Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 23 декабря 2003 г. №75 "Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 26 снежня 2001 г. N 64"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

    ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            23 снежня 2003 г. № 75

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПАСТАНОВУ МIНIСТЭРСТВА
АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 26 СНЕЖНЯ 2001 г. № 64
     -----------------------------------------------------------
     Утратило силу постановлением Министерства образования от 28
     апреля 2006 г. № 43 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/14578 от 19.06.2006 г.)  

    ![Изменения и дополнения:
      Постановление Министерства образования от 28 октября
     2004 г. № 59 (зарегистрировано в Национальном реестре - №
     8/11660 от 09.11.2004 г.)].

   У адпаведнасцi з артыкулам 10 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 29
кастрычнiка 1991 года "Аб адукацыi" (у рэдакцыi Закона Рэспублiкi
Беларусь ад 19 сакавiка 2002 года) Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
   Унесцi ў пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад
26 снежня 2001 г. № 64 "Аб зацвярджэннi Правiлаў прыёму ў сярэднiя
спецыяльныя навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь i Палажэння аб
прыёмнай  камiсii  сярэдняй спецыяльнай навучальнай  установы
Рэспублiкi Беларусь" у рэдакцыi пастановы Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 25 лютага 2003 г. № 9 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 14, 8/7673; 2003 г.,
№ 31, 8/9219) наступныя змяненнi i дапаўненнi:
   1. Утратил силу.
     -----------------------------------------------------------
     Пункт 1  утратил  силу  постановлением  Министерства
     образования от 28 октября 2004 г. № 59 (зарегистрировано в
     Национальном реестре - № 8/11660 от 09.11.2004 г.)

      1. У Правiлах прыёму ў сярэднiя спецыяльныя навучальныя
     ўстановы  Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджаных  дадзенай
     пастановай:
      1.1. першы сказ пункта 4 замянiць наступнымi сказамi:
      "4. Для прыёму на дзённую форму навучання ва ўстановах
     вызначаюцца наступныя тэрмiны:
      ва ўстановах музычнага i мастацкага профiлю Мiнiстэрства
     культуры Рэспублiкi Беларусь, установе Дзяржаўнага камiтэта
     па авiяцыi Рэспублiкi Беларусь прыём заяў - з 15 чэрвеня па
     14 лiпеня; правядзенне ўступных экзаменаў - з 15 лiпеня па
     25 лiпеня; залiчэнне - па 30 лiпеня;
      ва ўсiх астатнiх дзяржаўных установах прыём заяў - з 15
     чэрвеня па 1 жнiўня; правядзенне ўступных экзаменаў - з 2
     жнiўня па 12 жнiўня; залiчэнне - па 17 жнiўня;
      у прыватных установах прыём заяў - з 15 чэрвеня па 14
     жнiўня; правядзенне ўступных экзаменаў - з 10 жнiўня па 20
     жнiўня; залiчэнне - па 25 жнiўня.
      Для абiтурыентаў,  якiя  паступаюць  ва  ўстановы,
     падпарадкаваныя Мiнiстэрству спорту i турызму Рэспублiкi
     Беларусь, у якасцi ўступнага экзамену па спецыяльнасцi
     могуць  быць  залiчаны  iх  вынiкi  на  спартыўных
     мерапрыемствах,  якiя  ўключаны  ў  каляндарны  план
     Мiнiстэрства спорту i турызму Рэспублiкi Беларусь.
      На завочную i вячэрнюю  формы  навучання  (на  ўсе
     спецыяльнасцi, акрамя спецыяльнасцей, звязаных з сезоннымi
     работамi) прыём заяў - з 1 мая па 20 жнiўня, правядзенне
     экзаменаў i залiчэнне - з 1 чэрвеня па 1 верасня; на
     спецыяльнасцi, звязаныя з сезоннымi работамi, прыём заяў -
     з 1 кастрычнiка па 30 лiстапада, правядзенне экзаменаў i
     залiчэнне - з 1 лiстапада па 25 снежня.
      Уступныя экзамены на завочную i вячэрнюю формы навучання
     праводзяцца ў некалькi перыядаў, якiя вызначаюцца прыёмнымi
     камiсiямi  з  улiкам пажаданняў арганiзацый адпаведнай
     галiны.";
      1.2. першую  частку  пункта  5  дапоўнiць  абзацамi
     наступнага зместу:
      "даведка сельскага выканаўчага камiтэта, якая пацвярджае
     пастаяннае пражыванне ў сельскiм населеным пункце;
      даведка службы занятасцi насельнiцтва (для тых, хто
     знаходзiцца на яе ўлiку).";
      1.3. пункт 6 выключыць;
      1.4. пункт 11 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
      "11. Уступныя экзамены праводзяцца па двух прадметах:
     адзiн з якiх абавязковы - па беларускай мове цi рускай мове
     (па  выбары  абiтурыента,  за выключэннем фiлалагiчных
     спецыяльнасцей, пры паступленнi на якiя неабходна здаваць
     экзамен у адпаведнасцi з абранай спецыяльнасцю).
      Для абiтурыентаў  дзённай  формы  навучання,  якiя
     паступаюць на аснове агульнай сярэдняй адукацыi, экзамен па
     беларускай мове цi рускай мове праводзiцца  ў  форме
     абавязковага  цэнтралiзаванага  тэсцiравання,  а  для
     абiтурыентаў, якiя паступаюць на аснове базавай адукацыi, -
     у  форме дыктанта па цэнтралiзаваных заданнях у днi,
     вызначаныя Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
      Для абiтурыентаў завочнай i вячэрняй формаў навучання
     экзамен па беларускай мове цi рускай мове праводзiцца ў
     форме дыктанта.
      Тэрмiны i   ўмовы   правядзення   цэнтралiзаванага
     тэсцiравання  вызначае Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
     Беларусь.
      Другi экзамен  абiтурыенты  здаюць у адпаведнасцi з
     профiлем (напрамкам) спецыяльнасцi па адным з наступных
     прадметаў:

матэматыка    - тэхнiка i тэхналогii (за выключэннем
          спецыяльнасцей хiмiчнай i харчовай
          прамысловасцi, мадэлiраванне i канструяванне
          адзення, аналiтычны кантроль хiмiчных
          злучэнняў, ахова навакольнага асяроддзя i
          рацыянальнае выкарыстанне прыродных
          рэсурсаў), эканомiка i кiраванне,
          сельскагаспадарчы мэнеджмент, будаўнiцтва,
          аграiнжынерыя, геадэзiя, тапаграфiя,
          пачатковая адукацыя, прафесiянальнае
          навучанне, тэхналогiя, мелiярацыя i водная
          гаспадарка, лясная гаспадарка, папярэджванне
          i лiквiдаванне надзвычайных сiтуацый;

хiмiя       - хiмiчная i харчовая прамысловасць, аналiтычны
          кантроль хiмiчных злучэнняў, ахова
          навакольнага асяроддзя i рацыянальнае
          выкарыстанне прыродных рэсурсаў, вытворчасць
          прадукцыi i арганiзацыя грамадскага
          харчавання, заатэхнiя, ветэрынарная медыцына,
          пчалярства, аграномiя, плодаагароднiцтва;
          вытворчасць, захоўванне i перапрацоўка
          прадукцыi раслiнаводства; аграхiмiя,
          насенняводства i ахова раслiн;

бiялогiя     - дашкольная адукацыя, спецыяльнасцi аховы
          здароўя;

беларуская    - выкладанне фiлалагiчных дысцыплiн,
лiтаратура цi    бiблiятэказнаўства i бiблiяграфiя;
руская лiтаратура

замежная мова   - замежныя мовы;

гiсторыя Беларусi - сацыяльная педагогiка, дакументазнаўства,
          правазнаўства, сацыяльная работа;

па спецыяльнасцi - мастацтва i дызайн, музыкальная адукацыя,
          музыказнаўства, выяўленчае мастацтва,
          мадэлiраванне i канструяванне адзення,
          архiтэктура, фатаграфiя, парыкмахерскае
          мастацтва i дэкаратыўная касметыка,
          праваахоўная дзейнасць, фiзiчная культура,
          спартыўна-педагагiчная дзейнасць.";

      1.5. частку першую пункта 17 выкласцi ў  наступнай
     рэдакцыi:
      "17. Пераможцы мiжнародных i рэспублiканскiх (дыплом I,
     II, III ступенi) алiмпiяд па агульнаадукацыйных прадметах,
     якiя праведзены Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь
     у  бягучым навучальным годзе, пераможцы мiжнародных i
     рэспублiканскiх  творчых  конкурсаў,  мiжнародных  i
     рэспублiканскiх алiмпiяд па прадметах мастацтва i культуры
     (дыплом I, II, III ступенi), якiя праведзены Мiнiстэрствам
     культуры Рэспублiкi Беларусь у апошнiя два гады, пераможцы
     i прызёры чэмпiянатаў, першынстваў, Кубкаў свету, Еўропы,
     Беларусi бягучага года (дыплом I, II, III ступенi), асобы,
     якiя ўзнагароджаны нагрудным знакам "Лаўрэат спецыяльнага
     фонду  Прэзiдэнта  Рэспублiкi  Беларусь  па сацыяльнай
     падтрымцы адораных навучэнцаў i  студэнтаў",  лаўрэаты
     спецыяльнага  фонду  Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па
     падтрымцы таленавiтай моладзi залiчваюцца на бюджэтныя
     месцы без уступных экзаменаў на адпаведныя спецыяльнасцi.";
      1.6. пасля першага сказа пункт 20 дапоўнiць сказамi
     наступнага  зместу:  "Залiчэнне  дадзеных  катэгорый
     абiтурыентаў праводзiцца за 5 дзён да пачатку ўступных
     экзаменаў.  Абiтурыенты,  якiя  паступаюць ва ўстановы
     культуры i мастацтва, абавязкова  здаюць  экзамен  па
     спецыяльнасцi.";
      1.7. пасля шостага абзаца пункта 22  дадаць  абзац
     наступнага зместу:
      "пераможцы абласных  алiмпiяд  па  агульнаадукацыйных
     прадметах, турнiраў i конкурсаў па прадметах, па якiх
     праводзяцца ўступныя экзамены;";
      1.8. у  другiм  сказе  пункта  23 словы ", акрамя
     спецыяльнасцей, па якiх ажыццяўляецца мэтавая падрыхтоўка,"
     выключыць;
      1.9. трэцi сказ пункта 24 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "Па конкурсе залiчваюцца iншыя абiтурыенты да 20 працэнтаў
     ад кантрольных лiчбаў прыёму, а таксама на вакантныя месцы,
     якiя засталiся пасля залiчэння вышэйпералiчаных асоб.";
      1.10. дадаць пункт 27 наступнага зместу:
      "27. Дадатковыя патрабаваннi да прыёму, якiя звязаны са
     спецыфiкай установы (пералiк дакументаў i парадак  iх
     прадстаўлення ў прыёмную камiсiю ўстановы, абмежаваннi па
     ўзросце, поле або льготам пры залiчэннi), зацвярджаюцца
     Мiнiстэрствам адукацыi па прадстаўленнi рэспублiканскага
     органа дзяржаўнага кiравання дадзенай установай.".
   _______________________________________________________________

   2. У  Палажэннi аб прыёмнай камiсii сярэдняй  спецыяльнай
навучальнай установы Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным дадзенай
пастановай:
   2.1. у назве, пунктах 1, 2, 4 словы "сярэдняя спецыяльная
навучальная ўстанова" i ў пунктах 3, 4, 6, 8, 11, 12, 18, 19, 21,
23, 24, 28 словы "навучальная ўстанова" замянiць словамi "ўстанова,
якая  забяспечвае атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыi"  ў
адпаведным склоне;
   2.2. у трэцiм сказе пункта 19 словы ""2" ("нездавальняюча") i
"5" ("выдатна")" замянiць словамi "0, 1, 2 балы i 9, 10 балаў";
   2.3. частку шостую пункта 24 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
   "Правядзенне  перадэкзаменацыйных кансультацый плануецца  з
разлiку 1 гадзiна на адну группу абiтурыентаў (не менш за 25
чалавек). Час правядзення кансультацый вызначаецца прыёмнай камiсiяй
у адпаведнасцi з раскладам уступных экзаменаў.";
   2.4. пункт 25 выключыць;
   2.5. у другiм сказе пункта 26 словы "Атрымаўшыя нездавальняючую
адзнаку" замянiць словамi "Атрымаўшыя адзнакi 0, 1, 2 балы";
   2.6. у першым сказе пункта 27 слова "ацэнкi" замянiць словам
"адзнакi".

Мiнiстр                        А.М.Радзькоў Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations