Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Государственного комитета Республики Беларусь по печати и Министерства образования Республики Беларусь от 9 марта 2000 г. №1/4 "Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб вызначэннi памеру субсiдый на выпуск сацыяльна значнай лiтаратуры для дзяржаўных патрэб"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

  ПАСТАНОВА ДЗЯРЖАЎНАГА КАМIТЭТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА ДРУКУ
      I МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           9 сакавiка 2000 г. N 1/4

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI IНСТРУКЦЫI АБ ВЫЗНАЧЭННI ПАМЕРУ СУБСIДЫЙ
 НА ВЫПУСК САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧНАЙ ЛIТАРАТУРЫ ДЛЯ ДЗЯРЖАЎНЫХ
 ПАТРЭБ
     -----------------------------------------------------------
     Утратило силу постановлением Министерства информации  и
     Министерства  образования  от  3 мая 2005 г. № 4/31
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/12789 от
     29.06.2005 г.)  

    ![Изменения и дополнения:
      Постановление Министерства  информации и Министерства
     образования  от  9  августа  2002  г.  №  7/31"А"
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/8513 от
     30.08.2002 г.);
      Постановление Министерства  информации и Министерства
     образования от 26 июня 2003 г. № 20/45 (зарегистрировано в
     Национальном  реестре  -  № 8/9936 от 22.08.2003 г.)].

   З мэтай забеспячэння патрэб рэспублiкi ў сацыяльна значнай
лiтаратуры  для  вырашэння  агульнанацыянальных задач у галiне
адукацыi, навукi i духоўнай культуры насельнiцтва ў адпаведнасцi з
Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 19 мая 1999 г. N 285 "Аб
некаторых мерах па стабiлiзацыi цэн (тарыфаў) у Рэспублiцы Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N
40, 1/371) i на падставе Палажэння аб парадку фармiравання i
прымянення цэн i тарыфаў, зацверджанага пастановай Мiнiстэрства
эканомiкi Рэспублiкi Беларусь ад 22 красавiка 1999 г. N  43
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N
39, 8/316), Дзяржаўны камiтэт Рэспублiкi Беларусь па друку i
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь пастанаўляюць:

   1. Зацвердзiць Iнструкцыю аб вызначэннi памеру субсiдый на
выпуск сацыяльна  значнай  лiтаратуры  для  дзяржаўных  патрэб
(дадаецца).

   2. Прызнаць страцiўшымi сiлу Парадак вызначэння цэн i памеру
субсiдый на выпуск лiтаратуры для дзяржаўных патрэб, зацверджаны
Дзяржаўным камiтэтам Рэспублiкi Беларусь па друку 6 студзеня 1999
г., Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь 14 студзеня 1999 г.
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N
20, 8/116), змяненнi i дапаўненнi ў Парадак вызначэння цэн i памеру
субсiдый на выпуск лiтаратуры для дзяржаўных патрэб, зацверджаныя
загадам Дзяржаўнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь па  друку  i
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 8 лiстапада 1999 г. N
329/667 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., N 4, 8/1474).

 Старшыня Дзяржаўнага              Мiнiстр адукацыi
 камiтэта Рэспублiкi               Рэспублiкi Беларусь
 Беларусь па друку                В.I.СТРАЖАЎ
 М.В.ПАДГАЙНЫ

 УЗГОДНЕНА
 Намеснiк Мiнiстра фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь
 А.I.Сверж
 09.03.2000

                  ЗАЦВЕРДЖАНА
                  Пастанова Дзяржаўнага
                  камiтэта Рэспублiкi Беларусь
                  па друку i Мiнiстэрства адукацыi
                  Рэспублiкi Беларусь
                  09.03.2000 N 1/4
              
               IНСТРУКЦЫЯ
   аб вызначэннi памеру субсiдый на выпуск сацыяльна значнай
         лiтаратуры для дзяржаўных патрэб

   1. З мэтай забеспячэння патрэб рэспублiкi ў сацыяльна значнай
лiтаратуры  для  вырашэння  агульнанацыянальных задач у галiне
адукацыi,  навукi  i духоўнай культуры насельнiцтва Дзяржаўным
камiтэтам Рэспублiкi Беларусь па друку штогод фармiруецца план
выпуска лiтаратуры для дзяржаўных патрэб, у якi ўваходзяць наступныя
выданнi:

   1.1. асаблiва значныя розных тэматычных накiрункаў:
   - на беларускай мове;
   - уключаныя ў дзяржаўныя праграмы, адобраныя Саветам Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь;
   -  якiя  выпускаюцца  па рашэнню савета фонду Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва;
   - прадстаўнiчага характару (выяўленчыя i фотапрадукцыя);
   - для камплектавання фондаў публiчных бiблiятэк (па рашэнню
савета па фармiраванню плана выпуска лiтаратуры для дзяржаўных
патрэб);

   1.2. па тэматычнай накiраванасцi:
   - афiцыйныя i масава-палiтычныя, што выпускаюцца па даручэнню
вышэйстаячых кiруючых органаў;
   - вучэбныя (з грыфам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь)
i вучэбна-метадычныя (з грыфам Навукова-метадычнага цэнтра вучэбнай
кнiгi i сродкаў навучання Мiнiстэрства адукацыi), якiя рэкамендаваны
для  навучальных  i  выхаваўчых устаноў рэспублiкi, а таксама
дапаможная лiтаратура для спецыяльных дзiцячых i навучальных устаноў
для  навучання  дзяцей з асаблiвасцямi псiхiчнага i фiзiчнага
развiцця;
   - асаблiва значныя навуковыя i даведачныя;
   - лiтаратурна-мастацкiя творы серыi "Школьная бiблiятэка", а
таксама асобныя творы беларускiх аўтараў на рускай мове.

   2. З мэтай падтрымкi нацыянальнага кнiгавыдання, устанаўлення
сацыяльна даступных цэн для насельнiцтва з дзяржаўнага бюджэту
выдзяляюцца субсiдыi на выпуск выданняў, што ўключаны ў план выпуску
лiтаратуры  для  дзяржаўных  патрэб.  Узровень  фiнансавання
ўстанаўлiваецца ў залежнасцi ад сацыяльнай значнасцi канкрэтнага
выдання.
   Субсiдыi з дзяржаўнага бюджэту выдзяляюцца:

   2.1. на  выпуск  лiтаратуры  для забеспячэння вучэбнага i
выхаваўчага працэсу ў агульнаадукацыйных i спецыяльных  школах
(падручнiкi i вучэбныя дапаможнiкi) *), для камплектавання фондаў
публiчных бiблiятэк **), а таксама кнiг серыi "Школьная бiблiятэка"
**), у тым лiку набраных рэльефна-кропачным шрыфтам (па Брайлю) для
iнвалiдаў па зроку, - у памеры адпускной цаны выдавецтва;

   2.2. на выпуск афiцыйных i масава-палiтычных выданняў, што
выпускаюцца па даручэнню вышэйстаячых кiруючых органаў, выданняў
прадстаўнiчага характару, выданняў па грантам з фонду Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва, а таксама
Беларускай энцыклапедыi ў васемнаццацi тамах **) - да 90 працэнтаў
адпускной цаны выдавецтва;

   2.3. на  выпуск  асаблiва значнай малатыражнай вучэбнай i
вучэбна-метадычнай лiтаратуры, якая прызначана для камплектавання
фондаў  бiблiятэк  вышэйшых  навучальных устаноў, тэхнiкумаў i
прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў,  а  таксама  вучэбна-метадычнай
лiтаратуры для спецыяльных агульнаадукацыйных школ для навучання
дзяцей з асаблiвасцямi псiхiчнага i фiзiчнага развiцця з дазволу
Мiнiстэрства  адукацыi  *)  - да 90 працэнтаў адпускной цаны
выдавецтва;

   2.4. на выпуск асаблiва значных выданняў розных тэматычных
накiрункаў на беларускай мове, у тым лiку кнiг серыi "Школьная
бiблiятэка" на беларускай мове, што накiроўваюцца ў кнiгагандаль для
продажу насельнiцтву  **),  -  да 75 працэнтаў адпускной цаны
выдавецтва;

   2.5. на выпуск вучэбнай лiтаратуры для вышэйшых навучальных
устаноў,   тэхнiкумаў   i  прафесiйна-тэхнiчных  вучылiшчаў,
вучэбна-метадычнай лiтаратуры для агульнаадукацыйных i спецыяльных
школ, пазашкольных i дашкольных устаноў *) - да 50 працэнтаў
адпускной цаны выдавецтва;

   2.6. на выпуск кнiг гiсторыка-дакументальных хронiк "Памяць"
**) - да 50 працэнтаў адпускной цаны выдавецтва. Аплата за рассылку
выданняў прадпрыемствам i ўстановам, якiм накiроўваюцца бясплатныя
экземпляры хронiк "Памяць", таксама ажыццяўляецца за кошт сродкаў
рэспублiканскага бюджэту;

   2.7. на выпуск асаблiва значных  навуковых  i  даведачных
выданняў, асобных твораў беларускiх аўтараў на рускай мове, а
таксама выданняў, уключаных у дзяржаўныя праграмы, адобраныя Саветам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь **), - да 50 працэнтаў адпускной цаны
выдавецтва.

 ____________________________
   *) Выпуск  выданняў  фiнансуецца  Мiнiстэрствам  адукацыi
Рэспублiкi Беларусь.

   **) Выпуск выданняў фiнансуецца Дзяржаўным камiтэтам Рэспублiкi
Беларусь па друку.

   3. Выданне  дадатковых  тыражоў  падручнiкаў  i  вучэбных
дапаможнiкаў для агульнаадукацыйных i спецыяльных школ, кнiг серыi
"Школьная  бiблiятэка"  на  рускай мове, якiя накiроўваюцца ў
кнiгагандаль для продажу насельнiцтву, ажыццяўляецца за кошт уласных
сродкаў выдавецтва.

   4. Адпускная цана выдавецтва разлiчваецца згодна з Палажэннем
аб парадку фармiравання i прымянення цэн i тарыфаў, зацверджаным
пастановай  Мiнiстэрства  эканомiкi  Рэспублiкi Беларусь ад 22
красавiка 1999 г. N 43 (Национальный реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 1999 г., N 39, 8/316), i рэнтабельнасцю
выданняў да 20 працэнтаў.

   5. Гандлёвая надбаўка за камплектаванне i дастаўку  кнiг,
пералiчаных у падпункце 2.1 дадзенай Iнструкцыi, устанаўлiваецца
кнiгагандлёвымi прадпрыемствамi ў наступным памеры: 12 працэнтаў
гандлёвай надбаўкi за дастаўку ў сельскай мясцовасцi; 10 працэнтаў -
за дастаўку ў горадзе; 10 працэнтаў - за дастаўку падручнiкаў i кнiг
серыi "Школьная бiблiятэка", набраных шрыфтам Брайля.
     -----------------------------------------------------------
     Пункт 5  -  с  изменениями,  внесенными постановлением
     Министерства информации и Министерства образования от 26
     июня 2003 г. № 20/45 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/9936 от 22.08.2003 г.)

      5. Гандлёвая надбаўка за камплектаванне i дастаўку кнiг,
     пералiчаных  у  падпункце  2.1  дадзенай  Iнструкцыi,
     устанаўлiваецца кнiгагандлёвымi прадпрыемствамi ў наступным
     памеры: 12 працэнтаў гандлёвай надбаўкi за дастаўку ў
     сельскай мясцовасцi; 11 працэнтаў - за дастаўку ў горадзе;
     10 працэнтаў - за дастаўку падручнiкаў i кнiг серыi
     "Школьная бiблiятэка", набраных шрыфтам Брайля.
     -----------------------------------------------------------
     Пункт 5  -  с  изменениями,  внесенными постановлением
     Министерства информации и Министерства образования от 9
     августа 2002 г. № 7/31"А" (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/8513 от 30.08.2002 г.)

      5. Гандлёвая надбаўка за камплектаванне i дастаўку кнiг,
     пералiчаных  у  падпункце  2.1  дадзенай  Iнструкцыi,
     устанаўлiваецца кнiгагандлёвымi прадпрыемствамi ў наступным
     памеры: 19 працэнтаў гандлёвай надбаўкi за дастаўку ў
     сельскай мясцовасцi; 18 працэнтаў - за дастаўку ў горадзе;
     10 працэнтаў - за дастаўку падручнiкаў i кнiг серыi
     "Школьная бiблiятэка", набраных шрыфтам Брайля.
     -----------------------------------------------------------

   6. Рэнтабельнасць палiграфiчных паслуг на кнiжныя выданнi, якiя
выпускаюцца для дзяржаўных патрэб, устанаўлiваецца да 20 працэнтаў. Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations