Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 01.11.2007 N 44 "Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i Палажэння аб фондава-закупачнай камiсii музея"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 6


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |¦  ¦тэхнiка, памер ¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦
¦  ¦музейнага    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦
¦  ¦прадмета    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦
+---+----------------+---------+---------+-----------+--------+----+
¦  ¦        ¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦
¦---+----------------+---------+---------+-----------+--------+-----


Усяго па акце перададзена ______________________ музейных прадметаў.
              (лiчбамi i пропiссю)
Акт  складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго
падпiсалi.


Перадача адбылася пры абавязковым выкананнi наступных умоў:
1. Перададзеныя па гэтым акце музейныя прадметы падлягаюць звароту ў
музей не пазней за тэрмiн, устаноўлены ў акце.
2. Упакоўка i перавозка выдадзенага адбываецца за кошт _____________
як пры перадачы, гэтак i пры вяртаннi.
3. Перададзеныя прадметы павiнны быць вернуты з той жа захаванасцю,
у якой яны знаходзiлiся на момант выдачы. У выпадку страты цi
частковага пашкоджання перададзеных матэрыялаў _____________________
абавязуецца кампенсаваць кошт страчанага цi кошт рэстаўрацыi.


Перадалi:
галоўны захавальнiк фондаў ___________ ______________________
              (подпiс)
адказны захавальнiк калекцыi __________ ______________________
               (подпiс)
Прыняў __________ __________________
    (подпiс)
Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку __________ __________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 20

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                    ЗАЦВЯРДЖАЮ
                    Галоўны захавальнiк _________
                    "__" ___________ 20__ г.


               АКТ N ____
           унутрымузейнай перадачы
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
адказны захавальнiк музейнай калекцыi ______________________________
                    (назва калекцыi, прозвiшча,
____________________________________________________________________
            iмя, iмя па бацьку)
i супрацоўнiк музея ________________________________________________
             (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
у тым, што першы перадаў, а другi прыняў на часовае захоўванне
наступныя музейныя прадметы i навукова-дапаможныя матэрыялы.
Мэта перадачы: _____________________________________________________
Падстава: __________________________________________________________
Тэрмiн _____________________________________________________________
           (да якой даты перадаецца прадмет)


----+---------------+---------+----------------+-----------+-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя ¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны ¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦  i назва,  ¦ частак ¦   нумар   ¦      ¦    ¦
¦  ¦  аўтар,   ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦  i месца   ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ стварэння,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ музейнага  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦  прадмета  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+---------------+---------+----------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦---+---------------+---------+----------------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена ______________________ музейных прадметаў.
              (лiчбамi i пропiссю)


Перадаў ___________ ______________ Прыняў __________ _______________
     (подпiс)             (подпiс)
Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку ____________ ________________________________
             (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 21

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
   зваротнага прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных
      матэрыялаў, перададзеных на часовае захоўванне
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
прадстаўнiк музея __________________________________________________
            (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
з аднаго боку, i прадстаўнiк арганiзацыi ___________________________
                      (прозвiшча, iмя, iмя
____________________________________________________________________
     па бацьку, пасада, назва арганiзацыi, адрас)
якi дзейнiчае на падставе даверанасцi N ____ ад ___________ 20__ г.,
з другога боку, у тым, што першы прыняў, а другi вярнуў наступныя
музейныя прадметы i матэрыялы:


----+---------------+---------+----------------+-----------+-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя ¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны ¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦  i назва,  ¦ частак ¦   нумар   ¦  пры  ¦    ¦
¦  ¦  аўтар,   ¦     ¦        ¦ вяртаннi ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦  i месца   ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ стварэння,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+---------------+---------+----------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦---+---------------+---------+----------------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена ______________________ музейных прадметаў.
              (лiчбамi i пропiссю)
Акт  складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго
падпiсалi.
Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю
перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку
ўладальнiка пералiчаных прадметаў.


Прыняў ___________ ______________ Вярнуў __________ ________________
    (подпiс)             (подпiс)
Прысутнiчалi:
галоўны захавальнiк _______________ ________________________________
            (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
загадчык сектара ўлiку ____________ ________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 22

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў

    ________________________________________________________
              (назва музея)


             IНВЕНТАРНАЯ КНIГА


     Музейная калекцыя ______________________________
         __________________________________
               (перыяд)


----------+---------+---------+----------+-----T-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+----¬
¦Iдэнтыфi-¦Нумар па ¦Назва i ¦Пахо-   ¦Коль-¦Матэ- ¦Памеры.¦Захава-¦Крынiца ¦Нумар ¦Старыя ¦Дата   ¦Заў-¦
¦кацыйны ¦кнiзе  ¦поўнае  ¦джанне  ¦касць¦рыял i ¦Маса  ¦насць ¦i спосаб¦фота- ¦ўлiко- ¦запаў-  ¦вагi¦
¦нумар  ¦паступ- ¦разгор- ¦(месца i ¦   ¦тэхнiка¦для  ¦    ¦паступ- ¦здымкаў¦выя  ¦нення,  ¦  ¦
¦(нумар па¦ленняў  ¦нутае  ¦дата   ¦   ¦    ¦каштоў-¦    ¦лення, ¦цi   ¦абазна-¦прозвiшча¦  ¦
¦iнвен-  ¦музейных ¦навуко- ¦стварэння,¦   ¦    ¦ных  ¦    ¦цана,  ¦нега- ¦чэннi ¦супрацоў-¦  ¦
¦тарнай  ¦прадметаў¦вае апi- ¦гiсторыя ¦   ¦    ¦металаў¦    ¦нумар i ¦тываў ¦    ¦нiка   ¦  ¦
¦кнiзе)  ¦асноўнага¦санне  ¦прадмета) ¦   ¦    ¦i   ¦    ¦дата  ¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦     ¦фонду  ¦прадмета,¦     ¦   ¦    ¦каштоў-¦    ¦прата- ¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦     ¦     ¦надпiсы, ¦     ¦   ¦    ¦ных  ¦    ¦кола  ¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦     ¦     ¦клеймы, ¦     ¦   ¦    ¦камянёў¦    ¦фондава-¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦     ¦     ¦знакi  ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦закупач-¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦най   ¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦камiсii ¦    ¦    ¦     ¦  ¦
+---------+---------+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+----+
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦ 5 ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦  12  ¦ 13 ¦
+---------+---------+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+----+
¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦  ¦
¦---------+---------+---------+----------+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----
Дадатак 23

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
    рэгiстрацыi актаў прыёму прадметаў музейнага значэння
            на часовае захоўванне


----+-----T---------+-----------+------------------+------+--------¬
¦ N ¦Нумар¦Дата акта¦ Крынiца ¦Колькасць музейных¦Тэрмiн¦Заўвагi ¦
¦п/п¦акта ¦     ¦паступлення¦  прадметаў   ¦   ¦    ¦
+---+-----+---------+-----------+------------------+------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦  3  ¦   4   ¦    5     ¦ 7  ¦  8  ¦
+---+-----+---------+-----------+------------------+------+--------+
¦  ¦   ¦     ¦      ¦         ¦   ¦    ¦
¦---+-----+---------+-----------+------------------+------+---------


Дадатак 24

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   __________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
      рэгiстрацыi актаў прыёму музейных прадметаў
    (прадметаў музейнага значэння) у часовае карыстанне


----+-----T---------+-----------+-------------------+------+-------¬
¦ N ¦Нумар¦Дата акта¦ Крынiца ¦Колькасць прадметаў¦Тэрмiн¦Заўвагi¦
¦п/п¦акта ¦     ¦паступлення¦          ¦   ¦    ¦
+---+-----+---------+-----------+-------------------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦  3  ¦   4   ¦    5     ¦ 7  ¦  8  ¦
+---+-----+---------+-----------+-------------------+------+-------+
¦  ¦   ¦     ¦      ¦          ¦   ¦    ¦
¦---+-----+---------+-----------+-------------------+------+--------


Дадатак 25

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
      рэгiстрацыi актаў прыёму музейных прадметаў
           на пастаяннае захоўванне


----+-----T----+---------------------+---------+-----------+-------¬
¦ N ¦Нумар¦Дата¦Крынiца паступлення, ¦Колькасць¦ Нумар i ¦Заўвагi¦
¦п/п¦акта ¦акта¦  нумар i дата   ¦музейных ¦ дата акта ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦ пратакола фондава- ¦прадметаў¦ прыёму на ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦ закупачнай камiсii ¦     ¦матэрыяльна¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦           ¦     ¦ адказнае ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦           ¦     ¦захоўванне ¦    ¦
+---+-----+----+---------------------+---------+-----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦     4      ¦  5  ¦   7   ¦  8  ¦
+---+-----+----+---------------------+---------+-----------+-------+
¦  ¦   ¦  ¦           ¦     ¦      ¦    ¦
¦---+-----+----+---------------------+---------+-----------+--------


Дадатак 26

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   __________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
      рэгiстрацыi актаў прыёму музейных прадметаў
         на матэрыяльна адказнае захоўванне


----+-----T----+------------------+---------+------+-------+-------¬
¦ N ¦Нумар¦Дата¦  Нумар i дата  ¦Колькасць¦Прыняў¦Перадаў¦Заўвагi¦
¦п/п¦акта ¦акта¦пратакола фондава-¦музейных ¦   ¦    ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦закупачнай камiсii¦прадметаў¦   ¦    ¦    ¦
+---+-----+----+------------------+---------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦     4    ¦  5  ¦ 6  ¦  7  ¦  8  ¦
+---+-----+----+------------------+---------+------+-------+-------+
¦  ¦   ¦  ¦         ¦     ¦   ¦    ¦    ¦
¦---+-----+----+------------------+---------+------+-------+--------


Дадатак 27

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
   рэгiстрацыi актаў звароту ўладальнiку прадметаў музейнага
        значэння з фонду часовага захоўвання


----+-----T----+----------+-----------+---------+----------+-------¬
¦ N ¦Нумар¦Дата¦Уладальнiк¦Супрацоўнiк¦Колькасць¦Падстава, ¦Заўвагi¦
¦п/п¦акта ¦акта¦     ¦  музея  ¦прадметаў¦ нумар i ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦     ¦  дата  ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦     ¦пратакола ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦     ¦ фондава- ¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦     ¦закупачнай¦    ¦
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦     ¦ камiсii ¦    ¦
+---+-----+----+----------+-----------+---------+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦  4   ¦   5   ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦
+---+-----+----+----------+-----------+---------+----------+-------+
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦
¦---+-----+----+----------+-----------+---------+----------+--------


Дадатак 28

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                ЖУРНАЛ
   рэгiстрацыi актаў звароту ўладальнiку музейных прадметаў
   (прадметаў музейнага значэння) з фонду часовага карыстання


----+-----T----+----------+------------+-------------------+-------¬
¦ N ¦Нумар¦Дата¦Уладальнiк¦Супрацоўнiк ¦Колькасць прадметаў¦Заўвагi¦
¦п/п¦акта ¦акта¦     ¦  музея  ¦          ¦    ¦
+---+-----+----+----------+------------+-------------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦  4   ¦   5   ¦     6     ¦  7  ¦
+---+-----+----+----------+------------+-------------------+-------+
¦  ¦   ¦  ¦     ¦      ¦          ¦    ¦
¦---+-----+----+----------+------------+-------------------+--------


Дадатак 29Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList