Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 23 мая 1996 г. №339 "Об осуществлении государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>        Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

               ПАСТАНОВА

            23 мая 1996 г. N 339

               г.Минск


 АБ АЖЫЦЦЯЎЛЕННI ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГIСТРАЦЫI
 НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ, ВОПЫТНА-КАНСТРУКТАРСКIХ
 i ВОПЫТНА-ТЭХНАЛАГIЧНЫХ РАБОТ

===

    _______________________________________________ _______ ___ _
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики Беларусь от 13 мая 1997 г. N 472 

 
   У  мэтах  забеспячэння  вядзення  дзяржаўнага  рэестра
навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных
работ, камплектавання фонду навукова-тэхнiчных  дакументаў па гэтых
работах Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь  ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Устанавiць, што:

   дзяржаўная   рэгiстрацыя   навукова-даследчых,   вопытна-
канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, якiя выконваюцца
аб'яднаннямi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi i ўстановамi рэспублiкi
незалежна ад формаў уласнасцi  i падпарадкаванасцi, а таксама
вядзенне iх дзяржаўнага рэестра ажыццяўляюцца Беларускiм iнстытутам
iнфармацыi i прагнозу  пры Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь;

   прадстаўленне ў падатковую iнспекцыю афiцыйнага паведамлення
Беларускага iнстытута iнфармацыi  i прагнозу пры Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь аб рэгiстрацыi названых работ у
дзяржаўным рэестры з'яўляецца падставай для вызвалення ад падатку на
дабаўленую вартасць навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i
вопытна-тэхналагiчных  работ,  што  выконваюцца  для  спажыўцоў
Рэспублiкi Беларусь,  згодна з пунктам 33  артыкула 5 Закона
Рэспублiкi Беларусь "Аб падатку на дабаўленую вартасць"

   2.   Зацвердзiць   Парадак   дзяржаўнай   рэгiстрацыi
навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных
работ (прыкладаецца).

   3. Мiнiстэрствам  i iншым цэнтральным  органам кiравання,
аб'яднанням, прадпрыемствам, арганiзацыям i ўстановам забяспечыць ва
ўстаноўленым  парадку   абавязковую  дзяржаўную  рэгiстрацыю
навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных
работ, якiя выконваюцца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту.

   4. Мiнiстэрству фiнансаў, Мiнiстэрству адукацыi i навукi штогод
пры фармiраваннi праекта рэспублiканскага бюджэту прадугледжваць
асiгнаваннi   на   правядзенне   дзяржаўнай   рэгiстрацыi
навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных
работ.

   5.  Беларускаму  iнстытуту  iнфармацыi  i  прагнозу  пры
Адмiнiстрацыi  Прэзiдэнта  Рэспублiкi  Беларусь  прадстаўляць
штоквартальна ў Камiтэт па  навуцы i тэхналогiях Мiныстэрства
адукацыi i навукi i кожнае паўгоддзе ў Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь звесткi аб навукова-даследчых, вопытна-канструктарскiх i
вопытна-тэхналагiчных работах, якiя прайшлi дзяржаўную рэгiстрацыю.

   6. Прызнаць страцiўшымi сiлу:

   пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 23 сакавiка
1993 г. N 170 "Аб дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых i
вопытна-канструктарскiх работ" (ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N
9, арт.147);

   пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 3 студзеня
1996 г. N 3 "Аб ажыццяўленнi экспертызы дагавораў на правядзенне
навукова-даследчых i вопытна-канструктарскiх работ" (Збор указаў
Прэзiдэнта i пастаноў Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, 1996
г., N 1, арт.12).


 Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                М.Чыгiр


                   ЗАЦВЕРДЖАНЫ
                   пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                   Рэспублiкi Беларусь
                   ад 23 мая 1996 г. N 339


 ПАРАДАК
 дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых,
 вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ

   1.  Дадзены Парадак  вызначае патрабаваннi  да дзяржаўнай
рэгiстрацыi i вядзення  дзяржаўнага рэестра навукова-даследчых,
вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных  работ (далей -
дзяржаўны рэестр).

   2. У  дзяржаўным рэестры могуць  быць зарэгiстраваны ўсе
навукова-даследчыя, вопытна-канструктарскiя i вопытна-тэхналагiчныя
работы,  якiя   выконваюцца  аб'яднаннямi,  прадпрыемствамi,
арганiзацыямi  i ўстановамi  незалежна ад  формаў уласнасцi i
падпарадкаванасцi (далей -  арганiзацыi-выканаўцы) на тэрыторыi
Рэспублiкi Беларусь. Работы, якiя выконваюцца за кошт бюджэтных
асiгнаванняў, падлягаюць абавязковай дзяржаўнай рэгiстрацыi.

   3.    Дзяржаўную    рэгiстрацыю    навукова-даследчых,
вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ ажыццяўляе
Беларускi  iнстытут  iнфармацыi  i  прагнозу пры Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь (далей - Белiнфармпрагноз).
   На   падставе   дакументаў,   якiя   прадстаўляюцца
арганiзацыямi-выканаўцамi,  Белiнфармпрагноз уносiць  звесткi аб
рэгiстрiруемых работах  у дзяржаўны рэестр  i камплектуе фонд
навукова-тэхнiчных дакументаў па гэтых работах.
   Навукова-тэхнiчная прадукцыя, якая  атрымлiваецца ў вынiку
выканання работ i прапануецца для практычнай рэалiзацыi, рэкламуецца
па жаданню заказчыка гэтых работ шляхам выдання iнфармацыйных
матэрыялаў. Рэкламаванне навукова-тэхнiчнай прадукцыi аплачваецца за
кошт сродкаў заказчыка.
   Выключнае права на валоданне i распараджэнне iнфармацыяй аб
навуковых даследаваннях, а таксама на яе выкарыстанне належыць
заказчыку,   калi   ў   дагаворы   памiж   заказчыкам  i
арганiзацыяй-выканаўцай не агавораны iншыя ўмовы.

   4.  Арганiзацыi-выканаўцы   навукова-даследчых,  вопытна-
канструктарскiх  i   вопытна-тэхналагiчных  работ  бясплатна
прадстаўляюць  у Белiнфармпрагноз  усе прадугледжаныя  дадзеным
Парадкам дакументы.

   5.  Арганiзацыi-выканаўцы   навукова-даследчых,  вопытна-
канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ, якiя прадставiлi ў
Белiнфапмпрагноз прадугледжаныя дадзеным Парадкам рэгiстрацыйныя
дакументы,   маюць  права   бясплатна  карыстацца   фондам
навукова-тэхнiчных дакументаў па гэтых работах.

   6.   Белiнфармпрагноз   аказвае   матадычную   дапамогу
арганiзацыям-выканаўцам у дзяржаўнай рэгiстрацыi навукова-даследчых,
вопытна-канструктарскiх i вопытна-тэхналагiчных работ i ажыццяўляе
кантроль за станам рэгiстрацыi работ, якiя выконваюцца за кошт
сродкаў рэспублiканскага бюджэту.

   7.  Арганiзацыя-выканаўца  для  дзяржаўнай  рэгiстрацыi
навукова-даследчай,      вопытна-канструктарскай      або
вопытна-тэхналагiчнай  работы  накiроўвае  ў  Белiнфармпрагноз
рэгiстрацыйную карту ўстаноўленага Белiнфармпрагнозам па ўзгадненню
з Камiтэтам па навуцы i тэхналогiях Мiнiстэрства адукацыi i навукi
ўзору.
   Тэрмiн прадстаўлення рэгiстрацыйнай карты Белiнфармпрагноз не
павiнен перавышаць 30 дзён з пачатку выканання работы, якая падлягае
рэгiстрацыi. Няправiльна аформленыя рэгiстрацыйныя карты вяртаюцца
арганiзацыям-выканаўцам для выпраўлення з указаннем прычын вяртання.
   Разам з рэгiстрацыйнай картай у якасцi дадатку да яе падаюцца
тэхнiка-эканамiчнае абгрунтаванне i (або) тэхнiчнае заданне на
выкананне работы,  калi гэтыя дакументы  былi падрыхтаваны да
рэгiстрацыi работы.
   Пры правядзеннi работы некалькiмi арганiзацыямi (комплексная
работа)  кожная  арганiзацыя-выканаўца  можа  накiроўваць  у
Белiнфармпрагноз рэгiстрацыйныя дакументы на частку работы, якая
выконваецца ёю самастойна.
   Пасля заканчэння зарэгiстраванай работы арганiзацыя-выканаўца
накiроўвае ў Белiнфармпрагноз iнфармацыйную карту ўстаноўленага
Белiнфармпрагнозам па ўзгадненню з Камiтэтам па навуцы i тэхналогiях
Мiнiстэрства адукацыi i навукi ўзору. Разам з iнфармацыйнай картай у
якасцi дадатку да яе падаюцца:
   справаздача  аб  навукова-даследчай  рабоце,  зацверджаная
кiраўнiком  арганiзацыi-выканаўцы.  Справаздача  афармляецца  ў
адпаведнасцi з метадычнымi рэкамендацыямi Белiнфармпрагнозу;
   тлумачальная   запiска  да   вопытна-канструктарскай  i
вопытна-тэхналагiчнай   работы,   зацверджаная   кiраўнiком
арганiзацыi-выканаўцы.  Тлумачальная  запiска  афармляецца  ў
адпаведнасцi з метадычнымi рэкамендацыямi Белiнфармпрагнозу.

   8.  Белiнфармпрагноз,  атрымаўшы  рэгiстрацыйную  карту  з
прыкладзенымi  дакументамi,  прысвойвае  навукова-даследчай  або
вопытна-канструктарскай рабоце нумар дзяржаўнай рэгiстрацыi, уносiць
звесткi аб ёй у дзяржаўны рэестр, уключае ў фонд навукова-тэхнiчных
дакументаў тэхнiка-эканамiчныя абгрунтаваннi  i (або) тэхнiчныя
заданнi i ў  20-дзённы тэрмiн накiроўвае арганiзацыi-выканаўцы
паведамленне аб рэгiстрацыi работы. Пасля атрымання iнфармацыйнай
карты з прыкладзенымi дакументамi Белiнфармпрагноз уводзiць iх у
фонд навукова-тэхнiчных дакументаў i ў 30-дзённы тэрмiн накiроўвае
(выдае) арганiзацыi-выканаўцы даведку аб паступленнi дакументаў у
названы фонд.
   Узор  паведамлення  аб  рэгiстрацыi  работы  ўстанаўлiвае
Белiнфармпрагноз па ўзгадненню з Камiтiтам па навуцы i тэхналогiях
Мiнiстэрства адукацых i навукi.

   9.  У  выпадку   спынення  выканання  зарэгiстраванай
навукова-даследчай   або   вопытна-канструктарскай   работы
арганiзацыя-выканаўца  абавязана  ў  30-дзённы  тэрмiн пiсьмова
паведамiць аб гэтым Белiнфармпрагнозу, пазначыўшы рэгiстрацыйны
нумар, назву работы i прычыну выключэння яе з дзяржаўнага рэестра.
   Пры змене назвы работы арганiзацыя-выканаўца накiроўвае ў
Белiнфармпрагноз нанава аформленую рэгiстрацыйную карту, i гэта
работа ўключаецца ў дзяржаўны рэестр пад новым рэгўстрацыйным
нумарам з адначасовым ануляваннем ранейшага нумара. 

Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations