Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановления СМ РБ

Постановления других органов Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1288 "Аб наданнi статусу i катэгорый гiсторыка-культурнай каштоўнасцi i ўнясеннi змяненняў i дапаўненняў у пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 14 мая 2007 г. № 578"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 8 сентября 2008 г. N 5/28291У адпаведнасцi з артыкуламi 16 i 23 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Надаць на падставе рашэнняў Беларускай рэспублiканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры статус i катэгорыi гiсторыка-культурнай каштоўнасцi матэрыяльным аб'ектам згодна з дадаткам 1 i нематэрыяльным праяўленням творчасцi чалавека згодна з дадаткам 2.

2. Унесцi ў дадатак 1 да пастановы Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 14 мая 2007 г. N 578 "Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 119, 5/25167) наступныя змяненнi i дапаўненнi:

2.1. у раздзеле "Матэрыяльныя нерухомыя аб'екты":

2.1.1. у падраздзеле "г. Брэст" пазiцыю"
Брэсцкая крэпасць,  1836 - 1842 гады, заходняя ўскраiна     1
мемарыяльны комплекс 1911 - 1914 гады, горада
"Брэсцкая крэпасць-    1971 год
герой"
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Мемарыяльны комплекс   1971 год   заходняя ўскраiна     1
"Брэсцкая                горада
крэпасць-
герой":
галоўны ўваход
галоўны манумент
пад'езды i плошчы
плошча Цырыманiялаў
тэрасы-трыбуны
трох'ярусныя
пахаваннi
(некропаль)
скульптурная
кампазiцыя
"Смага"
штык-абелiск

Комплекс       1836 - 1842 гады,              0
фартыфiкацыйных    1911 - 1914 гады
збудаванняў Брэсцкай
крэпасцi:

Цытадэль -                заходняя ўскраiна    1
абарончая казарма,            горада
руiны Белага
палаца, Iнжынернага
ўпраўлення,
Арсенала, казармы
пагранiчнiкаў,
фундамент сталовай
каманднага саставу

Валынскае                заходняя ўскраiна     1
ўмацаванне - 2             горада
бастыённыя франты з
2 равелiнамi
знешняй агароджы,
руiны ўпраўлення
Брэсцкага ваеннага
шпiталя N 2396
(былы кляштар
бернардзiнак),
крапасны будынак,
каземацiраваны
рэдзюiт, 12
казематаў, парахавы
склеп,
2 доты 62-га
Брэсцкага
ўмацаванага раёна

Кобрынскае               заходняя ўскраiна     1
ўмацаванне -              горада
знешняя агароджа
з 4 бастыённымi
франтамi i 3
равелiнамi,
расходнымi
парахавымi
склепамi,
казематамi,
паўночнай i
паўночна-заходняй
брамамi, 3
надроўныя капанiры,
20 казематаў
ценальнага фронту,
12 казематаў I
бастыённага фронту
з патэрнай да
капанiра,
12 казематаў
II бастыённага
фронту,
20 казематаў
бастыёна, усходнi i
заходнi рэдуты, 3
парахавыя склепы,
асобная
каземацiраваная
артылерыйская
батарэя,
скляпенiстая
артылерыйская
лабараторыя, 2
двухпавярховыя
казармы 125-га
стралковага палка,
дот 62-га Брэсцкага
ўмацаванага раёна

форт "А"                мiкрараён Казловiчы

абарончая казарма            мiкрараён Казловiчы
"А - Б"

парахавы склеп             мiкрараён Гершоны
"Ж - З"

парахавы склеп N 4           мiкрараён Аркадзiя

абарончая казарма            мiкрараён Гершоны
"Ж - З"

форт "3"                мiкрараён Казловiчы

абарончая казарма            мiкрараён Дуброўка
"Б - В"

абарончыя       XIX стагоддзе  мiкрараён Гершоны     2
збудаваннi
(форт N 5)
з тэрыторыяй у
межах 10 м ад рова

форт "Граф Берг"            вул. Шасейная

форт "1"                мiкрараён Казловiчы

форт "8"                вул. Беларуская

парахавы склеп N 2           вул. Асiпенка, 11/1

парахавы склеп N 3           вул. Луцкая
                                  ";


дапоўнiць падраздзел пазiцыямi:"
Свята-Афанасьеўская   канец ХIХ -   вул. Свята-        3
каплiца         пачатак ХХ   Афанасьеўская, 39,
            стагоддзя    мiкрараён Гершоны

Магiла савецкiх      1944 год   0,5 км ад         3
лётчыкаў                вул. Уладаўскай,
                    мiкрараён Гершоны

Царква Раства       1835 год   вул. Свята-        3
Багародзiцы               Афанасьеўская, 112,

                    мiкрараён Гершоны
                                  ";


2.1.2. у падраздзеле "Баранавiцкi раён" пазiцыю"
Будынак банка     1927 - 1929 гады г. Баранавiчы,      3
                    вул. Савецкая, 27
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Будынак банка     1927 - 1929 гады г. Баранавiчы,      3
                    вул. Савецкая, 77
                                  ";


2.1.3. з падраздзела "Брэсцкi раён" выключыць пазiцыi:"
Свята-Афанасьеўская   канец XIX -  в. Аркадзiя        3
каплiца         пачатак XX
             стагоддзя
                                  ";

"
Абарончыя збудаваннi  XIX стагоддзе  в. Гершоны        2
(форт N 5) з
тэрыторыяй у межах
10 м ад рова

Магiла савецкiх      1944 год   в. Гершоны        3
лётчыкаў

Царква Раства       1835 год   в. Гершоны        3
Багародзiцы
                                  ";

"
Група фартыфiкацыйных  канец XIX -               3
аб'ектаў Брэсцкай    пачатак ХХ
крэпасцi, размешчаных  стагоддзя
на тэрыторыi
Брэсцкага раёна:

форт "А"                в. Казловiчы

абарончая казарма            Клейнiкаўскi
"А - Б"                 сельскi Савет

парахавы склеп             в. Гершоны
"Ж - З"

парахавы склеп N 4           в. Аркадзiя

абарончая казарма            Гершонскi сельскi
"Ж - З"                 Савет

форт "3"                Гершонскi сельскi
                    Савет

абарончая казарма            Матыкальскi сельскi
"Б - В"                 Савет
                                  ";


2.1.4. у падраздзеле "Драгiчынскi раён" пазiцыю"
Рэшткi Троiцкай      1842 год   в. Зёлава         2
царквы
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Тэрыторыя былой      1842 год   в. Зёлава, у межах    3
Троiцкай царквы з            агароджы былой
уцалелай                царквы
брамай-званiцай
                                  ";


2.1.5. у падраздзеле "Iвацэвiцкi раён":

пазiцыю"
Свята-Яна-        1871 год   в. Була          3
Прадцечанская царква
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Свята-Iаана-       1849 год,   в. Була          3
Прадцечанская царква   1868 год
                                  ";


пазiцыю"
Брацкая магiла      1943 год   в. Жытлiн, у скверы    3
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Брацкая магiла    1943 - 1944 гады в. Жытлiн, у скверы    3
                                  ";


пазiцыю"
Брацкiя могiлкi    1941 - 1944 гады г.п. Целяханы,      3
                    вул. Ленiна,
                    у скверы
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Брацкая магiла    1942 - 1944 гады г.п. Целяханы,      3
                    вул. Ленiна, у
                    скверы
                                  ";


2.1.6. у падраздзеле "Камянецкi раён" пазiцыю"
Фрагменты палацава-  1678 - 1680 гады, г. Высокае        2
паркавага ансамбля:    1816 год
палац
два флiгелi
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Фрагменты палацава-  1678 - 1680 гады, г. Высокае        2
паркавага ансамбля:    1816 год
палац
два флiгелi
службовы корпус
элементы абарончых
збудаванняў (водная
сiстэма, земляныя
валы, рэшткi ўязной
брамы)
парк
былая аранжарэя
                                  ";


2.1.7. у падраздзеле "Кобрынскi раён":

пазiцыю"
Гiстарычны цэнтр    XIX - XX    г. Кобрын         2
г. Кобрына: будынкi   стагоддзi
i збудаваннi,
планiровачная
структура, ландшафт
i культурны пласт
на тэрыторыi,
абмежаванай лiнiяй,
якая праходзiць ад
р. Мухавец па
ўсходняму берагу
р. Кобрынкi,
перасякае
вул. Першамайскую,
далей па тыльнай мяжы
дваровых тэрыторый
забудовы паўднёвага
боку
вул. Першамайскай,
усходняга боку
пл. Свабоды,
усходняга боку вул.
Iнтэрнацыянальнай
да дома N 26, затым
па паўднёвай мяжы
ўчастка дома-ўладання
N 26 на захад
да дома N 3
па вул. Ленiна,
па тыльнай мяжы
дваровых тэрыторый
забудовы няцотнага
боку вулiц Ленiна
i 17 Верасня да
берагавой лiнii
р. Мухавец, далей -
па ўмоўнай лiнii
ад месца злучэння
гранiчнай лiнii з
берагавой лiнiяй
р. Мухавец да
перакрыжавання
вулiц Набярэжнай
i Чыгуначнай, па
забудове паўночнага
боку вулiц Чыгуначнай
i Мiкольскай да
праезду ў створы
дамоў N 22 i 24,
па ўсходняму краю
гэтага праезду да
р. Мухавец, па
ўмоўнай лiнii праз
р. Мухавец да месца
на ўсходнiм беразе
р. Кобрынкi пры яе
ўпадзеннi ў
р. Мухавец
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Гiстарычны цэнтр    XIX - XX    г. Кобрын, вул. 17    2
г. Кобрына: будынкi   стагоддзi    Верасня, 1, 9,
i збудаваннi,              пл. Замкавая, 3, 5,
планiровачная              14, 15,
структура, ландшафт           вул.
i культурны пласт на          Iнтэрнацыянальная,
тэрыторыi,               1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,
абмежаванай лiнiяй,           13, 14, 15,
якая праходзiць ад           18, 22, 24, 26,
р. Мухавец па              вул. Ленiна, 6
ўсходняму берагу            (iнвентарныя нумары
р. Кобрынкi,              12805, 12806,
перасякае                12807, 12808,
вул. Першамайскую,           12812, 12813), 10,
далей па тыльнай            12, 14, 15, 17, 18,
мяжы дваровых              19, 20, 21, 23, 25,
тэрыторый забудовы           27, 29, 33, 35, 37,
паўднёвага боку             41, 43, 49,
вул. Першамайскай,           вул. Першамайская,
усходняга боку             1, 2, 3, 4, 5, 6,
пл. Свабоды,              пл. Свабоды, 1, 2,
усходняга боку вул.           3, 4, 5, 6, 7, 8,
Iнтэрнацыянальнай да          12, 14, 15, 16,
дома N 26, затым па           вул. Суворава, 1,
паўднёвай мяжы             3, 4, 5, 7, 9, 11,
ўчастка домаўладання          11/1, 13,
N 26 на захад да            вул. Чыгуначная, 2,
дома N 3 па               3, 4, 6, 8
вул. Ленiна, па
тыльнай мяжы
дваровых тэрыторый
забудовы няцотнага
боку вулiц Ленiна i
17 Верасня да
берагавой лiнii
р. Мухавец, далей -
па ўмоўнай лiнii ад
месца злучэння
гiстарычнага цэнтра
з берагавой лiнiяй
р. Мухавец да
перакрыжавання вулiц
Набярэжнай i
Чыгуначнай, па
забудове паўночнага
боку вулiц
Чыгуначнай i
Мiкольскай да
праезду памiж дамамi
N 22 i 24, па
ўсходняму краю
гэтага праезду да
р. Мухавец, па
ўмоўнай лiнii праз
р. Мухавец да месца
на ўсходнiм беразе
р. Кобрынкi пры яе
ўпадзеннi ў
р. Мухавец
                                  ";


пазiцыю"
Мiкольская царква     1750 год   г. Кобрын,        2
                    вул. Камунiстычная,
                    2
"


замянiць пазiцыяй"
Мiкольская царква     1750 год   г. Кобрын,        2
                    вул. Мiкольская, 2
                                  ";


пазiцыi:"
Свята-Iльiнская      1863 год   в. Бярона         3
царква

Свята-          1864 год   в. Бярона         3
Крыжаўздзвiжанская
царква

Каменны комплекс з    1803 год   в. Бярона         3
выявамi i надпiсамi
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Свята-Iльiнская      1863 год   в. Бяроза,        3
царква                 на могiлках

Свята-          1864 год   в. Бяроза         3
Крыжаўздзвiжанская
царква

Каменны комплекс з    1803 год   в. Бярозна        3
выявамi i надпiсамi
                                  ";


2.1.8. у падраздзеле "Пiнскi раён" пазiцыю"
Гiстарычны цэнтр   XVI - XX     г. Пiнск         2
г. Пiнска: будынкi,  стагоддзi
збудаваннi,
планiровачная
структура, ландшафт
i культурны пласт
на тэрыторыi,
абмежаванай з захаду
вул. Чарняхоўскага,
з поўначы -
вул. Завальнай,
уключаючы тэрыторыi
па гэтай вулiцы з
дамамi N 1, 7, 9, 11,
13, 19, 25, 27,
вул. Кiрава,
уключаючы тэрыторыi
па гэтай вулiцы
з дамамi N 1, 13,
з усходу -
вул. Савецкай,
пл. Кастрычнiка,
вул. Дняпроўскай
флатылii, уключаючы
тэрыторыi па
вул. Савецкай з
дамамi N 2, 4, 6, 8,
10, 20, 22, па
вул. Iркуцка-Пiнскай
флатылii з домам N 5,
па вул. Кулiкова
з домам N 2, далей
з усходу -
пл. Кастрычнiка,
уключаючы тэрыторыi
на гэтай плошчы
з домам N 3, па
вул. Кiеўскай
з дамамi N 1, 3,
па вул. Дняпроўскай
флатылii з дамамi
N 39, 41, з поўдня -
левым берагам ракi
Пiна да перасячэння
з вул. Чарняхоўскага
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Гiстарычны цэнтр   XVI - XX     г. Пiнск,         2
г. Пiнска: будынкi,  стагоддзi     вул. Брэсцкая, 9,
збудаваннi,               11, вул. М.Горкага,
планiровачная              29, 31, 33, 34, 35,
структура, ландшафт           36, 43, 46, 47, 50,
i культурны пласт на          52, 55, 57, 60, 62,
тэрыторыi,               63, 68, 70, 72, 74,
абмежаванай з захаду          вул. Дняпроўскай
вул. Чарняхоўскага,           флатылii, 5, 11,
з поўначы -               33, 35, 37, 39, 41,
вул. Завальнай, па           вул. Завальная, 1,
мяжы дваровых              7, 9, 11, 13, 16,
тэрыторый дамоў N 1,          19, 18, 27, 32, 39,
7, 9, 11, 13, 19, 25,          вул. Заслонава, 3,
27 па гэтай вулiцы,           8, 10, 12, 13, 17,
вул. Кiрава,              вул. Iркуцка-
уключаючы дваровыя           Пiнскай дывiзii, 2,
тэрыторыi дамоў N 1,          4, 5, 6, 8/13,
13 па вулiцы Кiрава,          вул. Камсамольская,
з усходу -               1, 2, 5, 6, 8, 14,
вул. Савецкай, у тым          19, 21, 29, 39, 41,
лiку дома N 5 па            вул. Каржа,
вул. Iркуцка-Пiнскай          пл. Кастрычнiка, 3,
дывiзii, дома N 2            6, вул. Кiеўская,
па вул. Кулiкова,            1, 3, 7,
дома N 3 на               вул. Кiрава, 1, 2а,
пл. Кастрычнiка,            4, 13,
па мяжы дваровых            вул. А.Кулiкова, 2,
тэрыторый забудовы           вул. Ленiна, 4, 5,
няцотнага боку дамоў          8, 8а, 9, 10, 11,
N 1, 3 па                12, 13, 14, 15, 17,
вул. Кiеўскай, да            19, 20, 21, 22, 23,
перакрыжавання з            24, 25, 26, 27, 28,
вул. Альхоўскiх,            29, 31, 33, 34, 36,
ад перакрыжавання з           37, 38, 39, 40, 41,
вул. Дняпроўскай            42, 43, 45, 47, 51,
флатылii, па              53, 55, дзот (на
вул. Дняпроўскай            левым беразе
флатылii, уключаючы           р. Пiна, каля моста),
дваровыя тэрыторыi           пл. Ленiна,
дамоў N 39,               12, 16, 18, 20,
41 гэтай вулiцы, з           22а, 22б, 29, 31,
поўдня - левым             33, 35а,
берагам р. Пiна             вул. Першамайская,
да перасячэння з            8, 9, 10, 12, 15,
вул. Чарняхоўскага           16, 18, 19, 20, 21,
                    22, 24, 25, 26,
                    вул. Равецкая, 4,
                    6, 8,
                    вул. Савецкая, 2,
                    3, 4, 5, 6, 7, 8,
                    9, 10, 11, 19, 20,
                    22, вул. В.Харужай,
                    4, 7, 9, 11, 12,
                    13, 14, 16, 19
                                  ";


2.1.9. у падраздзеле "Пастаўскi раён":

пазiцыю"
Архiтэктурны ансамбль 1760 - 1780 гады г. Паставы,        2
Рыначнай плошчы             пл. Ленiна, 4, 5,
                    9, 11, 13, 15
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Архiтэктурны ансамбль 1760 - 1780 гады г. Паставы,        2
былой Рыначнай плошчы          пл. Ленiна, 1, 9,
                    11, 13, 15
                                  ";


пазiцыi:"
Курганны могiльнiк   IX - XIII    в. Лынтупы, 2,5 км    3
            стагоддзi    на паўночны захад
                    ад вёскi

Брацкая магiла    1941 - 1944 гады в. Лынтупы,        3
                    вул. Маркава
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Курганны могiльнiк    IX - XIII   г.п. Лынтупы,       3
             стагоддзi   2,5 км на паўночны
                    захад ад пасёлка

Брацкая магiла    1941 - 1944 гады г.п. Лынтупы,       3
                    вул. Маркава
                                  ";


пазiцыю"
Сядзiбна-паркавы   першая палова   в. Лынтупы        3
комплекс:       XIX стагоддзя
сядзiбны дом
гаспадарчыя пабудовы
бутавы мост
парк
каплiца
тры сажалкi
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Сядзiбна-паркавы   першая палова   г.п. Лынтупы       3
комплекс:       XIX стагоддзя
сядзiбны дом
флiгель
лядоўня
службовы будынак
будынак музычнай
школы
вяндлярня
парк
паркавы павiльён
водная сiстэма
(сажалкi, каналы,
мосцiкi)
                                  ";


2.1.10. у падраздзеле "Полацкi раён" пазiцыю"
Будынак        1783 - 1785 гады г. Полацк,        2
                    вул. Замкавая, 12
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Будынак        1773 - 1775 гады г. Полацк,        2
                    вул. Замкавая, 5
                                  ";


2.1.11. з падраздзела "Расонскi раён" выключыць пазiцыю"
Мемарыяльны комплекс 1965 год     г.п. Расоны,       3
                    мемарыяльны парк
                                  ";


2.1.12. у падраздзеле "Сенненскi раён" пазiцыю"
Комплекс былой      другая палова в. Старая Белiца     2
сядзiбы:        XVIII стагоддзя
сядзiбны дом
вытворчыя i
гаспадарчыя пабудовы
парк
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Комплекс былой     другая палова  пас. Пламя        2
сядзiбы Белiца:    XVIII стагоддзя
сядзiбны дом
вытворчыя i
гаспадарчыя пабудовы
парк
                                  ";


2.1.13. у падраздзеле "Шаркоўшчынскi раён" пазiцыю"
Комплекс былой      XVIII - XIX  в. Лужкi         2
сядзiбы:         стагоддзi
палац
каплiца
гаспадарчыя пабудовы
уязная брама
парк
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Комплекс былой      XVIII - XIX  в. Гарадзец        2
сядзiбы          стагоддзi
Зiберг-Плятэра:
палац
каплiца
гаспадарчыя пабудовы
уязная брама
парк
                                  ";


2.1.14. падраздзел "Жлобiнскi раён" пасля пазiцыi"
Курганны могiльнiк    X - XIII   в. Дзянiскавiчы,     3
перыяду ранняга      стагоддзi   0,3 км на паўночны
сярэднявечча              захад ад вёскi,
                    у полi
                                  "


дапоўнiць пазiцыяй"
Гарадзiшча перыяду  1-е тысячагоддзе в. Замен-Рыння,      3
ранняга жалезнага     да н.э. -    2,5 км на захад
веку         1-е тысячагоддзе ад вёскi, на левым
              н.э.    беразе р. Бярэзiна
                                  ";


2.1.15. у падраздзеле "Петрыкаўскi раён" пазiцыю"
Царква         канец XVII -  г. Петрыкаў,       2
            пачатак XVIII  вул. Ленiна
             стагоддзя
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Царква         канец XVII -   г. Петрыкаў,       2
           пачатак XVIII   вул. Ленiнская,
            стагоддзя    на могiлках
                                  ";


2.1.16. з падраздзела "Рагачоўскi раён" выключыць пазiцыю"
Гарадзiшча перыяду   1-е тысячагоддзе в. Дабравольшча, на    3
ранняга жалезнага     да н.э. -  левым беразе
веку          1-е тысячагоддзе р. Бярэзiна, 2,5 км
               н.э.   на захад ад
                    в. Замен-Рыння
                                  ";


2.1.17. у падраздзеле "г. Гродна":

пазiцыю"
Гiстарычны цэнтр     XII - XX    г. Гродна         1
г. Гродна: будынкi    стагоддзi
i збудаваннi
(згодна з дадаткам),
планiровачная
структура, ландшафт
i культурны пласт на
тэрыторыi,
абмежаванай
чыгуначнымi шляхамi,
вул.17 Верасня да
вул. Цiмiразева,
умоўнай лiнiяй,
паралельнай восi
вул. Цiмiразева, на
адлегласцi ад яе на
20 м на ўсход,
зав. Цiмiразева,
умоўнай лiнiяй на
адлегласцi 100 м на
ўсход ад
вул. Цiмiразева,
умоўнай лiнiяй,
паралельнай
вул. Цiмiразева, на
адлегласцi 100 м на
захад ад яе восi,
зав. Цiмiразева,
умоўнай лiнiяй,
паралельнай
вул. Цiмiразева, якая
праходзiць на
адлегласцi 20 м на
захад ад яе восi,
вул. 17 Верасня,
усходняй i паўночнай
межамi тэрыторыi
ваеннага шпiталя,
вул. Астроўскага,
вул. Пушкiна,
вул. Мiцкевiча,
вул. Лермантава,
зав. Вiленскiм да
павароту, на
адлегласцi 300 м ад
упадзення ў р. Нёман,
умоўнай лiнiяй,
датычнай да
акружнасцi радыусам
150 м, у цэнтры якой
царква Барыса i
Глеба, траекторыяй
гэтай акружнасцi, да
правага берага
р. Нёман, умоўнай
прамой на
поўдзень, вул. Мiра,
вул. Гогаля, умоўнай
лiнiяй, паралельнай
вул. Гагарына, якая
праходзiць у 20 м на
поўдзень яе восi,
вул. Гарнавых,
вул. Дарвiна, умоўнай
прамой, якая
працягвае вось
вул. Дарвiна да
перасячэння з
чыгуначнымi пуцямi
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Гiстарычны цэнтр     XII - XX    г. Гродна,        1
г. Гродна: будынкi i   стагоддзi   вул. Акадэмiчная,
збудаваннi,               7, 14, 15, 16, 20,
планiровачная              вул. Батанiчная, 3,
структура, ландшафт i          4, 9, 15,
культурны пласт на           вул. Будзёнага, 2,
тэрыторыi, абмежаванай         56, вул. Васiлька,
пуцямi, вул.17 Верасня         4, 9, 10, 11, 12,
да вул. Цiмiразева,           14, 16, 29, 33, 34,
умоўнай лiнiяй,             38, вул. Вiленская,
паралельнай восi            1, 6, 14,
вул. Цiмiразева, на           вул. Валковiча, 1,
адлегласцi ад яе на           3, вул.
20 м на ўсход,             Гараднiчанская, 17,
зав. Цiмiразева,            19, 21, 22, 23, 24,
умоўнай лiнiяй на            24/1, 25, 26, 27,
адлегласцi 100 м на           28, 29, 30, 31, 38,
ўсход ад                42, вул. Горкага, 1
зав. Цiмiразева i            (3 аб'екты),
вул. Церашковай,            вул. Дзяржынскага,
умоўнай лiнiяй,             10, 15, 17, 28,
паралельнай               вул. Дамiнiканская,
вул. Цiмiразева, на           3, 9, 17, 19,
адлегласцi 100 м на           вул. Калючынская,
захад ад яе восi,            4, 6, 7, 8, 10, 14,
зав. Цiмiразева,            14а,
умоўнай лiнiяй,             вул. Карбышава, 7,
паралельнай               7а, 9, 10, 24а,
вул. Цiмiразева, якая          вул. Ленiна, 3, 4,
праходзiць на              10, 12, 14, 15, 17,
адлегласцi 20 м на           18, 23, 28,
захад ад яе восi,            вул. М.Траецкая,
вул. 17 Верасня,            11, 13, 17, 21,
усходняй i паўночнай          вул. 11 Лiпеня, 3,
межамi тэрыторыi            8, вул. 1 Мая, 2/1,
ваеннага шпiталя,            6, 12, 12а, 14, 16,
вулiцамi Астроўскага,          18, 20, 24, 7
Пушкiна, Мiцкевiча,           (вул. Валковiча, 4),
Лермантава,               вул. Маладзёжная,
зав. Вiленскiм да            3, 4, 5, 7, 9,
павароту, на              вул. Маставая, 39,
адлегласцi 300 м ад           40, вул. Найдуса,
упадзення яе ў             1, 7,
р. Нёман, умоўнай            вул. Парыжскай
лiнiяй, датычнай да           Камуны, 5, 5а,
акружнасцi радыусам           вул. Паўлоўскага,
120 м, у цэнтры якой          3, 6, 7, 8, 9, 11,
царква Барыса i             15, 17, 21,
Глеба, траекторыяй           вул. Свярдлова, 3,
гэтай акружнасцi, да          4, 4а, 4б
правага берага             (2 аб'екты), 8, 8а,
р. Нёман,                10, 22а, вул.
умоўнай прамой на            Сацыялiстычная, 6,
поўдзень, па              10, 15
вул. Гогаля да             (вул. Карбышава, 1),
вул. Мiра, умоўнай           17, 19, 21, 23,
лiнiяй, паралельнай           25, 26, 30, 32, 33,
вул. Гагарына, якая           33а, 38, 39, 40,
праходзiць у 20 м            42, 52, 54, 56а,
на поўдзень ад яе            60, 62, 64,
восi, вулiцамi             вул. Студэнцкая, 3,
Гарнавых i               5, 8, 9, 11,
Дарвiна, умоўнай            вул. Тэлеграфная,
прамой, якая              3, 7, 14, 20,
працягвае вось             вул. Тэльмана, 4, 5
вул. Дарвiна да             (вул. Урыцкага, 6),
перасячэння з пуцямi          6, 7, 7а, 10,
                    пл. Тызенгаўза, 1,
                    1а, 3, 7,
                    вул. Урыцкага, 1,
                    5, 8, 9, 10, 12,
                    13, 14, 17, 18,
                    18/1, 19, 20, 21,
                    22, 23, 24, 26
                                  ";


пазiцыю"
Магiла генерал-маёра   1812 год   вул. Антонава,      3
Ланскога С.Н.              на могiлках
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Магiла генерал-маёра   1815 год   вул. Антонава,      3
Ланскова С.М.              на могiлках
                                  ";


пазiцыю"
Ансамбль былога     XVI - XVIII  вул. Парыжскай      2
кляштара         стагоддзi   Камуны, 6
бернардзiнцаў:
касцёл са званiцай
дэкаратыўнае
аздабленне iнтэр'ера
касцёла: галоўны
алтар, 8 алтароў,
фрэскавыя кампазiцыi
цэнтральнага нефа,
арнаментальныя
роспiсы i лепка,
барэльефныя
кампазiцыi, хоры,
краты i дзверы
бабiнца, дэкор
Ларэтанскай капэлы,
распiсныя дзверы ў
паўночным нефе
жылы корпус
агароджа
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Ансамбль былога     XVI - XVIII  вул. Парыжскай      2
кляштара         стагоддзi   Камуны, 1
бернардзiнцаў:
касцёл са званiцай
дэкаратыўнае
аздабленне iнтэр'ера
касцёла: галоўны
алтар, 8 алтароў,
фрэскавыя кампазiцыi
цэнтральнага нефа,
арнаментальныя
роспiсы i лепка,
барэльефныя
кампазiцыi, хоры,
рашотка i дзверы
бабiнца, дэкор
Ларэтанскай капэлы,
распiсныя дзверы ў
паўночным нефе
жылы корпус
агароджа
                                  ";


пазiцыю"
Ансамбль былога     XVI - XVIII,  пл. Савецкая, 4,     2
кляштара езуiтаў:    XVIII - XIX  вул. К.Маркса, 4,
касцёл          стагоддзi   вул. Кiрава, 1,
дэкаратыўнае              пл. Савецкая, 4
аздабленне iнтэр'ера
касцёла: галоўны
алтар, 12 алтароў,
амбон, 16 фрэскавых
кампазiцый, фрэскi
на парусах, роспiсы
на падпружных арках,
надмагiльны помнiк
А.Тызенгауза, арган,
лава ў прэсбiтэрыi,
распiсаная на тэмы
жыцiйных сюжэтаў, 2
таршэры ў
прэсбiтэрыi, 2
спавядальнi
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Ансамбль былога     XVI - XVIII               2
кляштара езуiтаў:     стагоддзi,
             XVIII - XIX
             стагоддзi

касцёл                 пл. Савецкая, 4
дэкаратыўнае
аздабленне iнтэр'ера
касцёла: галоўны
алтар, 12 алтароў,
амбон, 16 фрэскавых
кампазiцый, фрэскi
на парусах, роспiсы
на падпружных арках,
помнiк на магiле
А.Тызенгаўза, арган,
лава ў прэсбiтэрыi,
распiсаная на тэмы
жыцiйных сюжэтаў, 2
таршэры ў
прэсбiтэрыi, 2
спавядальнi

жылыя карпусы              вул. К.Маркса, 4

аптэка                 вул. Кiрава, 1

агароджа                пл. Савецкая, 4
                                  ";


2.1.18. у падраздзеле "Ашмянскi раён" пазiцыю"
Руiны Георгiеўскага   пачатак XIX  в. Граўжышкi       2
касцёла          стагоддзя
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Тэрыторыя, дзе     пачатак XIX   в. Граўжышкi, у      3
размяшчаўся       стагоддзя   межах агароджы
Георгiеўскi касцёл           былога касцёла
                                  ";


2.1.19. у падраздзеле "Гродзенскi раён" пазiцыю"
Палацава-паркавы     1779 год,   в. Свяцк         2
комплекс:        пачатак XIX
палац. Iнтэр'ер      стагоддзя,
палаца: камiн,       1930 год
дзверы, люстры,
дэкаратыўнае
аздабленне сцен
палаца
два флiгелi
парк
каплiца
гаспадарчыя пабудовы
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Палацава-паркавы     1779 год,   в. Свяцк         2
комплекс:        пачатак XIX
палац           стагоддзя,
iнтэр'ер палаца: тры    1930 год
драўляныя лесвiцы,
5 камiнаў, 2 печкi,
дзверы, вокны,
люстры, дэкаратыўнае
аздабленне сцен
i столi
два флiгелi
парк
каплiца
гаспадарчая пабудова
(былы склад)
                                  ";


2.1.20. у падраздзеле "Дзятлаўскi раён" пазiцыi:"
Касцёл Ушэсця      XVII - XVIII  г.п. Дзятлава,      2
Найсвяцейшай Дзевы    стагоддзi   пл. 17 Верасня
Марыi. Дэкаратыўнае
аздабленне iнтэр'ера
касцёла: 3 алтары,
амбон, арган, хоры,
эпiтафiя, партал са
скульптурай

Брацкая магiла      1944 год   г.п. Дзятлава,      3
                    вул. Мiцкевiча,
                    у парку

Будынак былога палаца   1751 год   г.п. Дзятлава,      2
                    вул. Свярдлова, 2
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Касцёл Ушэсця      XVII - XVIII  г. Дзятлава,       2
Найсвяцейшай Дзевы    стагоддзi   пл. 17 Верасня
Марыi. Дэкаратыўнае
аздабленне iнтэр'ера
касцёла: 3 алтары,
амбон, арган, хоры,
эпiтафiя, партал са
скульптурай

Брацкая магiла      1944 год    г. Дзятлава,       3
                    вул. Мiцкевiча, у
                    парку

Будынак былога палаца  1751 год    г. Дзятлава,       2
                    вул. Свярдлова, 2
                                  ";


2.1.21. у падраздзеле "Карэлiцкi раён" пазiцыю"
Брацкая магiла      1944 год    г.п. Карэлiчы,      3
                    вул. 8 Сакавiка
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Воiнскiя могiлкi     1944 год    г.п. Карэлiчы,      3
                    вул. 8 Сакавiка
                                  ";


2.1.22. у падраздзеле "Лiдскi раён" пазiцыi:"
Касцёл св. Георгiя    канец XIX -  в. Белiца, 0,5 км     3
             пачатак ХХ   на поўдзень ад
             стагоддзя   вёскi, у пойме
                    правага берага
                    р. Нёман, на
                    паўднёвай ускраiне
                    вёскi

Крыжаўзвiжанская     пачатак ХХ   в. Белiца, 250 м на    3
царква          стагоддзя   паўночны ўсход ад
                    вёскi

Стаянка перыяду      3 - 2-е    в. Белiца         3
неалiту i бронзавага  тысячагоддзi
веку            да н.э.
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Касцёл св. Георгiя    1824 год    в. Белiца, на       3
                    паўднёва-ўсходняй
                    ускраiне вёскi, на
                    могiлках

Крыжаўзвiжанская     1928 год    в. Белiца, 250 м на    3
царква                 паўднёвы захад ад
                    вёскi

Стаянка перыяду     3 - 2-е    в. Белiца, 0,5 км     3
неалiту i бронзавага  тысячагоддзi   да на поўдзень ад
веку            н.э.    вёскi, у пойме
                    правага берага
                    р. Нёман
                                  ";


2.1.23. у падраздзеле "Навагрудскi раён":

пазiцыю"
Брацкая магiла      1944 год    г. Навагрудак,      3
                    вул. Камсамольская
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Воiнскiя могiлкi     1944 год    г. Навагрудак,      3
                    вул. Камсамольская
                                  ";


пазiцыю"
Фрагменты замка:     XVI - XIX   г.п. Любча        2
вежы           стагоддзi
земляныя ўмацаваннi
з рэшткамi абарончых
збудаванняў
флiгель
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Фрагменты замка:     XVI - XIX   г.п. Любча        2
дзве вежы         стагоддзi
земляныя ўмацаваннi
з рэшткамi абарончых
збудаванняў
былы палац
флiгель
                                  ";


2.1.24. у падраздзеле "Слонiмскi раён" пазiцыю"
Забудова ваеннага    канец XIX -  г. Слонiм,        3
гарадка         пачатак ХХ   вул.
             стагоддзя   Чырвонаармейская,
                    87, 89,
                    вул. Чарняхоўскага,
                    2, 5, 6, 7, 8, 9
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Забудова ваеннага    канец XIX -  г. Слонiм,        3
гарадка:         пачатак ХХ   вул.
казармы вайсковыя (5   стагоддзя   Чырвонаармейская,
будынкаў)                87, 89,
дом афiцэраў              вул. Чарняхоўскага,
жылы дом                2, 5, 6, 7, 8, 9
6 будынкаў
                                  ";


2.1.25. у падраздзеле "Смаргонскi раён" пазiцыю"
Касцёл св. Мiхаiла   XVI - пачатак  г. Смаргонь,       2
Архангела (былы    XVII стагоддзя  вул. Савецкая
кальвiнскi збор)
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Касцёл св. Мiхаiла   XVI - пачатак  г. Смаргонь,       2
Архангела (былы    XVII стагоддзя  вул. П.Балыша, 1
кальвiнскi збор)
                                  ";


2.1.26. у падраздзеле "Валожынскi раён" пазiцыю"
Каплiца на тэрыторыi   1840-я гады  в. Ракаў, на шашы     3
былой                  Ракаў - Кучкуны
Крыжаўзвiжанскай
царквы ў межах
рэшткаў агароджы
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Каплiца на тэрыторыi   1906 год    в. Ракаў, на шашы     3
былой Крыжаўзвiжанскай         Ракаў - Кучкуны
царквы ў межах рэшткаў
агароджы
                                  ";


2.1.27. з падраздзела "Вiлейскi раён" выключыць пазiцыю"
Каменны крыж      IX - XIII    в. Даўгiнава, 3 км    3
            стагоддзi    на захад ад вёскi,
                    справа ад дарогi ў
                    г. Вiлейку (цяпер -
                    у ДНУ "Iнстытут
                    геалогii НАН
                    Беларусi"
                    (г. Мiнск)
                                  ";


2.1.28. у падраздзеле "Клецкi раён" пазiцыю"
Былы сядзiбна-паркавы  канец XVIII - в. Лецяшын        3
комплекс:        пачатак XIX
фрагменты парку      стагоддзя
сады
свiран
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Былы сядзiбна-паркавы  канец XVIII - в. Лецяшын        3
комплекс:        пачатак XIX
фрагменты парку     стагоддзя
фрагменты саду
свiран
                                  ";


2.1.29. у падраздзеле "Лагойскi раён" пазiцыю"
Фрагменты былой     XIX стагоддзе  г. Лагойск        3
сядзiбы Тышкевiчаў:
будынак былой
палатнянай фабрыкi
будынак былой стайнi
будынак былой
вартоўнi
будынак былой
лядоўнi
тэрыторыя былога
касцёла - фамiльнай
крыпты
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Фрагменты былой    XIX стагоддзе  г. Лагойск        3
сядзiбы Тышкевiчаў:
рэшткi палаца
будынак былой
палатнянай фабрыкi
будынак былой стайнi
будынак былой
вартоўнi
будынак былой
лядоўнi
тэрыторыя былога
касцёла - фамiльнай
крыпты
парк
                                  ";


2.1.30. у падраздзеле "Нясвiжскi раён" пазiцыю"
Фрагмент былой     першая палова  в. Аношкi         3
сядзiбы         XIX стагоддзя
"Наруцавiчы":
парк
стайня
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Фрагмент былой     першая палова  в. Аношкi         3
сядзiбы Наруцавiчы   XIX стагоддзя
з паркам
                                  ";


2.1.31. у падраздзеле "Старадарожскi раён" пазiцыю"
Брацкiя магiлы    1941 - 1944 гады в. Сiнячова        3
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Брацкiя магiлы    1941 - 1944 гады в. Сiнягова        3
                                  ";


2.1.32. у падраздзеле "г. Магiлёў":

пазiцыi:"
Гiстарычны цэнтр     XIV - XX    у межах броўкi      3
г. Магiлёва - будынкi  стагоддзi   левага берага
i збудаваннi,              р. Дубровенка,
планiровачная              вул. Яцыно,
структура, ландшафт i          Камiсарыяцкага
культурны слой             завулка, 50 м на
                    поўнач ад чырвонай
                    лiнii забудовы
                    вул. Лепяшынскага,
                    броўкi верхняга
                    плато правага
                    берага р. Дзебра,
                    броўкi карэннага
                    правага берага
                    р. Днепр

Культурны слой      XVI - XVIII  г. Магiлёў, у       3
старажытнай тэрыторыi   стагоддзi   мiжрэччы правага
Мiкольскай царквы            берага рэк Днепр i
                    Дзебра, у межах
                    вулiц Вялiкая
                    Грамадзянская,
                    Малая
                    Грамадзянская,
                    Сурты, урочышча
                    Падмiколле
                    (Мiкольскi пасад)
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Гiстарычны цэнтр     XIV - XX   г. Магiлёў        3
г. Магiлёва: будынкi i  стагоддзi
збудаваннi,
планiровачная
структура, ландшафт i
культурны пласт, у
межах броўкi левага
берага р. Дубровенка,
вул. Яцыно,
Камiсарыяцкага
завулка, 50 м на
поўнач ад чырвонай
лiнii забудовы
вул. Лепяшынскага,
броўкi верхняга плато
правага берага
р. Дзебра, броўкi
карэннага правага
берага р. Днепр

Культурны пласт     XVI - XVIII  г. Магiлёў        3
старажытнай тэрыторыi  стагоддзi
Мiкольскай царквы, у
мiжрэччы правага
берага рэк Днепр i
Дзебра, у межах вулiц
Вялiкая
Грамадзянская,
Малая
Грамадзянская,
Сурты, урочышча
Падмiколле (Мiкольскi
пасад)
                                  ";


пазiцыю"
Будынак былога банка 1904 - 1906 гады вул. Ленiнская, 50    3
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Будынак банка     1904 - 1906 гады вул. Ленiнская, 50    3
                                  ";


2.1.33. у падраздзеле "Бабруйскi раён" пазiцыю"
Селiшча перыяду        -     в. Шчаткава        3
ранняга сярэднявечча
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Брацкая магiла      1944 год   в. Шчаткава        3
                                  ";


2.1.34. у падраздзеле "г. Мiнск":

пазiцыю"
Гiстарычны цэнтр     XI - XX                 1
г. Мiнска: будынкi i   стагоддзi
збудаваннi,
планiровачная
структура, ландшафт i
культурны пласт на
тэрыторыi, якая
абмежавана набярэжнай
р. Свiслач у раёне
пешаходнага моста,
уключаючы тэрыторыю
помнiка воiнам-
iнтэрнацыяналiстам,
затым па восi
вул. Янкi Купалы да
перакрыжавання з
воссю вул.
Iнтэрнацыянальная,
далей па восi вул.
Iнтэрнацыянальная
да перасячэння з
воссю вул.
Камсамольская,
затым па восi
вул. Камсамольская ў
паўднёва-ўсходнiм
напрамку да
перасячэння з умоўнай
лiнiяй, якая
праходзiць паралельна
вул.
Iнтэрнацыянальная
i якая аддалена ад яе
восi ў глыбiню
квартала на
адлегласць 50 м да
восi
вул. Гарадскi Вал,
далей па восi
вул. Гарадскi Вал да
перасячэння з воссю
вул. Нямiга, затым у
паўночным напрамку па
восi вул. Нямiга на
ўчастку 90 м (да дома
N 12), далей па
ўнутрыквартальнай
тэрыторыi ў паўночна-
заходнiм напрамку
паралельна
вул. Раманаўская
Слабада на ўчастку
працягласцю 280 м i
адлегласцi ад восi
вул. Раманаўская
Слабада на 100 м,
далей па ўмоўнай
лiнii, паралельнай
унутрыквартальнаму
праезду, на аддаленнi
10 м на захад ад
заходняй гранiцы
ўказанага пераезда ў
бок вул. Ракаўская да
дома N 27, затым па
восi вул. Ракаўская
да перакрыжавання з
воссю вул. Шпалерная,
далей па восi
вул. Шпалерная
ў паўночна-ўсходнiм
напрамку да
перакрыжавання з
зав. Шпалерны, далей у
паўночна-заходнiм
напрамку на ўчастку
40 м па восi
зав. Шпалерны, затым
паралельна восi
вул. Шпалерная ў
паўночным i паўночна-
ўсходнiм напрамку па
ўнутрыквартальнай
тэрыторыi, далей у
створы паўночна-
заходняй гранi дома
N 7 па пр. Пераможцаў
да набярэжнай
р. Свiслач
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Гiстарычны цэнтр     XI - XX    вул. М.Багдановiча,    1
г. Мiнска: будынкi i  стагоддзi    3, 7, 7а, 9, 9а,
збудаваннi,               11, 13, 15, 17,
планiровачная              17а, 19, 21,
структура, ландшафт i          вул. Вiцебская, 10,
культурны пласт на           11, 21, 21а,
тэрыторыi, якая             вул. Герцэна, 2,
абмежавана набярэжнай          2а, 4, 6, 8, 10,
р. Свiслач у раёне           12, вул. Гарадскi
пешаходнага моста,           Вал, 12, корпусы 1
уключаючы тэрыторыю           i 2, вул. Замкавая
помнiка воiнам-             25, 27, 27а, 29, 31,
iнтэрнацыяналiстам,           вул.
затым па восi              Iнтэрнацыянальная,
вул. Янкi Купалы да           4, 5, 6, 8,
перакрыжавання з            9/17, 10, 11, 11а,
воссю вул.               12, 13, 13а, 14,
Iнтэрнацыянальнай,           16, 21/3, 23, 25,
далей па восi              27, 29, 29а, 31,
вул.                  33, 33а, 33б,
Iнтэрнацыянальнай            Камунальная
да перасячэння з            набярэжная, 4, 6, 8,
воссю                  вул. Камсамольская,
вул. Камсамольскай,           5, 5а, 6, 7, 9/16,
затым па восi              11/7, 12, 13, 13а,
вул. Камсамольскай у          15, 15а, 18, 20а,
паўднёва-ўсходнiм            зав. Музычны, 1
напрамку да               (лiцер Б2/К, В2/К),
перасячэння з умоўнай          3, вул. Шпалерная,
лiнiяй, якая              6а,
праходзiць паралельна          вул. Вызвалення, 3,
вул.                  5, 6, 6а, 7, 8, 9,
Iнтэрнацыянальнай            11, 13,
i аддалена ад яе восi          вул. Ракаўская, 2а,
ў глыбiню квартала на          12, 12а, 14, 14а,
адлегласць 50 м да           15, 16, 16а, 17,
восi вул. Гарадскi           18, 19, 19а, 20/15,
Вал, далей па восi           23, 24, 25, 26, 30,
вул. Гарадскi Вал да          32,
перасячэння з воссю           вул. Рэвалюцыйная,
вул. Нямiга, затым у          3, 4, 6, 6а, 6б,
паўночным напрамку па          6в, 8, 8а, 9, 10,
восi вул. Нямiга на           12, 13, 14, 15,
ўчастку 90 м (да дома          15а, 17, 22, 24,
N 12), далей па             24а, 24б, 26, 26а,
ўнутрыквартальнай            28, 32,
тэрыторыi ў паўночна-          пл. Свабоды, 2а, 7б,
заходнiм напрамку            вул. Старавiленская,
паралельна               2, 4, 6, 8, 12,
вул. Раманаўская            14, 16,
Слабада на ўчастку           вул. Старажоўская,
працягласцю 280 м i           3, 5,
адлегласцi ад восi           вул. Гандлёвая, 27
вул. Раманаўская
Слабада на 100 м,
далей па ўмоўнай
лiнii, паралельнай
унутрыквартальнаму
праезду, на аддаленнi
10 м на захад ад
заходняй мяжы
ўказанага праезду ў
бок вул. Ракаўскай да
дома N 27, затым па
восi вул. Ракаўскай
да перакрыжавання з
воссю вул. Шпалернай,
далей па восi
вул. Шпалернай
у паўночна-ўсходнiм
напрамку да
перакрыжавання з
зав. Шпалерным, далей
у паўночна-заходнiм
напрамку на ўчастку
40 м па восi
зав. Шпалернага,
затым паралельна восi
вул. Шпалернай у
паўночным i паўночна-
ўсходнiм напрамках па
ўнутрыквартальнай
тэрыторыi, далей у
створы паўночна-
заходняга боку дома
N 7 па пр. Пераможцаў
i набярэжнай
р. Свiслач
                                  ";


пазiцыю"
Будынак Сувораўскага  XIX стагоддзе, вул. М.Багдановiча,    3
ваеннага вучылiшча    1953 год    29
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Комплекс будынкаў            вул. М.Багдановiча,    3
Мiнскага сувораўскага          29
ваеннага вучылiшча:

вучэбны корпус     XIX стагоддзе
(будынак комплексу
былой духоўнай
семiнарыi, корпус
2/3)

корпус 2/1        1953 год

спартыўная зала    1953 - 1955 гады
(корпус 2/17)
                                  ";


выключыць пазiцыю"
Былая канспiратыўная   1910 год    вул. Маякоўскага,     3
кватэра ўдзельнiкаў           35
Мiнскага падполля
                                  ";


пазiцыю"
Лошыцкi сядзiбна-    другая палова  праезд Чыжэўскiх     2
паркавы комплекс    XVIII - другая
            палова XIX
             стагоддзя
парк
сядзiбны дом
флiгель
домiк вартаўнiка
рэшткi каплiцы
рэшткi млына
комплекс бровара
                                  "


замянiць пазiцыяй"
Лошыцкi сядзiбна-    другая палова              2
паркавы комплекс:    XVIII - другая
             палова XIX
             стагоддзя

парк

сядзiбны дом              праезд Чыжэўскiх, 4

флiгель

домiк вартаўнiка

рэшткi каплiцы

рэшткi млына              вул. Чыжэўскiх, 6

комплекс бровара            праезд Чыжэўскiх, 5,

                    вул. Чыжэўскiх, 17
                                  ";


пазiцыю"
Забудова       1940 - 1950 гады вул.           3
вул. Чырвонаармейскай          Чырвонаармейская,
                    6, 7, 10, 12, 15
                                  "


замянiць пазiцыямi:"
Забудова       1940 - 1950 гады вул.           3
вул. Чырвонаармейскай          Чырвонаармейская,
                    7, 10, 12, 15

Дом N 1 Беларускага  1953 - 1957 гады вул.           2
дзяржаўнага               Чырвонаармейская, 6
унiверсiтэта
                                  ";


выключыць пазiцыю"
Будынак        1953 - 1955 гады г. Мiнск, вул.      3
                    Старавiленская, 40
                                  ";


2.2. раздзел "Матэрыяльныя рухомыя аб'екты" дапоўнiць пазiцыяй"
Каменны крыж     IX - XIII     г. Мiнск,         3
            стагоддзi    вул. Купрэвiча, 7,
                    у будынку
                    дзяржаўнай
                    навуковай установы
                    "Iнстытут геахiмii
                    i геафiзiкi НАН
                    Беларусi" (да 1986
                    года знаходзiўся ў
                    3 км на захад ад
                    в. Даўгiнава,
                    справа ад дарогi ў
                    г. Вiлейку)
                                  ".


3. Мiнiстэрству культуры ў трохмесячны тэрмiн прыняць меры па прывядзенню нарматыўных прававых актаў у адпаведнасць з дадзенай пастановай.

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу з дня яе афiцыйнага апублiкавання.Прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь С.СiдорскiДадатак 1
да пастановы
Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
03.09.2008 N 1288

ПЕРАЛIК МАТЭРЫЯЛЬНЫХ АБ'ЕКТАЎ, ЯКIМ НАДАЮЦЦА СТАТУС I КАТЭГОРЫЯ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ КАШТОЎНАСЦI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

--------------------------+-------------+--------------------+-------------
  Назва каштоўнасцi   ¦ Датаванне ¦ Месцазнаходжанне ¦ Катэгорыя
             ¦ каштоўнасцi ¦  каштоўнасцi   ¦ каштоўнасцi
--------------------------+-------------+--------------------+-------------
           МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ НЕРУХОМЫЯ АБ'ЕКТЫ

              Брэсцкая вобласць

              Баранавiцкi раён

Мемарыяльны комплекс     1964 год,  г. Баранавiчы,      3
"Памяць" на месцы      2005 год  вул. Брэсцкая
забойства i пахавання
31 тыс. савецкiх
ваеннапалонных - вязняў
канцлагера N 337

Воiнскi ўчастак       1944 год  г. Баранавiчы,      3
грамадзянскiх могiлак:          могiлкi на
 брацкая магiла             вул. Загараднай
 дзве брацкiя магiлы
 падпольшчыкаў
 восем брацкiх магiл
 савецкiх воiнаў
 магiлы Герояў Савецкага
 Саюза Лiсiна I.П.,
 Матронiна У.I.,
 Наканечнiкава А.Г.
 магiла двойчы Героя
 Савецкага Саюза
 Сцепанiшчава М.Ц.
 магiла генерал-маёра
 Рагулi I.Л.
 магiлы Астроўскага А.I.,
 Чорнага Ф.В.
 магiла падпольшчыка
 Дарашэвiча М.Ф. i яго
 родных
 магiла польскiх
 грамадзян - ахвяр
 фашызму

Помнiк воiнам i       1964 год,  г. Баранавiчы,      3
партызанам, якiя вызвалялi  1984 год  вул. Ленiна
г. Баранавiчы ад нямецка-
фашысцкiх захопнiкаў 8
лiпеня 1944 г.

Мемарыяльны комплекс на   1994 год  г. Баранавiчы,      3
магiле ахвяр фашысцкага         вул. Чарнышэўскага -
тэрору - вязняў             Рагулi
Баранавiцкага гета

Памятны знак у гонар     2003 год  г. Баранавiчы,      3
партызан Баранавiцкага          вул. Чкалава, у
злучэння                 скверы

Палацава-паркавы ансамбль: XIX - пачатак в. Паўлiнава       2
 палац          ХХ стагоддзя,
 флiгель          1909 год
 стайня
 кароўнiк
 парк

               Ганцавiцкi раён

Пахавальныя каплiцы роду    XVIII   в. Вялiкiя Круговiчы   3
Абуховiчаў          стагоддзе

Пахавальныя каплiцы роду  XVII - XIX  в. Ясянец         3
Вендорфаў          стагоддзi

Пахавальныя каплiцы роду  XVII - XIX  в. Ясянец         3
Яленскiх           стагоддзi

               Камянецкi раён

Магiла савецкiх воiнаў,   1941 - 1943 г. Камянец, урочышча   3
актывiстаў i мiрных      гады,   Прускаўскi Лес
жыхароў (аўтары помнiка -  1982 год
П.I.Лука, А.С.Туркоў)

Свята-Троiцкая каплiца    1940 год  в. Вярховiчы, на     3
                     могiлках

Магiла ахвяр фашызму     1942 год,  в. Воўчын         3
               2007 год

Былы кляштар банiфратаў   1785 год  г. Высокае,        3
                     вул. Сацыялiстычная

Варварынская каплiца     1772 год  г. Высокае        3

Брацкая магiла савецкiх   1944 год,  в. Вялiкая Турна     3
воiнаў (аўтар помнiка -   1962 год
А.I.Лышчык)

Сядзiбна-паркавы комплекс: XIX стагоддзе в. Капылы         3
 сядзiбны дом
 кароўнiк
 канюшня
 свiран
 рэшткi парку

Брацкая магiла савецкiх   1941 год,  в. Клепачы        3
актывiстаў          2007 год

Магiла ахвяр фашызму     1943 год,  в. Лескi         3
               1985 год

Магiла актывiстаў калгаса  1942 год  в. Лiсоўчыцы       3
"Новае жыццё"

Каплiца           1899 год  в. Мiнкавiчы       3

Будынак былога паравога    пачатак  в. Навiцкавiчы      3
млына           XX стагоддзя

Брацкая магiла савецкiх   1944 год,  в. Пелiшча        3
танкiстаў          1974 год

Брацкая магiла савецкiх   1944 год  в. Ражкоўка        3
партызан дывiзii
С.А.Каўпака

Былы кальвiнскi збор      XVIII   в. Расна,         3
               стагоддзе  вул. Юбiлейная, 1

               Кобрынскi раён

Забудова вул. Ленiна    канец XIX - г. Кобрын, вул.      3
              пачатак XX  Ленiна, 26, 28, 30,
              стагоддзя  32, 36, 40, 42, 57,
                     73, 77

                Пiнскi раён

Помнiк на месцы забойства  1993 год,  г. Пiнск,         3
ахвяр фашызму - вязняў    2005 год  вул. Пушкiна
Пiнскага гета

Царква Раства Багародзiцы  1787 год  в. Вылазы         3

Царква Параскевы Пятнiцы   1788 год  в. Жабчыцы        3

Брацкая магiла савецкiх   1944 год,  в. Пагост-Загародск    3
воiнаў i партызан      1956 год
(аўтар помнiка - З.Азгур)

              Вiцебская вобласць

              Бешанковiцкi раён

Руiны былога касцёла,      XVI   в. Астроўна,       3
пабудаванага ў гонар    стагоддзе,  вул. Мiкалаевiча
перамогi ў 1564 годзе     XVIII
              стагоддзе,
              1863 - 1864
                гады

               Браслаўскi раён

Касцёл св. Юзафа       1836 год  в. Барадзiнiчы      3

Пакроўская царква з     канец ХIХ  в. Богiна         3
элементамi дэкаратыўнага   стагоддзя
афармлення

               Докшыцкi раён

Руiны царквы Усiх Святых  1866 - 1877 г.п. Бягомль, вул.    3
                гады   Кастрычнiцкая, 1

               Пастаўскi раён

Каменны крыж         XV - XVI  в. Камаi         3
               стагоддзi

Храм Успення Прасвятой    1830 год  в. Ласiца         3
Багародзiцы

Храм Пакрова Прасвятой    1871 год  в. Манькавiчы       3
Багародзiцы

               Сенненскi раён

Будынак былой земскай    1910 год  г. Сянно         3
управы

               Талачынскi раён

Касцёл св. Антонiя      1853 год  г. Талачын,        3
                     вул. Ленiна, 50

Гаспадарчая пабудова    XIX стагоддзе в. Друцк, на       3
                     гарадзiшчы

Вадзяны млын        XIX стагоддзе каля дарогi        3
                     Талачын - Круглае

Курганны могiльнiк      IX - XII  в. Сенчукi        3
(два курганы)        стагоддзi

              Гомельская вобласць

               Добрушскi раён

Магiла ахвяр фашызму     1941 год  г. Добруш         3

               Лоеўскi раён

Магiла ахвяр фашызму     1943 год,  г.п. Лоеў,        3
               1990 год  вул. Камсамольская,
                     на грамадзянскiх
                     могiлках

Магiла Г.А.Одзегава     1943 год  в. Казiмiраўка,      3
                     на грамадзянскiх
                     могiлках

Магiла лейтэнанта      1943 год  в. Карпаўка,       3
Ступака В.М.               на грамадзянскiх
                     могiлках

Брацкая магiла савецкiх   1943 год  в. Кашовае, на      3
воiнаў                  паўночнай ускраiне
                     вёскi

Магiла невядомага лётчыка  1943 год  каля в. Майск       3

Брацкая магiла савецкiх   1943 год  в. Пярэдзелка,      3
воiнаў                  сквер каля школы

               Мазырскi раён

Будынак           1902 год  г. Мазыр,         3
                     вул. Ленiнская, 28

             Гродзенская вобласць

                г. Гродна

Будынак былой кiрхi     1783 год,  вул. Акадэмiчная, 7а   2
              перабудаваны
              ў 1793, 1842,
              1912 гадах

Забудова вул. Вялiкая    канец XIX - вул. Вялiкая       3
Траецкая          пачатак ХХ  Траецкая, 2, 8, 8а,
               стагоддзя  11, 13, 14, 16, 17,
                     21, 23, 32, 42, 46,
                     57

Будынак           1904 год  вул.           3
                     Гараднiчанская, 20

Будынак           1904 год  вул. Дзяржынскага, 1   3

Комплекс пiваварнага      XVIII   вул. Завадская, 2     3
завода           стагоддзе,
               1877 год

Будынак банка        1931 год  вул. Карбышава, 17    3

Забудова вул. Кiрава    канец XIX - вул. Кiрава, 3, 4     3
              пачатак ХХ  (вул. Урыцкага, 25),
               стагоддзя  5, 6 (вул. Урыцкага,
                     28), 7, 9 (вул.
                     Сацыялiстычная, 29),
                     10 (вул.
                     Гараднiчанская, 14),
                     12, 12а, 12б, 13,
                     14, 16, 18, 18а, 22,
                     26, 31, 32, 33, 34,
                     35, 36, 37, 38, 39,
                     40, 42

Будынак былога        1913 год  вул. Ленiна, 9      2
пазямельнага банка
(архiтэктар
Астравумаў Б.П.)

Будынак былога даходнага  пачатак XX  вул. Ленiна, 13      2
дома             стагоддзя

Былы дом урача Тальгейма   1911 год  вул. Ленiна, 22      2

Будынак былой тытунёвай   1867 год  вул. Маставая, 31     3
фабрыкi Шарашэўскага

Комплекс былога кляштара    XVIII   вул. Маставая, 37     2
кармелiтаў (два будынкi)   стагоддзе

Забудова вул. К.Маркса   канец XIX - вул. К.Маркса, 5, 6    3
              пачатак XX  (вул.
               стагоддзя  Гараднiчанская,
                     42/1), 7, 8, 9, 9а,
                     10, 11, 12, 13, 14,
                     15 (вул.
                     Сацыялiстычная, 43,
                     43/1), 16, 18, 19,
                     20, 21, 22, 23, 24,
                     25
                     (вул. Маладзёжная,
                     1), 30, 32, 34, 34а,
                     36, 38а, 40, 42

Будынак былога рэальнага   1907 год  вул. 1 Мая, 3 (вул.    2
вучылiшча                Акадэмiчная, 10)

Дом-музей М.Багдановiча   канец XX  вул. 1 Мая, 10 (вул.   2
               стагоддзя  Багдановiча, 1)

Фрагменты былой сядзiбы                      2
Аўгустова:

 каплiца          1817 год  вул. Рэпiна, 2

 былая карчма Гродзенскай  1782 год  вул. Рэпiна, 5а
 эканомii (архiтэктар
 Дж.Сака)

Забудова вул. Савецкай    XVI - XX  вул. Савецкая, 1, 3,   2
               стагоддзi  5, 7, 10, 12, 13,
                     14, 15, 15а (вул.
                     Калючынская, 11),
                     17, 17а (вул.
                     Калючынская, 9),
                     17б, 19, 21, 23, 25,
                     28 (вул. Вiленская,
                     2), 31

Былы дом купца Мураўёва  XIX стагоддзе пл. Савецкая, 2      2

Будынак кiнатэатра      1890 год  вул.           3
                     Сацыялiстычная, 4

Будынак           1910 год  вул.           3
                     Сацыялiстычная, 22
                     (вул. Карбышава, 3)

Былая сiнагога        1912 год  вул.           3
                     Сацыялiстычная, 35

Былы гарадскi асабняк    1905 год  вул.           3
                     Сацыялiстычная, 37

Былы жылы дом        1880 год  вул.           3
                     Сацыялiстычная, 44

Былы Дом урача        1906 год  вул. Студэнцкая, 6    3

Былы дом масонскай ложы   1783 - 1785 зав. Тэлеграфны, 15а   2
(архiтэктар Дж.Сака)      гады

Былы жылы дом         канец   вул. Тэлеграфная, 8    3
              XIX стагоддзя

Будынак           1905 год  вул. Тэльмана, 9     2
                     (вул.
                     Гараднiчанская, 13)

               Гродзенскi раён

Фартыфiкацыйныя збудаваннi 1940 - 1941              2
68-га Гродзенскага       гады
ўмацаванага раёна:

 аднапавярховы             в. Баяры
 двухамбразурны
 гарматна-кулямётны дот

 два аднапавярховыя           в. Маркаўцы
 двухамбразурныя
 гарматна-кулямётныя
 паўкапанiры

 рэшткi дота              в. Маркаўцы

 два аднапавярховыя           в. Маркаўцы
 двухамбразурныя
 гарматна-кулямётныя доты

 аднапавярховы             в. Маркаўцы
 аднаамбразурны кулямётны
 дот

 пяць аднапавярховых          в. Доргунь
 двухамбразурных
 гарматна-кулямётных
 паўкапанiраў

 тры аднапавярховыя           в. Доргунь
 двухамбразурныя
 гарматна-кулямётныя доты

 два двухпавярховыя           в. Доргунь
 трохамбразурныя
 гарматна-кулямётныя доты

 двухпавярховы             в. Доргунь
 двухамбразурны
 артылерыйскi паўкапанiр
 са слядамi баёў 1941
 года

 камандна-назiральны          в. Доргунь
 пункт

 два аднапавярховыя           в. Доргунь
 аднаамбразурныя
 кулямётныя доты

 двухпавярховы             в. Доргунь
 чатырохамбразурны
 гарматна-кулямётны
 капанiр са слядамi баёў
 1941 года

 двухпавярховы             в. Новiкi
 трохамбразурны гарматны
 дот са слядамi баёў
 1941 года

 двухпавярховы             в. Новiкi
 чатырохамбразурны
 гарматна-кулямётны
 капанiр са слядамi баёў
 1941 года, з памятнай
 шыльдай

 рэшткi двухпавярховага         в. Новiкi
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 дота

 рэшткi аднапавярховага         в. Новiкi
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 дота

 рэшткi аднапавярховага         в. Новiкi
 двухамбразурнага
 кулямётнага дота з
 дзвюма кулямётнымi
 ўстаноўкамi НПС-3

 рэшткi двухпавярховага         в. Новiкi
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 паўкапанiра

 аднапавярховы             в. Новiкi
 двухамбразурны гарматна-
 кулямётны паўкапанiр

 двухпавярховы             в. Новiкi
 трохамбразурны
 гарматна-кулямётны дот

 аднапавярховы             в. Новiкi
 двухамбразурны
 гарматна-кулямётны дот

 два аднапавярховыя           в. Новiкi
 двухамбразурныя
 кулямётныя доты

 двухпавярховы             в. Новiкi
 двухамбразурны
 гарматна-кулямётны дот

 рэшткi аднапавярховага         в. Новiкi
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 паўкапанiра

 аднапавярховы             в. Новiкi
 двухамбразурны
 гарматна-кулямётны дот

 рэшткi двух              в. Навасёлкi
 аднапавярховых
 двухамбразурных
 гарматна-кулямётных
 дотаў

 рэшткi аднапавярховага         в. Навасёлкi
 трохамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 паўкапанiра з агнём
 з крыла

 рэшткi аднапавярховага         в. Навасёлкi
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 дота

 рэшткi двухпавярховага         в. Навасёлкi
 трохамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 дота

 аднапавярховы             в. Навасёлкi
 двухамбразурны гарматна-
 кулямётны дот са слядамi
 баёў 1941 года

 два аднапавярховыя           г.п. Сапоцкiн
 двухамбразурныя
 гарматна-кулямётныя доты
 са слядамi баёў 1941
 года

 два двухпавярховыя           г.п. Сапоцкiн
 трохамбразурныя
 гарматна-кулямётныя доты

 аднапавярховы             в. Радзiвiлкi
 аднаамбразурны кулямётны
 дот

 аднапавярховы             хутар Асочнiкi
 двухамбразурны гарматна-
 кулямётны дот са слядамi
 баёў 1941 года

 двухпавярховы             в. Пясчаны
 двухамбразурны гарматна-
 кулямётны дот са слядамi
 баёў 1941 года, з
 памятнай шыльдай

 рэшткi двухпавярховага         в. Пясчаны
 трохамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 дота

 рэшткi двухпавярховага         в. Пясчаны
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 паўкапанiра

 аднапавярховы             в. Пясчаны
 двухамбразурны
 артылерыйскi паўкапанiр

 два двухпавярховыя           Аўгустоўскi канал
 трохамбразурныя
 гарматна-кулямётныя доты

 рэшткi трох              Аўгустоўскi канал
 двухпавярховых
 двухамбразурных
 гарматна-кулямётных
 дотаў

 рэшткi двухпавярховага         Аўгустоўскi канал
 трохамбразурнага
 кулямётнага паўкапанiра
 з агнём
 з крыла

 аднапавярховы             Аўгустоўскi канал
 аднаамбразурны кулямётны
 дот

 рэшткi двух              Аўгустоўскi канал
 двухпавярховых
 трохамбразурных
 гарматна-кулямётных
 дотаў

 рэшткi трох              Аўгустоўскi канал
 аднапавярховых
 аднаамбразурных
 кулямётных дотаў

 рэшткi двухпавярховага         Аўгустоўскi канал
 двухамбразурнага
 гарматна-кулямётнага
 паўкапанiра

Фартыфiкацыйныя збудаваннi                     2
Гродзенскай крэпасцi:

 земляны форт N 1     1887 - 1915 урочышча Пышкi
                гады

 земляны форт N 5     1887 - 1889 урочышча Форт
                гады

 земляны форт N 6     1887 - 1889 урочышча Дзевятоўка
                гады

 форт N 1         1913 - 1915 в. Загараны
                гады

 рэшткi форта N 1а     1913 - 1915 в. Баля Сольная
 (малы форт)         гады

 сховiшча апорнага пункта 1913 - 1915 в. Баля Сольная
 форта N 1а          гады

 рэшткi форта N 2     1913 - 1915 в. Навумавiчы
                гады

 рэшткi форта N 2а     1913 - 1915 в. Навумавiчы
 (малы форт)         гады

 рэшткi сховiшча апорнага 1913 - 1915 в. Навумавiчы
 пункта форта N 2а      гады

 рэшткi парахавога склепа 1913 - 1915 в. Пушкары
                гады

 рэшткi форта N 3     1913 - 1915 в. Лабна-Агароднiкi
                гады

 рэшткi форта N 3а     1913 - 1915 в. Навасёлкi
 (малы форт)         гады

 рэшткi форта N 3а     1913 - 1915 в. Навасёлкi
 (парахавы склеп)       гады

 форт N 3а (пазiцыя для  1913 - 1915 в. Навасёлкi
 210-мм японскiх гармат)   гады

 рэшткi форта N 3б     1913 - 1915 в. Трычы
                гады

 форт N 4         1913 - 1915 в. Стрэльчакi
                гады

 форт N 4а (малы форт)   1913 - 1915 в. Стрэльчакi
                гады

 парахавы склеп      1913 - 1915 в. Стрэльчакi
                гады

 форт N 5         1913 - 1915 в. Гвiнеўшчына
                гады

 форт N 5а         1913 - 1915 дачны масiў
                гады   Каробчыцы

 парахавы склеп      1913 - 1915 дачны масiў
                гады   Каробчыцы

 рэшткi форта N 6     1913 - 1915 дачны масiў Юзефоўка
                гады

 два горжавыя блiндажы   1913 - 1915 дачны масiў Юзефоўка
 фортавай групы N 6      гады

 тры сховiшчы фортавай   1913 - 1915 в. Каменка
 групы N 6          гады

 рэшткi форта N 7     1913 - 1915 в. Малая Альшанка
                гады

 парахавы склеп фортавай  1913 - 1915 в. Малая Альшанка
 групы N 7          гады

 два наглядальныя пасты  1913 - 1915 в. Малая Альшанка
 фортавай групы N 7      гады

 форт N 8         1913 - 1915 в. Гiбулiчы
                гады

 сховiшча фортавай групы  1913 - 1915 в. Гiбулiчы
 N 8             гады

 наглядальны пост     1913 - 1915 в. Гiбулiчы
 фортавай групы N 8      гады

 парахавы склеп фортавай  1913 - 1915 в. Гiбулiчы
 групы N 8          гады

 форт N 9         1913 - 1915 в. Пагараны
                гады

 наглядальны пост     1913 - 1915 в. Пагараны
 фортавай групы N 9      гады

 чатыры сховiшчы фортавай 1913 - 1915 в. Прыгодзiчы
 групы N 10          гады

 наглядальны пост     1913 - 1915 в. Прыгодзiчы
 фортавай групы N 10     гады

 рэшткi двух наглядальных 1913 - 1915 в. Аульс
 пастоў фортавай групы    гады
 N 10

 наглядальны пост     1913 - 1915 в. Аульс
 фортавай групы N 10     гады

 пяць сховiшчаў фортавай  1913 - 1915 в. Аульс
 групы N 10          гады

 сховiшча фортавай групы  1913 - 1915 в. Русота
 N 11             гады

 два наглядальныя пасты  1913 - 1915 в. Русота
 фортавай групы N 11     гады

 рэшткi пяцi сховiшчаў   1913 - 1915 в. Аульс
 фортавай групы N 11     гады

 наглядальны пост     1913 - 1915 в. Лапенкi
 фортавай групы N 12     гады

 рэшткi форта N 13     1913 - 1915 в. Грандзiчы
                гады

 наглядальны пост     1913 - 1915 в. Грандзiчы
 фортавай групы N 13     гады

 горжавы блiндаж фортавай 1913 - 1915 в. Грандзiчы
 групы N 13          гады

 рэшткi горжавага     1913 - 1915 в. Грандзiчы
 блiндажа фортавай групы   гады
 N 13

 сховiшча фортавай групы  1913 - 1915 в. Грандзiчы
 N 13             гады

               Зэльвенскi раён

Касцёл Святой Тройцы     1913 год  г.п. Зэльва,       2
                     вул.50 год ВЛКСМ, 18

             Магiлёўская вобласць

                г. Магiлёў

Ваенныя могiлкi       1941 - 1944 вул. Лазарэнкi      2
                гады

Каплiца на каталiцкiх    канец XIX  вул. Лазарэнкi      2
могiлках           стагоддзя

Будынак былога крэдытнага  пачатак ХХ  вул. Ленiнская, 36    3
таварыства          стагоддзя  (зав. Мiгая, 13)

Будынак чыгуначнага     1902 год  пл. Прывакзальная     3
вакзала

Мемарыяльная арка      1780 год  вул. Першамайская     3
                     (насупраць гасцiнiцы
                     "Днепр")

Будынак гарадскога тэатра  1886 - 1888 вул. Першамайская, 7   3
                гады

Будынак кiнатэатра     1920-я гады вул. Першамайская,    3
"Чырвоная зорка"             14

               Асiповiцкi раён

Гарадзiшча         раннi жалезны в. Свiслач, на      3
              век, раннi  паўночнай ускраiне
              феадалiзм,  вёскi, недалёка ад
              VI стагоддзе упадзення р. Свiслач
               да н.э. -  у р. Бярэзiна
              I стагоддзе
                н.э.,
               XI - XII
               стагоддзi

             г. Мiнск

Мемарыяльны знак на месцы  2008 год  вул. Маякоўскага, 35   3
размяшчэння канспiратыўнай
кватэры ўдзельнiкаў
Мiнскага падполля

        МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ РУХОМЫЯ АБ'ЕКТЫ

           Вiцебская вобласць

            Полацкi раён

Калекцыя археалагiчных    IX - XIII  навукова-даследчая i   2
знаходак:          стагоддзi  асветнiцкая ўстанова
                     культуры
 пярсцёнак вiты      XI стагоддзе "Нацыянальны Полацкi
 мужчынскi. Золата 900°.        гiсторыка-культурны
 Валачэнне, фiлiгрань,         музей-запаведнiк"
 коўка. Агульная вага
 21,22 г. Дыяметр
 25 мм

 пломба-пячатка      першая палова
 (малiдавул, була) вiслая XI стагоддзя
 князя Усевалада
 Яраслававiча. Свiнец.
 Лiццё. Дыяметр 30 мм

 меч. Франкiя, сярэдняе  X стагоддзе
 цячэнне Рэйна,
 каралiнгская майстэрня.
 Жалеза, сталь. Коўка,
 кавальская зварка,
 iнкрустацыя. Даўжыня
 97 см

 бранзалет драцяны,    IX - першая
 чатырохгранны ў сячэннi,  палова XI
 сэрцападобнай       стагоддзя
 канфiгурацыi з
 разамкнутымi, паступова
 звужанымi, абрубленымi
 канцамi; бранзалет з
 двух фрагментаў, у
 выглядзе няправiльнага
 авала, кругладрацяны са
 звужанымi разамкнутымi
 канцамi; бранзалет у
 выглядзе няправiльнага
 авала, кругладрацяны,
 разамкнуты, з коса
 абрубленымi канцамi;
 грыўня (фрагмент),
 плеценая з чатырох
 круглых у папярочным
 сячэннi дратоў, з
 паступовым звужэннем да
 канцоў; бранзалет
 (фрагмент) або грыўня
 (фрагмент), пляцёная з
 чатырох шматгранных у
 папярочным сячэннi
 дратоў, з паступовым
 звужэннем да канцоў;
 бранзалет вiты з двух
 шматгранных у папярочным
 сячэннi дратоў,
 паступова звужаных да
 канцоў. Адзiн з дратоў
 мае кроплепадобнае
 заканчэнне. Канцы
 бранзалета абрубленыя.
 Полацк. Золата 958°.
 Лiццё, валачэнне, коўка,
 пляцэнне, скручванне.
 Агульная вага - 334,36 г

 абразок "Канстанцiн    сярэдзiна
 i Алена". Полацк.      XII -
 Стэатыт. Разьба.      20-я гады
 Пазалота. Памеры       XIII
 6,2 х 4,4 х 0,6 см     стагоддзя

 кольца скроневае.    XII стагоддзе
 Старажытная Русь. Золата
 958°. Валачэнне, коўка,
 скручванне, зернь,
 фiлiгрань. Агульная вага
 7,80 г. Дыяметр 30 мм

Калекцыя нумiзматыкi:    XI - XVII  навукова-даследчая i   2
               стагоддзi  асветнiцкая ўстанова
                     культуры
 манета яфiмак "з      чаканка -  "Нацыянальны Полацкi
 прызнакам". Германiя,   1611 год,  гiсторыка-культурны
 графства Мансфельд,   надчаканка - музей-запаведнiк"
 Борнштацкi манетны двор,  1655 год
 Маскоўскi грашовы
 двор. Серабро 750°.
 Агульная вага
 21,60 г. Дыяметр
 40 мм

 Казьянкаўскi манетны   X стагоддзе
 скарб (7660 куфiчных
 дырхамаў). Арабскi
 халiфат. Серабро 960°.
 Чаканка. Агульная вага
 1987,5 г

 манета шылiнг лiвонскi  1540 - 1550
 (фальшывы). Полацк.     гады
 Медзь. Чаканка.
 Дыяметр 19 мм

Калекцыя мастацкiх твораў:   XVIII   навукова-даследчая i   2
               стагоддзе  асветнiцкая ўстанова
                     культуры
 абраз "Мiкола        XVIII   "Нацыянальны Полацкi
 Цудатворац". Мясцовая   стагоддзе  гiсторыка-культурны
 школа. Лiпа, ляўкас.          музей-запаведнiк"
 Алей, каляровыя лакi,
 разьба па ляўкасу,
 залачэнне. Памеры
 128 х 95,5 х 2 см

 абраз "Узнясенне      1743 год
 Хрыстова". Мясцовая
 школа. Лiпа, грунт
 алейны. Алей, залачэнне,
 лак. Памеры
 141 х 90 х 3 см

 абраз "Святая Тройца".   1738 год
 Мясцовая школа. Лiпа,
 хвойнае дрэва, алей,
 каляровыя лакi,
 залачэнне. Памеры
 133 х 95 х 3 см

 абраз "Стрэчанне".      XVIII
 Мясцовая школа. Хвойнае  стагоддзе
 дрэва, алей. Памеры
 134,5 х 108 х 2 см

 абраз "Мiкола        XVIII
 Цудатворац". Дошка     стагоддзе
 лiпавая. Алей. Памеры
 118 х 84 х 2,5 см

 абраз "Цуд Георгiя аб    XVIII
 змеi" ў абкладзе.     стагоддзе
 Мясцовая школа. Хвойнае
 дрэва, ляўкас, метал.
 Тэмпера, алей, разьба
 высокага рэльефу па
 ляўкасу, залачэнне,
 серабрэнне, чаканка.
 Памеры 112 х 93 х 2 см

 партрэт Эльжбеты      1760 год
 Агiнскай. Палатно. Алей.
 Памеры 65 х 51 см

 партрэт жаночы ў авале.    -
 Палатно, алей. Памеры
 62 х 49 см

Калекцыя рукапiсных i    XVI - XVIII навукова-даследчая i   2
друкаваных выданняў:     стагоддзi  асветнiцкая ўстанова
                     культуры
 "Orationes XII.      1558 год  "Нацыянальны Полацкi
 Hieronimi Faleti"           гiсторыка-культурны
 (12 прамоў Iеранiма          музей-запаведнiк"
 Фалецкага). Венецыя,
 выдавецкая фiрма Альдаў.
 Памеры
 30,7 х 20,5 х 1,5 см

 "Евангелие учительное"   1595 год
 (з пагiнацыяй). Вiльна,
 друкарня Мамонiчаў

 "Распевы" (зборнiк    пасля 1789
 стараабраднiцкi).      года
 Рукапiс паўустаў, крукi,
 знаменны спеў
-------------------------------------------------------------------------


Дадатак 2
да пастановы
Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
03.09.2008 N 1288

НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫЯ ПРАЯЎЛЕННI ТВОРЧАСЦI ЧАЛАВЕКА, ЯКIМ НАДАЮЦЦА СТАТУС I КАТЭГОРЫЯ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ КАШТОЎНАСЦI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

-----------------------+---------------+--------------------+--------------
Назва каштоўнасцi   ¦ Датаванне   ¦ Месцазнаходжанне  ¦ Катэгорыя
            ¦ каштоўнасцi  ¦ каштоўнасцi    ¦ каштоўнасцi
-----------------------+---------------+--------------------+--------------
Капыльскi раён

Калядны абрад "Цары"     -     в. Семежава        Б

Любанскi раён

Мясцовы песенны стыль    -     вёскi Закальное,     Б
выканання традыцыйных          Обчын i Ямiнск
абрадавых i
пазаабрадавых песень
аўтэнтычнымi
фальклорнымi гуртамi
"Журавушка", "Глыбокiя
крынiцы", "Павалякi"
---------------------------------------------------------------------------

Archive documents
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList