiк      11906
 станцыйных дрэнажоў, калодзежаў,
 калектараў, станцыйных платформ,
 цвёрдай асновы пуцi, пуцявых сцен i
 тунэляў метрапалiтэнаў пры дапамозе
 воданапорных шлангаў, ручных
 iнструментаў i прыстасаванняў;

 абслугоўванне гарачых паравозаў на   Качагар паравозаў
 дэпоўскiх пуцях i ў дэпо;       у дэпо       13152

 абслугоўванне зборных, вывазных,    Кандуктар грузавых
 перадатачных i гаспадарчых цягнiкоў  цягнiкоў      12907
 на пуцях магiстральнага чыгуначнага
 транспарту;

 паварот лакаматываў на ручных     Кругаваротчык    13207
 паваротных кругах;

 кiраванне электравозам, цеплавозам,  Машынiсты па ўсiх
 паравозам, аўтаматарысай, матавозам;  прафесiях

 кiраванне зумпфавачным агрэгатам,   Машынiсты па ўсiх
 мыйнай устаноўкай,           прафесiях
 прамыўна-прапарачнай станцыяй,
 эскалатарам, паваротнай i пад'ёмнай
 машынамi маста;

 вонкавая i ўнутраная ачыстка,     Мыйшчык-
 абцiрка, убiранне i абмыўка машын,   прыбiральшчык
 механiзмаў i будынкаў;         рухомага
                    саставу       14528

 кiраванне паваротным кругам;      Матарыст
                    паваротнага
                    круга        14725

 немеханiзаваная пагрузка,       Рабочыя па ўсiх
 выгрузка, пераноска i замена шпал,   прафесiях
 пераводных, маставых i ахоўных брусоў,
 рэек, крыжавiн i iншых элементаў
 стрэлачных пераводаў;
 падбiўка шпал
 электрашпалападбойнiкамi; укладка рэек
 у пакеты; капанне глыбокiх i мокрых
 прарэзаў, устаноўка i разборка ў iх
 мацаванняў, планiроўка дна i
 трамбаванне; ачыстка стрэлачных
 пераводаў; рамонт вагонаў, якiя
 не адчэплiваюцца; ачыстка
 прыцiшальнiкаў вагонаў на сартавальных
 горках;

 аказанне паслуг пасажырам па      Насiльшчык     15126
 перамяшчэнню багажу i ручной паклажы;

 агляд на абслугоўваемым участку    Абходчык пуцi i
 верхняй будовы чыгуначнага       штучных будынкаў  15406
 (трамвайнага) пуцi, землянога палатна,
 штучных будынкаў, абвальных месцаў,
 абочын, кюветаў i г.д.;

 выяўленне схаваных дэфектаў у рэйках  Аператар
 дэфектаскопнай цялежкай;        дэфектаскопнай
                    цялежкi       15572

 праверка стану i выяўленне       Аператар па пуцявых 15874
 няспраўнасцей чыгуначнага пуцi;    вымярэннях     15874

 перавод цэнтралiзаваных стрэлак i   Аператар паста
 кiраванне сiгналамi з паста      цэнтралiзацыi    15894
 цэнтралiзацыi i пульта мясцовага
 кiравання;

 абслугоўванне пульта цэнтралiзаванага Аператар пункта
 апрабавання аўтаматычных тармазоў   тэхнiчнага
 вагонаў;                абслугоўвання
                    вагонаў       15964

 роспуск саставаў з механiзаванай    Аператар
 горкi;                 сартавальнай горкi 16033

 тэхнiчны агляд вагонаў;        Аглядчык вагонаў  16269

 тэхнiчны агляд i рамонт вагонаў;    Аглядчык-рамонтнiк
                    вагонаў       16275

 навешванне пломб на вагоны i      Пламбiроўшчык
 кантэйнеры i накладанне на пломбы   вагонаў i
 адбiткаў пры работах па налiву i злiву кантэйнераў     16669
 нафты;

 тэхнiчнае абслугоўванне поезда ў    Паязны
 дарозе;                электрамеханiк   16783

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations