Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 23 мая 1996 г. №342 "О ставках авторского вознаграждения за выполнение заказов на создание произведений литературы и искусства для публичного исполнения или за право первого публичного исполнения неопубликованных произведений"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>        Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

               ПАСТАНОВА

            23 мая 1996 г. N 342

               г.Мiнск

 АБ СТАЎКАХ АЎТАРСКАГА ЎЗНАГАРОДЖАННЯ ЗА
 ВЫКАНАННЕ ЗАКАЗАЎ НА СТВАРЭННЕ ТВОРАЎ
 ЛIТАРАТУРЫ I МАСТАЦТВА ДЛЯ ПУБЛIЧНАГА
 ВЫКАНАННЯ АБО ЗА ПРАВА ПЕРШАГА ПУБЛIЧНАГА
 ВЫКАНАННЯ НЕАПУБЛIКАВАНЫХ ТВОРАЎ

===
    _______________________________________________ _______ ___ _
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики Беларусь  от 29  ноября  2000 г. N  1818
     (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
     2000 г., N 114, 5/4668)  

   Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Устанавiць стаўкi аўтарскага ўзнагароджання за выкананне
заказаў на стварэнне твораў лiтаратуры i мастацтва для публiчнага
выканання або за права першага публiчнага выканання неапублiкаваных
твораў згодна з дадаткам.

   2. Парадак выкарыстання твора лiтаратуры i мастацтва для
публiчнага выканання прадугледжваецца дагаворам памiж аўтарам i
арганiзацыяй, якая набывае гэты твор для публiчнага выканання, з
вызначэннем памеру  аўтарскага ўзнагароджання ў  межах ставак,
устаноўленых дадзенай пастановай на момант заключэння дагавора.

   3. Дазволiць мiнiстэрствам,  дзяржаўным камiтэтам i iншым
цэнтральным  органам кiравання,  арганiзацыям, установам,  якiя
ажыццяўляюць набыццё твораў лiтаратуры i мастацтва для публiчнага
выканання, у адпаведнасцi з рашэннем мастацка-экспертнай камiсii
Мiнiстэрства культуры павялiчваць да 50 працэнтаў памеры ставак
аўтарскага ўзнагароджання ў выпадку, калi выкананыя аўтарскiя работы
з'яўляюцца творамi  павышанай складанасцi i  высокай мастацкай
каштоўнасцi.

   4. Стаўкi аўтарскага ўзнагароджання, прадугледжаныя дадзенай
пастановай, прымяняюцца да плацяжоў, права на атрыманне якiх узнiкла
з 1 чэрвеня 1996 г.

   5. Мiнiстэрству культуры па ўзгадненню з Мiнiстэрствам адукацыi
i навукi распрацаваць i  зацвердзiць парадак прымянення ставак
аўтарскага ўзнагароджання, устаноўленых дадзенай пастановай.

   6. Прызнаць страцiўшай сiлу з 1 чэрвеня 1996 г. пастанову
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 28 красавiка 1994 г. N 286
"Аб стаўках аўтарскага ўзнагароджання за выкананне заказаў на
стварэнне твораў лiтаратуры i мастацтва для публiчнага выканання або
за права першага публiчнага выканання неапублiкаваных твораў" (ЗП
Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., N 12, арт.226).


 Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                   М.Чыгiр


                 Дадатак
                 да пастановы Кабiнета Мiнiстраў
                 Рэспублiкi Беларусь
                 ад 23 мая 1996 г. N 342


 Стаўкi аўтарскага ўзнагароджання  за
 стварэнне твораў лiтаратуры i мастацтва
 для публiчнага  выканання або за права
 першага  публiчнага     выканання
 неапублiкаваных твораў

 ----T--------------------------------------------T-----------------
 N  ¦       Вiды твораў          ¦Стаўкi аўтарскага
 п.п.¦                      ¦ўзнагароджання
   ¦                      ¦(мiнiмальных
   ¦                      ¦заработных плат)
 ----+--------------------------------------------+-----------------
     Драматычныя творы

 1.  П'еса шматактовая:
      у прозе                 28-114
      у вершах                 58-143

 2.  П'еса аднаактовая:
      у прозе                 12-38
      у вершах                 18-52

 3.  П'еса шматактовая для тэатраў юнага
    гледача:
      у прозе                 43-128
      у вершах                 72-172

 4.  П'еса шматактовая для лялечных тэатраў:
      у прозе                 28-58
      у вершах                 43-86

 5.  Iнсцэнiроўка шматактовая           8-52

 6.  Iнсцэнiроўка аднаактовая           4-18

 7.  Пераклад шматактовай п'есы:
      у прозе                 7-28
      у вершах                 7-38

 8.  Пераклад аднаактовай п'есы:
      у прозе                 3-12
      у вершах                 4-18

      Музычныя творы

 9.   Опера шматактовая              170-342

 10.  Балет шматактовы              142-228

 11.  Аперэта, музычная камедыя, мюзiкл,
    шматактовыя                 84-170

 12.  Араторыя (для хору з сiмфанiчным
    аркестрам, аркестрам народных
    iнструментаў, духавым i камерным
    аркестрамi)                 40-142

 13.  Кантата (для хору a'capella, для хору
    з сiмфанiчным аркестрам, аркестрам
    народных iнструментаў, камерным
    аркестрам)                 30-114

 14.  Сiмфонiя (для сiмфанiчнага аркестра,
    аркестра народных iнструментаў,
    духавога i камернага аркестраў)       50-170

 15.  Канцэрт (для сiмфанiчнага аркестра,
    аркестра народных iнструментаў,
    духавога i камернага аркестраў,
    хору a'capella, салiруючых iнструментаў
    i голасу з аркестрам)            45-114

 16.  Буйны праграмны сiмфанiчны твор,
    сiмфаньета                 35-114

 17.  Варыяцыi, сюiта, канцэрцiна i iншыя
    буйныя творы (для сiмфанiчнага аркестра,
    аркестра народных iнструментаў, духавога,
    камернага i эстраднага аркестраў)      15-34

 18.  Фантазiя, рапсодыя, уверцюра, парафраз,
    (для сiмфанiчнага аркестра, аркестра
    народных iнструментаў, духавога, камернага
    i эстраднага аркестраў)           10-28

 19.  Невялiкi адначасткавы твор для аркестра
    для салiруючых iнструментаў i для голасу ў
    суправаджэннi аркестраў розных саставаў   3-10

 20.  Камерны ансамбль буйной формы (трыо,
    квартэт, квiнтэт, секстэт, i iншыя,
    уключаючы ансаблевую санату)        15-56

 21.  Сюiта для камернага ансамбля,
    салiруючых iнструментаў           7-22

 22.  Саната для салiруючых iнструментаў     15-42

 23.  Буйны адначасткавы iнструментальны
    твор (паэма, рапсодыя, балада, прэлюдыя
    i фуга, пасакалiя, канцэртная п'еса
    i iншыя)                  7-28

 24.  Парафраз, транскрыпцыя для камерных
    ансамбляў i салiруючых iнструментаў     7-20

 25.  Дробны iнструментальны камерны твор     3-5

 26.  Буйны твор для хору a'capella i з
    iнструментальным суправаджэннем       4-28

 27.  Твор малой формы для хору a'capella i з
    iнструментальным суправаджэннем       3-8

 28.  Вакальны камерны ансамбль з
    суправаджэннем i без суправаджэння,
    цыклiчныя вакальныя творы для голасу
    з iнструментальным суправаджэннем      5-20

 29.  Раманс, балада, вакалiз, канцэртная арыя
    i iншыя камерныя творы для голасу з
    суправаджэннем               2-7

 30.  Музыка для песнi              2-6

 31.  Опера для выканання дзiцячымi
    мастацкiмi калектывамi           28-114

 32.  Музыка да тэатральна-драматычнай
    пастаноўкi                 16-34

 33.  Электронная музыка             5-20

   Заўвагi:

   1. Аплата музыкi аднаактовых оперы, балета, аперэты, музычнай
камедыi, мюзiкла праводзiцца ў памеры ад 25 да 55 працэнтаў стаўкi
за шматактовы твор у залежнасцi ад значнасцi твора.

   2. Аплата рэдакцыяй музычных твораў праводзiцца ў памеры ад 20
да 75 працэнтаў ад арыгiнала ў залежнасцi ад памераў перапрацоўкi.

   3. Апрацоўка народных песень аплачваецца ў памеры ад 25 да 75
працэнтаў стаўкi за арыгiнальны твор.

   4. Iнструментальныя пералажэннi  (свабодныя) аплачваюцца ў
памеры ад 25 да 75 працэнтаў стаўкi за арыгiнальны твор.

   5. Iнструментальныя пералажэннi (простыя) аплачваюцца ў памеры
ад 15 да 50 працэнтаў стаўкi за арыгiнальны твор.

   6.  Аплата  музычных  твораў  для  дзяцей  i  юнацтва,
музычна-педагагiчных твораў для дзiцячых музычных школ праводзiцца
па стаўках аўтарскага ўзнагароджання, устаноўленых за адпаведны жанр
сачынення.

      Лiтаратурныя творы, звязаныя з музыкай

 34.  Лiбрэта шматактовай оперы          48-86

 35.  Лiбрэта шматактовых аперэтты, музычнай
    камедыi, мюзiкла              34-66

 36.  Лiбрэта шматактовага балета         17-34

 37.  Лiбрэта араторыi, кантаты          7-20

 38.  Пераклад лiбрэта шматактовых оперы,
    аперэты, музычнай камедыi, мюзiкла     14-34

 39.  Пераклад лiбрэта аднаактовых оперы,
    аперэты, музычнай камедыi, мюзiкла     8-17

 40.  Харэаграфiя шматактовага балета       72-100

 41.  Харэаграфiя аднаго балетнага нумара     2,8-5,6


   Заўвага. Аплата лiбрэта аднаактовых оперы, аперэты, музычнай
камедыi,  мэзiкла,  балета  i  харэаграфii аднаактовага балета
праводзiцца ў памеры ад 25  да 40 працэнтаў стаўкi за адпаведны
шматактовы твор у залежнасцi ад значнасцi твора.

      Творы для эстрады i цырка

 42.  Скетч, драматычны эцюд           2-6

 43.  Фельетон, мiнiяцюра, iнтэрмедыя,
    канферанс (скразны), апавяданне, навела,
    маналог                   1,6-6

 44.  Тэкст для песнi               1-3

 45.  Куплеты i прыпеўкi (за чатырохрадкоўе)   0,1-0,6

 46.  Музыка для куплетаў i прыпевак       0,6-1,6

 47.  Мантаж, кампазiцыя, лiтаратурнае
    афармленне эстрадных нумароў i нумароў
    арыгiнальнага жанру             1,2-3

 48.  Уступны маналог для вядучага        1-3

 49.  Пралог i фiнал (для выканання
    калектывам)                 2,6-3,4

 50.  Кароткi дыялог (iнтэрмедыя)         0,3-1,2

 51.  Кароткi вершаваны тэкст           0,3-1,6

 52.  Раёк                    1,4-2,4

 53.  Лiтаратурная перапрацоўка антрэ       1,2-2,4

 54.  Клоунскае антрэ, антрэ для музычных
    эксцэнтрыкаў                2,4-6

 55.  Асобны рэпрыз                1-2,4

 56.  Пантамiма, сюжэтнае цыркавое
    прадстаўленне (лiбрэта, тэкст)       13-28,6

 57.  Сцэнарый цыркавога нумара
    (сюжэтная, трукавая i тэхнiчная
    распрацоўка новага арыгiнальнага нумара)  3-8,6

 58.  Сцэнарый цыркавога атракцыёна
    (сюжэтная, трукавая i тэхнiчная
    распрацоўка новага арыгiнальнага
    атракцыёна)                 6-23

 59.  Музычны ўступ, антракт да цыркавога
    або эстраднага прадстаўлення        1-6

 60.  Музыка для цыркавога нумара (цыклiчны
    твор)                    8,6-20

 61.  Музыка для цыркавога атракцыёна,
    пантамiмы, сюжэтнага цыркавога спектакля
    ў адным аддзяленнi, балет на лёдзе     23-52

 62.  Марш, галоп, вальс, полька, iнтэрмецца,
    раманс i iншыя дробныя п'есы        1,6-7,2

 63.  Дробныя музычныя творы, прызначаныя
    для суправаджэння цыркавога або
    эстраднага нумара              0,3-1,6

 64.  Музычнае кампiлятыўнае афармленне
    цыркавога або эстраднага нумара       0,3-1,2

 65.  Сцэнарый i тэкст сюжэтнага эстраднага
    прадстаўлення                14,2-43

 66.  Лiтаратурны сцэнарый масавага свята,
    сцэнарый прадстаўлення           3-20


   Заўвагi:

   1. Двухчасткавая музыка да куплетаў аплачваецца ў адпаведнасцi
з пунктам 30 гэтага дадатку.

   2.  Пераклады лiтаратурных  твораў для  эстрады i  цырка
аплачваюцца  ў памеры  50 працэнтаў  ставак, устаноўленых для
арыгiнальных твораў.

   3. Сцэнарыi (пункты 65, 66) i тэксты для песень, што ствараюцца
на аснове апублiкаваных тэкстаў твораў, аплачваюцца ў памеры да 50
працэнтаў ставак, устаноўленых для арыгiнальных твораў. 

Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations