Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Брестского областного Совета депутатов от 21 декабря 2006 г. №281 "Аб зацвярджэннi Праграмы захавання i развiцця культуры Брэсцкай вобласцi на перыяд 2006 - 2010 гадоў"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8

      РАШЭННЕ БРЭСЦКАГА АБЛАСНОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ
            21 снежня 2006 г. № 281

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ ПРАГРАМЫ ЗАХАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ
КУЛЬТУРЫ БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ НА ПЕРЫЯД 2006-2010 ГАДОЎ

   Брэсцкi абласны Савет дэпутатау РАШЫЎ:
   1. Зацвердзiць Праграму захавання i развiцця культуры Брэсцкай
вобласцi на перыяд 2006-2010 гадоў (дадаецца).
   2.  Рэкамендаваць  гарадскiм i раённым Саветам  дэпутатаў
распрацаваць рэгiянальныя праграмы захавання i развiцця культуры на
2006-2010 гады.
   3.  Кантроль за выкананнем дадзенага рашэння ўскласцi на
намеснiка  старшынi  Брэсцкага абласнога  выканаўчага  камiтэта
Цупрыка Л.А.
   
Старшыня                       Л.А.Лемяшэўскі

                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         Рашэнне
                         Брэсцкага абласнога
                         Савета дэпутатаў
                         21.12.2006 № 281

ПРАГРАМА
захавання і развіцця культуры Брэсцкай вобласці на перыяд 2006-2010
гадоў

                 
                ГЛАВА 1
             АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
                 
   1. Праграма захавання і развіцця культуры Брэсцкай вобласці на
перыяд 2006-2010 гадоў (далей - Праграма) распрацавана адпаведна
Закону Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб культуры ў
Рэспубліцы Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР,
1991  г., № 20, ст. 291; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031) і на падставе прапаноў
аддзелаў культуры гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, устаноў
культуры і мастацтва.
   2. У Праграме зроблены аналіз дасягнутага ўзроўню развіцця
культуры Брэсцкай вобласці (далей - вобласць) за мінулую пяцігодку,
вызначаны мэты і задачы, асноўныя накірункі дзейнасці ўстаноў
культуры і мастацтва вобласці, прыярытэты развіцця галіны  на
2006-2010 гады, сістэма мер арганізацыйнага, сацыяльна-эканамічнага
характару па іх рэалізацыі.
                 
                ГЛАВА 2
            СТАН КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ
                 
   3. Стратэгічнай мэтай дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры
з’яўляецца развіццё і эфектыўнае выкарыстанне культурнага патэнцыялу
краіны, забеспячэнне пераемнасці развіцця беларускай культуры разам
з падтрымкай культурных інавацый (дадатак 1).
   4. Як нацыянальны рэсурс культура ўяўляе сабой сукупнасць
матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, уключаючы нацыянальную мову,
гісторыка-культурную спадчыну, традыцыі, фальклор, народныя промыслы
і рамёствы, прафесійнае і самадзейнае мастацтва, культуралагічную і
мастацкую адукацыю, установы і кадры культуры, міжнацыянальныя і
міждзяржаўныя  культурныя  сувязі,  матэрыяльнае  і  фінансавае
забеспячэнне. Культура аказвае значны ўплыў на фундаментальныя
асновы  дзяржавы, на светапоглядныя, ідэалагічныя,  палітычныя,
сацыяльна-эканамічныя аспекты існавання і ўстойлівага  развіцця
чалавека, грамадства і з’яўляецца адным з яе стратэгічных рэсурсаў.
   5. Галіну культуры складае сетка ўстаноў, якія ажыццяўляюць
культурна-асветную, тэатральна-відовішчную, гастрольна-канцэртную,
навукова-даследчую дзейнасць, а таксама падрыхтоўку кадраў культуры
і мастацтва. На сённяшні дзень у вобласці налічваецца 706 клубных
устаноў,  738 бібліятэк, 4 тэатральна-відовішчныя ўстановы,  3
сярэднія  спецыяльныя навучальныя ўстановы, 90  дзіцячых  школ
мастацтваў, 12 музеяў, 285 кінавідэаўстановак. У 2006 годзе ў
г. Пінску адкрыты Палескі драматычны тэатр.
   6.  Клубнымі  ўстановамі забяспечана работа  3445  гуртоў
мастацкай самадзейнасці і 1007 аб’яднанняў, якія наведваюць каля 47
тысяч жыхароў вобласці, у тым ліку 24,5 тысячы дзяцей. Пяць
самадзейных калектываў маюць ганаровае званне «Заслужаны аматарскі
калектыў Рэспублікі Беларусь».
   7. Бібліятэкамі вобласці штогод абслугоўваецца звыш 560 тысяч
чытачоў, ці 39 працэнтаў насельніцтва, у тым ліку 47 працэнтаў -
сельскага. Працягваецца працэс аўтаматызацыі бібліятэк. Сёння ў іх
налічваецца 205 камп’ютэраў, 35 ксераксаў, 136 прынтэраў,  35
сканераў.
   8.  Ва ўсіх установах культуры і мастацтва працуе  8353
работнікі, у тым ліку 6371 спецыяліст. Бюджэтныя выдаткі  на
ўтрыманне склалі ў 2006 годзе каля 70,0 мільярда рублёў (далей -
млрд. руб.). Сярэдняя заработная плата складае 398,3 тысячы рублёў
(далей - тыс. руб.), па абласных установах - 459,3 тыс. руб.
   9.  З улікам сучасных патрабаванняў паглыбляюцца традыцыі
прафесіяналізму ў розных відах мастацтва, з клопатам пра пераемнасць
і  далейшае развіццё народнай творчасці праводзяцца фестывалі,
конкурсы, агляды, канферэнцыі, іншыя буйныя мерапрыемствы,  на
высокім узроўні ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў навучальных
устаноў культуры і мастацтва, актыўна падтрымліваюцца дзяржавай
адораныя дзеці і таленавітая моладзь.
   10. Разгляд найбольш актуальных праблем развіцця сучаснай
нацыянальный культуры, ажыццяўленне дзяржаўнай палітыкі, каардынацыю
дзейнасці ўпраўлення культуры з іншымі ведамствамі, установамі і
арганізацыямі,  мясцовымі  органамі  ўлады  ажыццяўляе  калегія
ўпраўлення  культуры аблвыканкама, якая з’яўляецца  калектыўным
органам кіравання галіной.
   11.  Важнейшым  напрамкам работы  калегіі  павінна  стаць
забеспячэнне  своечасовага  і  якаснага  выканання  ўказаў,
распараджэнняў,  пратаколаў  даручэнняў  Прэзідэнта  Рэспублікі
Беларусь,  рашэнняў  Савета Міністраў  Рэспублікі  Беларусь  і
аблвыканкама ў галіне культуры і мастацтва.
   12. Калегія ўпраўлення культуры аблвыканкама будзе ажыццяўляць
арганізацыю і каардынацыю работ па рэалізацыі Праграмы, уносіць ва
ўстаноўленым  парадку прапановы па ўдакладненні  мерапрыемстваў
Праграмы  з  улікам  існуючай  сацыяльна-эканамічнай  сітуацыі,
забяспечваць кантроль за мэтавым выкарыстаннем сродкаў.
                 
                ГЛАВА 3
          АСНОЎНЫЯ МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ПРАГРАМЫ
                 
   13. Стратэгічнай мэтай у галіне культуры з’яўляецца захаванне
гісторыка-культурнай спадчыны, стварэнне ўмоў  для  ўсебаковага
развіцця асобы, росту яе творчай ініцыятывы, духоўных і эстэтычных
патрэбнасцей, што значна павысіць ролю асобы як галоўнай рухаючай
сілы новага постіндустрыяльнага грамадства (дадатак 2).
   14. Для дасягнення гэтай мэты ў галіне культуры вобласці
прадугледжваецца вырашэнне наступных задач:
   актывізацыя  дзейнасці ўстаноў культуры  і  мастацтва  па
арганізацыі вольнага часу насельніцтва вобласці, садзейнічанне росту
грамадскай  ініцыятывы ў сферы духоўнага жыцця, падтрымліванне
адораных дзяцей і таленавітай моладзі;
   захаванне і далейшае развіццё традыцыйнай культуры рэгіёнаў;
   забеспячэнне  даступнасці  каштоўнасцей  і  паслуг,  якія
аказваюцца ў гэтай сферы ўсім слаям насельніцтва, павышэнне ўзроўню
і якасці паслуг, павелічэнне іх аб’ёмаў для жыхароў сяла з мэтай
набліжэння  да  ўзроўню абслугоўвання гарадскога  насельніцтва,
паляпшэнне культурнага абслугоўвання аддаленых вёсак;
   рэалізацыя  мерапрыемстваў  рэстаўрацыі,  рэканструкцыі  і
захавання прыярытэтных, гісторыка-культурных каштоўнасцей Брэсцкай
вобласці, уключэнне іх у культурны і гістарычны абарот; вызначэнне і
аднаўленне ў рэгіёнах вобласці найбольш значных сельскіх гістарычных
сядзіб  для выкарыстання ў якасці аб’ектаў культурна-дасугавай
дзейнасці;
   распрацоўка  і ўкараненне рацыянальнай схемы размеркавання
сельскiх  устаноў  культуры  з  улікам  канкрэтнай  сацыяльна-
дэмаграфічнай і эканамічнай сітуацыі ў сельскіх населеных пунктах і
раёнах;
   павышэнне канкурэнтаздольнасці творчых калектываў і выканаўцаў
на ўнутраным і знешнім рынках;
   забеспячэнне рэалізацыі кадравай палітыкі па падрыхтоўцы і
перападрыхтоўцы  спецыялістаў культуры і мастацтва  на  аснове
ўкаранення новых адукацыйных тэхналогій;
   стварэнне  пры сярэдніх спецыяльных навучальных  установах
культуры і мастацтва кансультацыйных цэнтраў для аказання метадычнай
дапамогі і выяўлення на сяле адораных дзяцей і таленавітай моладзі;
   пры  фарміраванні  рэпертуарнай  палітыкі  ўдасканальванне
актуальнасці раскрыцця той ці іншай тэматыкі спектакляў і канцэртных
праграм з улікам эстэтычных і духоўных патрэбнасцей грамадства.
   15. Напрамкамі развіцця прафесійнага мастацтва павінны стаць
павышэнне яго ролі ў эстэтычным і маральным выхаванні насельніцтва,
пераход да інтэнсіўнага развіцця, павышэнне прэстыжу работнікаў
творчых прафесій.
   16. Для эфектыўнага развіцця культуры вобласці да 2010 года
неабходна ажыццявіць комплекс мер па вядучых напрамках дзейнасці ў
сферы культуры:
   захаванне дзеючай сеткі ўстаноў культуры і мастацтва і якаснае
яе ўдасканальванне;
   стварэнне новых культурных аб’ектаў, больш гібка рэагуючых на
змяненні ў патрэбнасцях і запатрабаваннях насельніцтва;
   умацаванне і абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы;
   захаванне рухомай і нерухомай культурнай спадчыны;
   захаванне і рэстаўрацыя гістарычных помнікаў культуры;
   стварэнне  банка  даных  па гісторыка-культурнай  спадчыне
вобласці, народным мастацтве і рамёствах;
   развіццё  прафесійнай  творчасці і  прафесійнай  мастацкай
адукацыі,  народнай мастацкай творчасці, народных промыслаў  і
традыцыйнай культуры;
   павышэнне ўзроўню якасці паслуг.
   17. Галоўнымі напрамкамі рэалізацыі Праграмы павінны стаць:
   падрыхтоўка доўгатэрміновых рэгіянальных праграм зберажэння
гісторыка-культурнай  спадчыны,  уключэнне  гісторыка-культурных
каштоўнасцей у сферу турысцкай дзейнасці, выкарыстанне аб’ектаў для
пазнавальных, адукацыйных і прапагандысцкіх мэт;
   стварэнне карпаратыўнай інфармацыйнай сеткі музеяў;
   камплектаванне  бібліятэчных  фондаў  і  інфарматызацыі
бібліятэчнай справы;
   вывучэнне,  захаванне  і  развіццё нацыянальнай  культуры,
развіццё і ўдасканальванне новых формаў і метадаў арганізацыі
вольнага часу насельніцтва;
   удасканаленне  структуры  сеткі,  умацаванне  матэрыяльна-
тэхнічнай  базы сельскіх культурна-дасугавых устаноў, далучэнне
працаўнікоў  сяла да прафесійнага мастацтва, павышэнне  якасці
кінавідэаабслугоўвання  сельскага  насельніцтва,  фарміраванне
структуры  эстэтычнага  выхавання,  адраджэнне,  развіццё  і
папулярызацыя традыцыйнай культуры, захаванне гісторыка-культурнай і
прыроднай спадчыны, развіццё інфраструктуры сельскага турызму з
выкарыстаннем мясцовых традыцый і звычаяў;
   развіццё  і  прапаганда нацыянальных традыцый тэатральнага
мастацтва,  павышэнне яго канкурэнтаздольнасці  на  міжнародным
узроўні;
   развіццё і падтрымка відаў і жанраў музычнага мастацтва,
далейшае ўдасканаленне сістэмы рэгулявання гастрольна-канцэртнай
дзейнасці;
   развіццё  і  падтрымка ўсіх відаў выяўленчага  мастацтва,
фармiраванне  музейнага  фонду вобласці  праз  набыццё  твораў
выяўленчага мастацтва, сумесная з творчымі саюзамі работа  па
рэалізацыі і прапагандзе мастацкіх праектаў;
   паляпшэнне кінавідэаабслугоўвання насельніцтва;
   рэалізацыя рэгіянальных мэтавых праграм работы з кадрамі і
правядзенне комплекснага аналізу кадравага забеспячэння галіны з
мэтай  удасканальвання формаў і метадаў падбору  спецыялістаў,
кіруючых кадраў галіны культуры;
   абмены ў галіне культуры, у тым ліку паміж калектывамі,
творчымі работнікамі, выкладчыкамі і спецыялістамі ў сферы культуры,
паміж установамі і арганізацыямі ў галіне культуры, супрацоўніцтва з
міжнароднымі і рэгіянальнымі інтэграцыйнымі аб’яднаннямі  іншых
дзяржаў згодна з заключанымі дагаворамі супрацоўніцтва Брэсцкай
вобласці з абласцямі Расіі, Украіны, Брэсцкай вобласці і еўрарэгіёна
«Буг».
   прапаганда беларускай культуры і мастацтва;
   павышэнне  ўзроўню  заработнай платы, павелічэнне  аб’ёмаў
рэалізацыі новых відаў паслуг, а таксама павышэнне аб’ёмаў паслуг
культуры насельніцтву ў сельскай мясцовасці;
   ажыццяўленне рэканструкцыі і тэхнічнага перааснашчэння ўстаноў
культуры і мастацтва.
   18.  Рэалізацыя Праграмы будзе садзейнічаць  захаванню  і
развіццю культурнай спадчыны, нацыянальна-культурнай самабытнасці
беларускага народа, беларускай мовы, пашырэнню сферы яе ўжывання;
забеспячэнню ўмоў для свабоднага развіцця культур усіх сацыяльна-
этнічных груп, якія пражываюць на тэрыторыі вобласці; стварэнню ўмоў
для вольнай творчасці; дасягненню здаровага маральнага клімату ў
грамадстве.
                 
                ГЛАВА 4
          ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА
                 
   19. Дзяржаўная палiтыка ў галiне аховы i ўлiку гiсторыка-
культурнай спадчыны Брэстчыны ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з Законам
Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года «Аб ахове гiсторыка-
культурнай  спадчыны Рэспублікі Беларусь» (Национальный  реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1195).
   Яе  рэалiзацыю забяспечвае абласны, гарадскiя  i  раённыя
выканаўчыя камiтэты i iх мiжведамасныя каардынацыйныя саветы па
ахове матэрыяльнай i духоўнай спадчыны.
   20. Адным з асноўных накiрункаў ахоўнай справы з’яўляецца
паслядоўнае  фармiраванне Дзяржаўнага спiсу гiсторыка-культурных
каштоўнасцей  Рэспублікі  Беларусь,  зацверджанага  пастановай
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 10 красавіка 2003 г.
№ 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 82, 8/9523) у гарадах, раёнах i вобласцi.
   21. На сённяшнi дзень у Дзяржаўным спiсе налiчваецца 695
гiсторыка-культурных каштоўнасцей, у тым лiку 678 нерухомых, з iх
288 аб’ектаў архiтэктуры i 163 археалогii.
   У Спiс сусветнай спадчыны ўключаны два аб’екты вобласцi -
Нацыянальны парк «Белавежская пушча» i Дуга Струве, якая пралягае па
тэрыторыi Драгiчынскага i Iванаўскага раёнаў.
   22. Абласным бюджэтам ажыццяўляецца перспектыўная праграма
рэстаўрацыi  першапачатковых  аб’ектаў,  у  якую  ўключана  26
прыярытэтных помнiкаў гiсторыi i архiтэктуры вобласцi.
   23. Мэтанакiравана ажыццяўляецца аднаўленне Косаўскага палаца-
паркавага  ансамбля разам з Домам-музеем Т.Касцюшкi, музейнага
комплексу  Н.Орды ў в. Варацэвiчы Iванаўскага  раёна,  палаца
Бутрымовiча ў г. Пiнску i iншых прыярытэтных аб’ектаў.
   Разам  з  тым  актуальнай застаецца праблема  прыцягнення
пазабюджетных сродкаў, у тым лiку замежных iнвестыцый. Значнай
падтрымкi патрабуюць помнiкi гiсторыi i культуры ў малых гарадах i
аграгарадках.
   24. У 2006-2010 гадах асаблiвая ўвага будзе накiравана на
вырашэнне наступных перспектыўных задач:
   удасканаленне ахоўнай справы ў гарадах i раёнах;
   каардынацыя ўсiх службаў i ведамстваў, якiя маюць дачыненне да
зберажэння помнiкаў;
   правядзенне рэстаўрацыi прыярытэтных аб’ектаў, у першую чаргу
ў аграгарадках, а таксама на турыстычных маршрутах вобласцi;
   удасканаленне  праектна-рэстаўрацыйнай  базы  i  кадравага
патэнцыялу;
   фармiраванне  электроннага  банка  звестак  аб  гiсторыка-
культурных каштоўнасцях, у тым лiку электроннай версii аб абаронцах
Айчыны i ахвярах войнаў;
   падрыхтоўка дакументаў па ўключэннi фартыфiкацыйных аб’ектаў
Брэсцкай крэпасцi i Камянецкай вежы ў Спiс сусветнай спадчыны;
   развiццё  мiжнароднага супрацоўнiцтва ў  галiне  захавання
гiстарычнай спадчыны.
                 
                ГЛАВА 5
            МУЗЕІ БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ
                 
   25. Значную ролю ў фарміраванні духоўнага багацця сучаснага
грамадства,  захаванні гісторыка-культурнай спадчыны  выконваюць
музеі. У сучасны момант у Брэсцкай вобласці дзейнічае 13 дзяржаўных
музеяў абласнога падпарадкавання, больш за 240 музеяў ведамасных,
школьных, прыватных. Назіраецца пазітыўная дынаміка ў развіцці
музейнай сеткі вобласці. Толькі за апошні год спіс дзяржаўных музеяў
павялічыўся на 2 новых - Дом-музей Т.Касцюшкі і мастацкая галерэя
імя Н.Орды.
   Адкрыты  новыя  экспазіцыі  ў  музеі  «Камянецкая  вежа»,
Баранавіцкім, Столінскім раённых музеях.
   26. Назіраецца пазітыўная дынаміка ў камплектаванні музейнага
фонду. Дзяржаўны фонд музеяў вобласці на 1 студзеня 2006 г. налічвае
416 411 музейных прадметаў, з іх асноўны фонд складае 285 650,
навукова-дапаможны фонд - 130 761 адзінку захавання.
   27. Музеі вобласці прынялі актыўны ўдзел у мерапрыемствах,
прысвечаных  60-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў і 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Былі
арганізаваны  экспазіцыі, стацыянарныя і  перасоўныя  выстаўкі,
праведзены вечары Памяці мастакоў-удзельнікаў Вялікай  Айчыннай
вайны.
   28. Штогод музеі вобласці наведваюць звыш 320 000 чалавек,
навуковыя супрацоўнікі абслугоўваюць каля 7000 экскурсійных груп,
арганізуюць экспанаванне 200 выставак. Адначасова з экскурсіямі і
выстаўкамі развіваюцца новыя формы работы з музейным наведвальнікам.
Культурна-адукацыйная дзейнасць музеяў паступова становіцца ўсё
больш  дыферэнцыяванай,  разлічанай  на  розныя  катэгорыі
наведвальнікаў.
   29. Сярод праблем развіцця музейнай дзейнасці - стварэнне
новых  тыпаў  музеяў,  экспазіцый  і  ўдасканаленне  існуючых,
рэканструкцыя і тэхнічнае абсталяванне музейных фондасховішчаў,
мадэрнізацыя сістэмы аховы і жыццезабеспячэнне музейных прадметаў,
камп’ютэрызацыя музейнай сферы.
   30.  Галоўная  задача  ў  развіцці  музейнай  справы  на
перспектыву  -  гэта ажыццяўленне пераводу  сістэмы  музейнага
дакументавання  з папяровых носьбітаў на электронныя,  шырокае
ўкараненне і развіццё камп’ютэрнай тэхналогіі ў музейнай практыцы,
стварэнне Дзяржаўнага каталога музейнага фонду Рэспублікі Беларусь,
правядзенне кансервацыі і рэстаўрацыі музейных прадметаў.
   31. Для дасягнення пастаўленых мэт неабходна сканцэнтраваць
увагу на наступных напрамках развіцця музейнай дзейнасці (дадатак
3):
   умацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы музеяў;
   стварэнні інфармацыйных сайтаў усіх дзяржаўных музеяў вобласці
у Інтэрнэце;
   больш  эфектыўным  выкарыстанні  магчымасцей  музеяў  для
ўнутранага і міжнароднага турызму;
   фарміраванні кадраў музейных прафесіяналаў у раённых музеях.
                 
                ГЛАВА 6
            БІБЛІЯТЭКІ БРЭСТЧЫНЫ
                 
   32. Значная частка iнтэлектуальнай спадчыны знаходзiцца ў
фондах бiблiятэк - важных састаўных духоўнага i матэрыяльнага
багацця, культурнага i iнфармацыйнага патэнцыялу грамадства. У
апошнiя гады ў сувязi з палiтычнымi i эканамiчнымi рэформамi,
бiблiятэкi  рэспублiкi ўступiлi ў новы этап свайго  развiцця.
Праходзiць эвалюцыя сацыяльнай ролi бiблiятэкi, да традыцыйных
функцый асветнiцкага характару дабаўляюцца функцыi iнфармацыйных
цэнтраў.
   33.  Дзякуючы  дзяржаўнай падтрымцы, у вобласцi  захавана
бiблiятэчная iнфраструктура: на 1 студзеня 2006 г. сетка публiчных
бiблiятэк  склала 738 бiблiятэк сiстэмы Міністэрства  культуры
Рэспублікі Беларусь. У сельскай мясцовасцi знаходзiцца 656 (88,5
працэнта) бiблiятэк, з iх 19 - у аграгарадках, 17 камп’ютэрызавана.
Працэнт бiблiятэк, працуючых на няпоўную стаўку, а таксама бiблiятэк-
клубаў, бiблiятэк-музеяў на сяле складае 35,5 працэнта ад агульнай
колькасцi. Развiццё бiблiятэчнага абслугоўвання большасцi з iх можа
забяспечвацца  з  дапамогай бiблiобусаў,  аснашчаных  сучаснымi
тэхнiчнымi i iнфармацыйнымi сродкамi.
   34. Рэчаiснасць такая, што пры знiжэннi колькасцi чытачоў на
сяле назiраецца iх прырост у гарадах. Але гэты станоўчы працэс
стрымлiваецца марудным развiццём сеткi гарадскiх публiчных бiблiятэк
i  iх слабай матэрыяльнай базай. Умацаванне матэрыяльнай базы
бiблiятэк не толькi павысiць прэстыж устаноў, прафесii i галiны ў
цэлым у вачах карыстальнiкаў, але i дазволiць расшырыць пералiк
платных паслуг для павелiчэння аб’ёмаў пазабюджэтнага фiнансавання,
накiраванага найперш за ўсё на папаўненне кнiжных фондаў.
   35.  У апошнiя гады працягваецца працэс знiжэння аб’ёмаў
кнiжных фондаў. Вельмi марудна абнаўляецца фонд у вобласцi. Агульны
фонд на 1 студзеня 2006 г. папоўнiўся на 248,7 тысячы экзэмпляраў
(далей - тыс. экз.) дакументаў i склаў 9890,2 тыс. экз. Новыя
паступленнi ў сярэднiм на аднаго чытача публiчнай  бiблiятэкi
вобласцi склалi 0,2 экзэмпляра кнiгi, а ў сельскай мясцовасцi - 0,1.
Каля 60 працэнтаў кнiжнага фонду вобласцi з’яўляецца састарэлым.
Такiм  чынам,  павялiчваецца  дыспрапорцыя  памiж  магчымасцямi
бiблiятэкi i патрэбамi насельнiцтва.
   36.  Працэс iнфарматызацыi публiчных бiблiятэк пачаўся  з
распрацоўкi аўтаматызаванай iнфармацыйнай бiблiятэчнай  сiстэмы.
Нягледзячы  на недастатковае фiнансаванне, дзяржаўная  праграма
iнфарматызацыi выконваецца. Парк машын на 1 ліпеня 2006 г. налiчваў
205 камп’ютэраў, 35 ксераксаў, 136 прынтэраў, 35 сканераў.
   37.  Адпрацоўваецца  мадэль узаемадзеяння  Нацыянальнай  i
абласных бiблiятэк. Тыпавыя праграмы дазволяць у блiжэйшы час
устанавiць  у  межах кожнай вобласцi сувязь  памiж  абласнымi
бiблiятэкамi i цэнтралізаванымі бібліятэчнымі сістэмамі, стварыць
онлайнавыя Iнтэрнэт-каталогi абласных бiблiятэк. Аўтаматызацыя i
падключэнне да Iнтэрнэту публiчных бiблiятэк рэспублiкi павiнна быць
закончана да 2008 года.
   Акрамя  аўтаматызацыi, прыярытэтнымi  накiрункамi  развiцця
з’яўляюцца  каардынацыя ў фармiраваннi iнфармацыйных  рэсурсаў,
iнтэграцыя  iнфраструктуры бiблiятэк усiх узроўняў  у  адзiную
бiблiятэчную  сетку i iнфармацыйнае ўзаемадзеянне,  а  таксама
паступовае пераўтварэнне бiблiятэк у даведачна-iнфармацыйныя цэнтры.
Задача iнфарматызацыi сацыяльнай прасторы стаiць сёння перад кожнай
бiблiятэкай.
   38.  З  мэтай фармiравання ў Рэспублiцы Беларусь адзiнай
iнфармацыйна-прававой  прасторы,  якая  забяспечвае  даступнасць
прававой  iнфармацыi  для ўсiх слаёў грамадскасцi  i  кожнага
грамадзянiна, па рашэнні калегii Мiнiстэрства культуры былi створаны
публiчныя цэнтры прававой iнфармацыi. Гэта новы накiрунак дзейнасцi
бiблiятэк краiны. За 2005 год у цэнтрах правой iнфармацыi вобласцi
атрымалi  адказы на цiкавыя iм пытаннi больш за 7,8  тысячы
карыстальнiкаў.
   Аднак  застаецца актуальнай праблема адсутнасцi неабходнай
тэхнiкi для ажыццяўлення паўнавартаснай дзейнасцi публiчных цэнтраў
прававой  iнфармацыi. У далейшым неабходна ажыццявiць праграму
тэхнiчнай i iнфармацыйнай падтрымкi сеткi публiчных цэнтраў прававой
iнфармацыi i аснасцiць камп’ютэрнай тэхнiкай i праграмным комплексам
тыя бiблiятэкi, на базе якiх будуць фармiравацца публiчныя цэнтры
прававой iнфармацыi.
   39.  Пытанням  рэалiзацыi  асноўных  накiрункаў  дзейнасцi
бiблiятэк былi прысвечаны калегii ўпраўлення культуры, штогадовыя
семiнары для дырэктараў i супрацоўнiкаў цэнтральных бібліятэчных
сістэм,  абласных  бiблiятэк,  спецыялiстаў  аддзелаў  культуры
гаррайвыканкамаў, шматлiкiя рэспублiканскiя i абласныя конкурсы
(«Бiблiятэка - асяродак нацыянальнай культуры», «Бiблiятэка дзецям.
Бiблiятэка для дзяцей», навуковых работ па бiблiятэказнаўству,
бiблiяграфii i кнiгазнаўству, на лепшую пастаноўку работы  па
экалагiчнай адукацыi i iнфармацыi насельнiцтва).
   40.  Асаблiвую значнасць у апошнi час набыла распрацоўка
рэалiзацыi ў вобласцi рэспублiканскай праграмы «Кадры».
   Неабходнасць апошняй невыпадковая, бо ажыццявiць пастаўленыя
задачы могуць толькi высокаадукаваныя кадры, якiя арыентаваны на
бесперапынную прафесiйную адукацыю i здольны хутка рэагаваць на
шматлiкiя змены ў патрабаваннях да прафесii з боку грамадства.
Кадравы патэнцыял вобласцi характарызуецца наступнымi паказчыкамi:
усяго на 1 студзеня 2006 г. у публiчных бiблiятэках працуе 1478
бiблiятэкараў. Колькасць спецыялiстаў у сярэднiм складае  72,9
працэнта. Працэс скарачэння i бягучасцi кадраў па вобласцi практычна
спынены. У той жа час у сельскiх бiблiятэках-фiлiялах толькi кожны
другi работнiк мае базавую бiблiятэчную адукацыю.
   41. Тым не менш у бiблiятэчнай справе iснуе шэраг праблем,
галоўная з якiх - фiнансаванне дзейнасцi бiблiятэк на розных
узроўнях. Пад непасрэдным кiраўнiцтвам i пры ўдзеле ўпраўлення i
аддзелаў культуры на месцах ствараюцца i паспяхова ажыццяўляюцца ў
бiблiятэках так званыя мэтавыя праграмы. Стварэнне такiх праграм на
абласным i мясцовым узроўнях дазваляе зрабiць работу сiстэмнай,
сканцэнтраваць бюджэтныя грошы на асноўных накiрунках дзейнасцi, а
галоўнае - быць неабходнай i цiкавай карыстальнiкам. Сёння амаль у
кожным раёне вобласцi ажыццяўляецца свой рэгiянальны праект.
   42. Усе вышэйназваныя праблемы могуць з’яўляцца арыенцiрамi
прафесiйнай дзейнасцi i бiблiятэчнай палiтыкi вобласцi на перыяд да
2010  года. Для дасягнення пастаўленых мэт намаганні патрэбна
скіраваць на наступных напрамках (дадатак 4):
   забяспечыць выдзяленне сродкаў (не меней за 15 працэнтаў ад
агульнай колькасці сумы бюджэтнага фінансавання дзейнасці бібліятэк)
на папаўненне кніжных фондаў;
   умацаваць  матэрыяльную базу бібліятэк з мэтай  пашырэння
пераліку платных паслуг для павелічэння аб’ёмаў пазабюджэтнага
фінансавання, накіраванага на папаўненне кніжных фондаў бібліятэк;
   стварыць  карпаратыўную інфармацыйную  сетку  бібліятэк  з
выкарыстаннем тэлекамунікацый;
   стварыць  онлайнавыя Інтэрнэт-каталогі публічных  бібліятэк
рэгіёна;
   закончыць аўтаматызацыю публічных бібліятэк да 2008 года і
падключыць бібліятэкі да Інтэрнэту;
   прыняць  удзел  у рэалізацыі дзяржаўнай праграмы  «Памяць
Беларусі»  з  мэтай  захавання найбольш каштоўнага  рэпертуару
дакументальных помнікаў;
   развіваць бібліятэчнае абслугоўванне малых населеных пунктаў з
дапамогай  бібліобусаў,  аснашчаных  сучаснымі  тэхнічнымі  і
інфармацыйнымі сродкамі.
                 
                ГЛАВА 7
     УСТАНОВЫ КУЛЬТУРЫ І НАРОДНАЯ МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ
                 
   43. У культурным жыцці вобласці клубныя ўстановы па-ранейшаму
застаюцца адным з асноўных культурна-сацыяльных інстытутаў, асноўным
механізмам  рэгуляцыі  грамадства  і  эстэтычнага  ўзбагачэння
насельніцтва.
   Яны прызваны: арганізоўваць культурны адпачынак і задавальняць
культурныя  запатрабаванні грамадзян у  сферы  вольнага  часу,
арганізуючы  мерапрыемствы на аснове як  традыцыйных,  так  і
інавацыйных тэхналогій; ствараць умовы для развіцця аматарскага
мастацтва ва ўсіх відах і формах яго існавання як у горадзе, так і
на сяле, выступаючы ў якасці арганізаванай прасторы духоўнага і
фізічнага станаўлення людзей і іх самарэалізацыі і самавызначэння;
акумуліраваць,  падтрымліваць  і развіваць  культурна-сацыяльныя
ініцыятывы розных груп і слаёў грамадства.
   Аматарскае мастацтва мае нацыянальную адметнасць і з’яўляецца
асновай для прафесійнага мастацтва - тэатра, музыкі, танца, вакалу і
г.д.
   44. Асноўныя накірункі дзейнасці мясцовых дзяржаўных органаў
кіравання ў сферы народнай мастацкай творчасці:
   стварэнне  ўмоў  для рэгулярных кантактаў  шырокіх  колаў
насельніцтва з мастацкімі каштоўнасцямі;
   стымуляванне працэсаў самаарганізацыі культурнага жыцця на
месцах і асаблівая актывізацыя культурна-дасугавай дзейнасці на
сяле;
   распрацоўка  мер,  накіраваных  на  павышэнне  культурнай
актыўнасці людзей, уздзеянне праз актывізацыю разнастайных формаў і
відаў культурнай дзейнасці на іх пачуцці і свядомасць;
   работа па далейшай рэструктурызацыі і аптымізацыі структуры
клубных устаноў: рэарганізацыя і аб’яднанне ўстаноў культуры там,
дзе гэта мэтазгодна і абгрунтавана, стварэнне і ўдасканальванне
дзейнасці новых комплексных тыпаў клубных устаноў: дамоў (цэнтраў)
рамёстваў, фальклору, народнай творчасці, нацыянальных культур і
іншых тыпаў, дзейнасць якіх накіравана на захаванне і развіццё
розных відаў народнай мастацкай культуры, з улікам канкрэтнага

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8
< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations