Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 01.11.2007 N 44 "Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўлiку, навуковай апрацоўкi i захоўвання музейных прадметаў i музейных калекцый, уключаных у Музейны фонд Рэспублiкi Беларусь, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў i Палажэння аб фондава-закупачнай камiсii музея"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 5


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |¦  ¦       ¦     ¦        ¦    ¦    ¦  ¦
¦---+--------------+---------+---------------+-------+--------+-----


Усяго па акце прынята __________________________ прадметаў музейнага
            (лiчбай i пропiссю)
значэння.
Акт складзены ў 2 экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.


Прыняў ___________ ______________ Здаў __________ __________________
     (подпiс)            (подпiс)
Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку
(галоўны захавальнiк) ____________ _________________________________
            (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 14

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў    ________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
   прыёму музейных прадметаў (прадметаў музейнага значэння),
    навукова-дапаможных матэрыялаў у часовае карыстанне
            (ад юрыдычнай асобы)
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт складзены ў тым, што прадстаўнiк музея ____________
                            (прозвiшча,
____________________________________________________________________
         iмя, iмя па бацьку, пасада)
прыняў, а прадстаўнiк арганiзацыi __________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку,
____________________________________________________________________
        пасада, назва арганiзацыi, адрас)
якi дзейнiчае на падставе даверанасцi N _____ ад __________ 20__ г.,
здаў у часовае карыстанне наступныя музейныя прадметы (прадметы
музейнага значэння) i матэрыялы.
Тэрмiн _____________________________________________________________
         (да якой даты бярэцца прадмет)
Мэта: ______________________________________________________________


----+-----------+---------+---------------+-------+--------+-------¬
¦N ¦Прадметнае ¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны¦Заха- ¦Страхавы¦Заўвагi¦
¦п/п¦iмя i наз- ¦частак  ¦нумар па кнiзе ¦ванасць¦кошт  ¦    ¦
¦  ¦ва, аўтар, ¦     ¦ўлiку прадметаў¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦кароткае  ¦     ¦фонду часовага ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, ¦     ¦карыстання   ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦час i месца¦     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦стварэння, ¦     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦матэрыял, ¦     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦тэхнiка,  ¦     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦памер   ¦     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-----------+---------+---------------+-------+--------+-------+
¦  ¦      ¦     ¦        ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+-----------+---------+---------------+-------+--------+--------


Усяго па акце прынята __________________________ прадметаў музейнага
            (лiчбай i пропiссю)
значэння.
Акт складзены ў 2 экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.


Прыняў ___________ ______________ Здаў __________ __________________
     (подпiс)            (подпiс)
Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку
(галоўны захавальнiк) ____________ _________________________________
            (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 15

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
   звароту ўладальнiку прадметаў музейнага значэння з фонду
            часовага захоўвання
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
прадстаўнiк музея __________________________________________________
            (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
з аднаго боку, i ўладальнiк ________________________________________
              (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, статус,
____________________________________________________________________
     даныя дакументаў, якiя могуць засведчыць асобу, адрас)
з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другi прыняў наступныя
прадметы музейнага значэння.
Падстава: __________________________________________________________
       (нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камiсii)


----+----------------+---------+---------------+-----------+-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя i¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦ назва, аўтар, ¦ частак ¦нумар па кнiзе ¦      ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦ ўлiку фонду ¦      ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час i ¦     ¦  часовага  ¦      ¦    ¦
¦  ¦месца стварэння,¦     ¦ захоўвання  ¦      ¦    ¦
¦  ¦  матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+----------------+---------+---------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦---+----------------+---------+---------------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена ______________________ прадметаў музейнага
              (лiчбай i пропiссю)
значэння.
Акт складзены ў __ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.
Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю
перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку
ўладальнiка пералiчаных прадметаў.


Вярнуў ___________ ______________ Прыняў __________ ________________
    (подпiс)             (подпiс)
Прысутнiчалi:
галоўны захавальнiк ___________ ____________________________________
           (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
загадчык сектара ўлiку ________ ____________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 16

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў    ________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
     звароту ўладальнiку прадметаў музейнага значэння
          з фонду часовага карыстання
            (для фiзiчнай асобы)
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
прадстаўнiк музея __________________________________________________
            (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
з аднаго боку, i ўладальнiк ________________________________________
               (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, статус,
____________________________________________________________________
    даныя дакументаў, якiя могуць засведчыць асобу, адрас)
з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другi прыняў наступныя
прадметы музейнага значэння:


----+----------------+---------+---------------+-----------+-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя i¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦ назва, аўтар, ¦ частак ¦нумар па кнiзе ¦  пры  ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦ ўлiку фонду ¦ вяртаннi ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час i ¦     ¦  часовага  ¦      ¦    ¦
¦  ¦месца стварэння,¦     ¦ карыстання  ¦      ¦    ¦
¦  ¦  матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+----------------+---------+---------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦---+----------------+---------+---------------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена ______________________ прадметаў музейнага
              (лiчбай i пропiссю)
значэння.
Акт складзены ў __ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.
Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю
перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку
ўладальнiка пералiчаных прадметаў.


Вярнуў ___________ ______________ Прыняў __________ ________________
    (подпiс)             (подпiс)
Прысутнiчалi:
галоўны захавальнiк ___________ ____________________________________
           (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
загадчык сектара ўлiку ________ ____________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 17

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў   _________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
        звароту ўладальнiку музейных прадметаў
    (прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных
        матэрыялаў з фонду часовага карыстання
            (для юрыдычнай асобы)
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
прадстаўнiк музея __________________________________________________
            (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
з аднаго боку, i прадстаўнiк арганiзацыi ___________________________
                     (прозвiшча, iмя, iмя
____________________________________________________________________
    па бацьку, даныя дакументаў, якiя могуць засведчыць
____________________________________________________________________
        асобу, пасада, назва арганiзацыi, адрас)
якi дзейнiчае на падставе даверанасцi N ____ ад ___________ 20__ г.,
з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другi прыняў наступныя
музейныя прадметы (прадметы музейнага значэння, навукова-дапаможныя
матэрыялы):


----+----------------+---------+---------------+-----------+-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя i¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦ назва, аўтар, ¦ частак ¦нумар па кнiзе ¦  пры  ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦ ўлiку фонду ¦ вяртаннi ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час i ¦     ¦  часовага  ¦      ¦    ¦
¦  ¦месца стварэння,¦     ¦ карыстання  ¦      ¦    ¦
¦  ¦  матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+----------------+---------+---------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦---+----------------+---------+---------------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена _______________________ музейных прадметаў
              (лiчбамi i пропiссю)
(прадметаў музейнага значэння), навукова-дапаможных матэрыялаў.
Акт  складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго
падпiсалi.
Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю
перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку
ўладальнiка пералiчаных прадметаў.


Вярнуў ___________ ______________ Прыняў __________ ________________
    (подпiс)             (подпiс)
Прысутнiчалi:
галоўны захавальнiк ___________ ____________________________________
           (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
загадчык сектара ўлiку ________ ____________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 18

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў    ________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
  перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў
           на пастаяннае захоўванне
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
галоўны захавальнiк (загадчык фондаў) ______________________________
                      (прозвiшча, iмя, iмя
                        па бацьку)
адказны захавальнiк калекцыi _______________________________________
                    (назва калекцыi)
____________________________________________________________________
      (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку захавальнiка)
i прадстаўнiк арганiзацыi __________________________________________
              (назва арганiзацыi, пасада, прозвiшча,
___________________________________________________________________,
     iмя, iмя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)
якi дзейнiчае на падставе даверанасцi N ___ ад "__" _______ 20__ г.,
у тым, што першыя выдалi, а другi прыняў на пастаяннае захоўванне
наступныя музейныя прадметы, навукова-дапаможныя матэрыялы.
Падстава: __________________________________________________________


----+----------------------+---------+---------+-----------+-------¬
¦ N ¦  Прадметнае iмя   ¦Колькасць¦Iдэнтыфi-¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦ i назва, аўтар,   ¦ частак ¦кацыйныя ¦      ¦    ¦
¦  ¦ кароткае апiсанне, ¦     ¦нумары  ¦      ¦    ¦
¦  ¦   час i месца   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦ стварэння, матэрыял, ¦     ¦     ¦      ¦    ¦
¦  ¦  тэхнiка, памер   ¦     ¦     ¦      ¦    ¦
+---+----------------------+---------+---------+-----------+-------+
¦  ¦           ¦     ¦     ¦      ¦    ¦
¦---+----------------------+---------+---------+-----------+--------


Усяго па акце перададзена ______________________ музейных прадметаў,
              (лiчбамi i пропiссю)
навукова-дапаможных матэрыялаў.
Акт  складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго
падпiсалi.


Выдалi:
галоўны захавальнiк фондаў ____________ ______________________
               (подпiс)
адказны захавальнiк калекцыi __________ ______________________
               (подпiс)
Прыняў __________ __________________
    (подпiс)
Прысутнiчаў
загадчык аддзела ўлiку ____________ ________________________________
             (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)


Дадатак 19

да Iнструкцыi аб

парадку камплектавання

музейных фондаў,

унутрымузейнага ўлiку,

навуковай апрацоўкi i

захоўвання музейных

прадметаў i музейных

калекцый, уключаных

у Музейны фонд

Рэспублiкi Беларусь,

навукова-дапаможных i

сыравiнных матэрыялаў    ________________________________________________________
              (назва музея)


                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея


               АКТ N ____
  перадачы музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў
            на часовае захоўванне
           "__" _____________ 20__ г.


   Дадзены акт склалi:
галоўны захавальнiк (загадчык фондаў) ______________________________
                       (прозвiшча, iмя,
                       iмя па бацьку)
адказны захавальнiк калекцыi _______________________________________
                    (назва калекцыi,
____________________________________________________________________
     прозвiшча, iмя, iмя па бацьку захавальнiка)
i прадстаўнiк арганiзацыi __________________________________________
             (назва ўстановы, пасада, прозвiшча, iмя,
____________________________________________________________________
      iмя па бацьку асобы, якая прыняла прадметы)
якi дзейнiчае на падставе даверанасцi N __ ад "__" ________ 20__ г.,
i па гарантыйным пiсьме ад "__" ________________ 20__ г. N _____ у
тым, што першыя выдалi, а другi прыняў на часовае захоўванне
наступныя музейныя прадметы i матэрыялы.
Мэта выдачы: _______________________________________________________
Падстава: __________________________________________________________
Тэрмiн _____________________________________________________________
           (да якой даты бярэцца прадмет)


----+----------------+---------+---------+-----------+--------+----¬
¦N ¦Прадметнае iмя i¦Колькасць¦Iдэнтыфi-¦Захаванасць¦Страхавы¦Заў-¦
¦п/п¦назва, аўтар,  ¦частак  ¦кацыйныя ¦      ¦кошт  ¦вагi¦
¦  ¦кароткае    ¦     ¦нумары  ¦      ¦    ¦  ¦
¦  ¦апiсанне, час i ¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦
¦  ¦месца стварэння,¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦
¦  ¦матэрыял,    ¦     ¦     ¦      ¦    ¦  ¦


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |
< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList