Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

"Пагадненне памiж Мiнiстэрствамi ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь i Рэспублiкi Польшча, якiя прадстаўлены Мiнiстрамi ўнутраных спраў, аб супрацоўнiцтве ў барацьбе са злачыннасцю"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 8 апреля 2004 г. N 3/1286--------------------------------

<*> Вступило в силу 24 апреля 1992 года.


Мiнiстэрствы ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь i Рэспублiкi Польшча, якiя прадстаўлены Мiнiстрамi ўнутраных спраў i далей будуць называцца "Бакi",

- асноўваючыся на добрасуседстве, узаемаразуменнi i супрацоўнiцтве,

- выказваючы занепакоенасць ростам арганiзаванай злачыннасцi i тэрарызму, незаконным абаротам наркотыкаў, iншых цяжкiх злачынстваў, якiя маюць мiжнародны характар,

- надаючы важнае значэнне ўмацаванню i развiццю супрацоўнiцтва ў барацьбе з парушэннямi грамадскага парадку,

- кiруючыся прынцыпамi роўнасцi, узаемнасцi i ўзаемнай карысцi,

дамовiлiся аб наступным:Артыкул 1

1. Бакi ў адпаведнасцi з палажэннямi гэтага Пагаднення абавязваюцца супрацоўнiчаць i аказваць адзiн аднаму дапамогу ў забеспячэннi грамадскай бяспекi i ахове парадку, папярэджаннi, расследаваннi i раскрыццi злачынстваў, у прыватнасцi:

а) у барацьбе з арганiзаванай мiжнароднай злачыннасцю i тэрарызмам;

b) у барацьбе з незаконным вырабам i абаротам наркотыкаў i псiхатропных сродкаў;

c) у барацьбе з нелегальнай вытворчасцю i распаўсюджваннем зброi, боепрыпасаў i выбуховых рэчываў;

d) у барацьбе з фальшываманецтвам (выраб, падробка i распаўсюджванне падложных плацёжных сродкаў i каштоўных папер);

e) у барацьбе са злачыннасцю ў сферы эканомiкi i фiнансаў;

f) у барацьбе са злачынствамi супраць жыцця, здароўя, гонару i годнасцi людзей i iх уласнасцi;

g) у вышуку асоб, якiя падазраваюцца ва ўчыненнi злачынстваў цi хаваюцца ад крымiнальнай адказнасцi, прапалi без вестак, а таксама ў ажыццяўленнi дзеянняў па iдэнтыфiкацыi асоб, якiя адшукваюцца;

h) у вышуку прадметаў, у тым лiку аўтамотатранспарту, якiя ўкрадзены на тэрыторыi адной з дзяржаў;

i) у папярэджаннi сумесна з iншымi дзяржаўнымi кампетэнтнымi органамi незаконнага перасячэння дзяржаўнай гранiцы, нелегальнай мiграцыi i кантрабанды;

j) у процiдзеяннi падробцы дакументаў, якiя дазваляюць перасякаць дзяржаўныя гранiцы;

k) у барацьбе з гандлем людзьмi;

l) у забеспячэннi бяспекi дарожнага руху;

m) у барацьбе са стыхiйнымi бедствамi, буйнымi аварыямi i пажарамi.

2. Супрацоўнiцтва i ўзаемная дапамога ўключаюць таксама:

а) абмен матэрыяламi i iнфармацыяй навукова-тэхнiчнага i юрыдычнага характару, правядзенне экспертыз;

b) пастаўкi спецыяльнага тэхнiчнага абсталявання;

c) абмен вопытам работы, у тым лiку ў падрыхтоўцы спецыялiстаў;

d) узаемадзеянне ў сацыяльнай сферы, развiццi спорту, культурных сувязей, у ахове здароўя супрацоўнiкаў i членаў iх сем'яў.Артыкул 2

1. Непасрэднае супрацоўнiцтва, звязанае з рэалiзацыяй артыкула першага гэтага Пагаднення, таксама ажыццяўляюць пасля ўзгаднення з цэнтральнымi органамi ўнутраных спраў адпаведныя органы i структурныя падраздзяленнi кожнага Боку, якiя заключаюць дадатковыя пратаколы i пагадненнi, што вызначаюць спосабы i напрамкi супрацоўнiцтва.

2. Адпаведныя органы i структурныя падраздзяленнi Бакоў, назначаныя для выканання абавязацельстваў, вызначаных у артыкуле першым дадзенага Пагаднення, а таксама патрабаваннi, якiя прад'яўляюцца да афармлення запытаў i просьбаў, указаны у дадатку да Пагаднення.Артыкул 3

1. У ходзе рэалiзацыi дамоўленасцей, што вынiкаюць з гэтага Пагаднення, Бакi кiруюцца заканадаўствам той дзяржавы, Боку якой быў адпраўлены запыт цi просьба.

2. Ажыццяўляючы супрацоўнiцтва ў напрамках, прадугледжаных часткай першай артыкула першага гэтага Пагаднення, Бакi ў выключных выпадках могуць праводзiць сумесныя загадзя ўзгодненыя следчыя i аператыўна-вышуковыя дзеяннi ў адпаведнасцi з заканадаўствам дзяржавы таго Боку, на тэрыторыi якога яны праводзяцца.Артыкул 4

Расходы, звязаныя з аказаннем дапамогi або ажыццяўленнем супрацоўнiцтва, Бакi пакрываюць за свой кошт, калi iншае не абумоўлена спецыяльным пагадненнем.Артыкул 5

Пры рэалiзацыi абавязацельстваў, якiя вынiкаюць з дадзенага Пагаднення, кантакты падтрымлiваюцца на беларускай i польскай мовах, або на iншай сумесна ўзгодненай мове.Артыкул 6

1. У задавальненнi запытаў або просьбаў можа быць адмоўлена поўнасцю або часткова, калi Бок, да якога звернуты запыт, лiчыць, што яго выкананне выклiча парушэнне суверэнiтэту, бяспекi цi iншых важных iнтарэсаў сваёй дзяржавы, або яго выкананне супярэчыць заканадаўству сваёй дзяржавы.

2. У выпадках прыняцця такого рашэння неадкладна паведамляецца другому Боку з указаннем прычын адмовы.Артыкул 7

1. Кожны Бок забяспечвае захаванне закрытасцi iнфармацыi, атрыманай ад другога Боку, калi гэта iнфармацыя носiць сакрэтны характар цi Бок, што перадае яе, лiчыць непажаданым выдаваць змест iнфармацыi. Ступень сакрэтнасцi iнфармацыi вызначаецца тым Бокам, якi перадае яе.

2. Атрыманыя на основе гэтага Пагаднення матэрыялы, iнфармацыя, а таксама тэхнiчнае абсталяванне, могуць быць перададзены трэцяму боку толькi пасля ўзгаднення з адпаведным органам цi структурным падраздзяленнем Боку, якi iх адправiў.Артыкул 8

Гэтае Пагадненне не закранае абавязацельстваў Бакоў па iншых мiжнародных дагаворах i пагадненнях.Артыкул 9

Упаўнаважаныя прадстаўнiкi Бакоў сустракаюцца ў выпадках неабходнасцi з мэтай абмеркавання пытанняў, звязаных з рэалiзацыяй дадзенага Пагаднення.Артыкул 10

1. Гэтае Пагадненне ўступае ў сiлу з дня яго падпiсання.

2. Кожны з Бакоў можа прыпынiць дзеянне Пагаднення шляхам пiсьмовага паведамлення другому Боку. Пагадненне страчвае сiлу пасля сканчэння шасцi месяцаў з дня атрымання такога паведамлення.


Гэтае Пагадненне падпiсана ў горадзе Варшава 24 красавiка 1992 года ў двух экзэмплярах, кожны на беларускай i польскай мовах, прычым абодва тэксты маюць аднолькавую сiлу.Мiнiстр унутраных спраў

Рэспублiкi Беларусь У.ЯГОРАЎМiнiстр унутраных спраў

Рэспублiкi Польшча А.МАЦЯРЭВIЧДадатак
да Пагаднення
аб супрацоўнiцтве
ў барацьбе
са злачыннасцюI. Адпаведныя органы i структурныя падраздзяленнi для выканання абавязацельстваў, вызначаных у артыкуле 1

------------------------------------+---------------------------
¦    Рэспублiка Беларусь    ¦    Рэспублiка Польшча   ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦    a) Барацьба з арганiзаванай злачыннасцю i терарызмам    ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Служба Абароны Дзяржавы    ¦
¦(у рамках яе кампентэнцыi)     ¦Варшава, Ракавецка 2      ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦тэл.              ¦
¦тэл. 29-79-79           ¦тэлекс             ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦                ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦    b) Барацьба з незаконным вырабам i абаротам наркотыкаў   ¦
¦            i псiхатропных сродкаў           ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiлiцыя грамадскай бяспекi     ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦факс              ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦тэл.              ¦
¦тэл. 29-79-79, 29-75-47      ¦тэлекс             ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦                ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦   c) У барацьбе з нелегальнай вытворчасцю i распаўсюджваннем  ¦
¦        зброi, боепрыпасаў i выбуховых рэчываў       ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiлiцыя грамадскай бяспекi     ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦факс              ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦тэл.              ¦
¦тэл. 29-79-79, 29-75-47      ¦тэлекс             ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦                ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦     d) Папярэджанне фальшываманецтва (выраб, падробка     ¦
¦    i распаўсюджванне падложных сродкаў i каштоўных папер)   ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79           ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦   e) Барацьба са злачыннасцю ў сферы эканомiкi i фiнансаў   ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79           ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦   f) Барацьба са злачынствамi супраць жыцця, здароўя, гонару  ¦
¦         i годнасцi людзей i iх уласнасцi         ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79           ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦  g) Вышук асоб, якiя падазраваюцца ва ўчыненнi злачынстваў цi  ¦
¦   хаваюцца ад крымiнальнай адказнасцi, прапалi без вестак,   ¦
¦   а таксама дзеяннi па iдэнтыфiкацыi асоб, якiя адшукваюцца   ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79           ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦   h) Вышук прадметаў, у тым лiку аўтамотатранспарту, якiя   ¦
¦      ўкрадзены на тэрыторыi дзяржавы аднаго з Бакоў     ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Мiлiцыя грамадскай бяспекi     ¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦факс              ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦тэл.              ¦
¦тэл. 29-79-79, 29-75-47      ¦тэлекс             ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦                ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦  i) Прадухiленне незаконнага перасячэння дзяржаўнай гранiцы,  ¦
¦         нелегальнай мiграцыi, кантрабанды         ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура      ¦
¦Мiлiцыя грамадскай бяспекi     ¦Пагранiчнай Аховы       ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Алея Непадлегласцi 100¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79, 29-75-47      ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦ j) Процiдзеянне падробцы дакументаў, якiя дазваляюць перасякаць ¦
¦             дзяржаўную гранiцу            ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура      ¦
¦Мiлiцыя грамадскай бяспекi     ¦Пагранiчнай Аховы       ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Алея Непадлегласцi 100¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79, 29-75-47      ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦          k) Прадухiленне гандлю людзьмi         ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Крымiнальная мiлiцыя        ¦Галоўная Камендатура      ¦
¦Мiлiцыя грамадскай бяспекi     ¦Пагранiчнай Аховы       ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦Варшава, Алея Непадлегласцi 100¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦факс              ¦
¦тэл. 29-79-79, 29-75-47      ¦тэл.              ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦тэлекс             ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦           l) Бяспека дарожнага руху           ¦
+-----------------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная мiлiцыя (Упраўленне  ¦Галоўная Камендатура Палiцыi  ¦
¦Дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi)¦Варшава, Пулаўска 148/150   ¦
¦Мiнск, Урыцкага, 5         ¦факс              ¦
¦факс (0172)26-12-47        ¦тэл.              ¦
¦тэл. 29-77-82           ¦тэлекс             ¦
¦тэлекс 252-487 Арфа        ¦                ¦
¦-----------------------------------+--------------------------------


II. Патрабаваннi да афармлення запытаў i просьбаў

1. Запыты або просьбы аб аказаннi дапамогi павiнны мець наступныя рэквiзiты:

a) назву структурнага падраздзялення, ад якога iдзе запыт або просьба i да якога яны звернуты;

b) назву справы або матэрыялу, па якому накiроўваецца запыт або просьба;

c) прозвiшчы сведкаў, пацярпеўшых, падазраваемых, абвiнавачаных, асоб, якiя адшукваюцца, падсудных або асуджаных, iх грамадзянства, заняткi i пастаяннае месцазнаходжанне, а пры неабходнасцi - прозвiшчы iх законных прадстаўнiкоў;

d) змест запыту або просьбы, а таксама неабходныя звесткi па iх сутнасцi i апiсанне саставу правапарушэння.

2. Запыт або просьба павiнны быць змацаваны гербавай пячаткай i подпiсам кiраўнiка структурнага падраздзялення.

3. У безадкладных выпадках могуць рабiцца вусныя запыты, але яны павiнны быць неадкладна пацверджаны пiсьмова, у тым лiку дапускаецца выкарыстанне тэхнiчных сродкаў передачы тэксту.


Архіў дакументаў
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList