Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Ошмянского районного исполнительного комитета от 27.03.2007 № 110 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб аддзеле культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта"

Документ утратил силу
Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 16 мая 2007 г. N 9/8261Ашмянскi раённы выканаўчы камiтэт РАШЫЎ:

1. Зацвердзiць Палажэнне аб аддзеле культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта (дадаецца).

2. Лiчыць страцiўшым сiлу:

рашэнне Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта ад 15 мая 2002 г. N 340 "Аб Палажэннi аб аддзеле культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта";

рашэнне Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта ад 29 лiстапада 2002 г. N 868 "Аб унясеннi дапаўненняў у Палажэнне аб аддзеле культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта".Старшыня Ю.В.АДАМЧЫККiраўнiк справў Г.I.ПIШЧЫК                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Рашэнне
                        Ашмянскага раённага
                        выканаўчага камiтэта
                        27.03.2007 N 110


Глава 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Аддзел культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта (далей - аддзел) з'яўляецца структурным падраздзяленнем Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта (далей - райвыканкам).

Аддзел у сваёй дзейнасцi падпарадкоўваецца райвыканкаму, нясе адказнасць за выкананне ўскладзеных на яго задач, арганiзацыю i вынiкi работы падведамных яму структур. Па пытаннях галiновай дзейнасцi аддзел падпарадкоўваецца ўпраўленню культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камiтэта (далей - аблвыканкам).

2. Аддзел каардынуе дзейнасць арганiзацый культуры i мастацтва раёна, супрацоўнiчае ў межах сваёй кампетэнцыi з грамадскiмi аб'яднаннямi, iншымi юрыдычнымi, а таксама фiзiчнымi асобамi.

У веданнi аддзела знаходзяцца арганiзацыi культуры i мастацтва камунальнай уласнасцi раёна.

3. У структуру аддзела ўваходзiць:

апарат упраўлення;

цэнтралiзаваная бухгалтэрыя;

гаспадарчая група.

Падведамнымi структурамi аддзела з'яўляюцца:

Ашмянскi раённы Дом культуры;

Ашмянская раённая цэнтралiзаваная бiблiятэчная сiстэма;

Ашмянскi раённы краязнаўчы музей iмя Ф.Багушэвiча;

Ашмянская дзiцячая школа мастацтваў;

Гальшанская дзiцячая школа мастацтваў;

Палянскi сельскi Дом народнай творчасцi i рамёстваў;

сельскiя дамы культуры i клубы;

сельскiя клубы-бiблiятэкi;

бiблiятэка-клуб.

4. Аддзел у сваёй дзейнасцi кiруецца Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, заканадаўчымi актамi Рэспублiкi Беларусь, iншымi нарматыўнымi прававымi актамi i дадзеным Палажэннем аб аддзеле культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта.

5. Аддзел з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае адасобленую маёмасць, самастойны баланс, разлiковы i пазабюджэтны рахункi ва ўстанове банка, пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, вуглавы штамп са сваiм найменнем.

6. Поўнае найменне:

на беларускай мове - аддзел культуры Ашмянскага раённага выканаўчага камiтэта;

на рускай мове - отдел культуры Ошмянского районного исполнительного комитета.

7. Месца знаходжання аддзела: 231100, г.Ашмяны, вул. Савецкая, 103.Глава 2 АСНОЎНЫЯ МЭТЫ I ЗАДАЧЫ АДДЗЕЛА

8. Асноўнымi мэтамi аддзела з'яўляюцца:

рэалiзацыя на тэрыторыi раёна дзяржаўнай культурнай палiтыкi з улiкам мясцовых умоў, асаблiвасцей i традыцый;

стварэнне ўмоў для актыўнай культурнай дзейнасцi насельнiцтва;

стварэнне ўмоў для далучэння грамадзян да нацыянальнай i сусветнай культурнай спадчыны;

аператыўнае i шырокае iнфармаванне насельнiцтва раёна па пытаннях сацыяльна-эканамiчнага, грамадска-палiтычнага i культурнага развiцця Рэспублiкi Беларусь.

9. У адпаведнасцi з мэтамi дзейнасцi аддзел рэалiзуе наступныя задачы:

ажыццяўленне арганiзацыйна-метадычнага, фiнансавага, матэрыяльнага, гаспадарчага забеспячэння дзейнасцi падведамных арганiзацый культуры i мастацтва;

павышэнне ролi арганiзацый культуры i мастацтва ў эстэтычным выхаваннi падрастаючага пакалення, павышэнне культурнага ўзроўню i ўдасканаленне формаў арганiзацыi правядзення вольнага часу насельнiцтва, развiццё народнай творчасцi i мастацкай самадзейнасцi;

павышэнне эфектыўнасцi арганiзатарскай работы арганiзацый культуры i мастацтва, далейшая дэмакратызацыя iх дзейнасцi шляхам арганiзацыi аператыўнай зваротнай сувязi з працоўнымi калектывамi арганiзацый, а таксама з насельнiцтвам па месцы жыхарства;

распрацоўка i ажыццяўленне мер па тэхнiчным перааснашчэннi i развiццi матэрыяльнай базы арганiзацый культуры i мастацтва, забеспячэнне iх квалiфiкаванымi кадрамi;

правядзенне дзяржаўнай палiтыкi па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны.Глава 3 ФУНКЦЫI АДДЗЕЛА

10. Аддзел у адпаведнасцi з ускладзенымi на яго задачамi ажыццяўляе кiраўнiцтва падведамнымi арганiзацыямi культуры i мастацтва.

11. Аддзел выконвае наступныя функцыi:

ажыццяўляе меры па выяўленнi, улiку, забеспячэннi аховы i зберажэннi гiстарычна-культурных каштоўнасцей i iх выкарыстаннi ў мэтах фармiравання ў грамадзян павагi да культурнай спадчыны;

распрацоўвае метадычныя рэкамендацыi па кiрунках i змесце дзейнасцi для падведамных арганiзацый культуры i мастацтва на аснове прыярытэтаў у развiццi культурнай дзейнасцi насельнiцтва;

арганiзуе эстэтычную (мастацкую) адукацыю i асвету грамадзян раёна;

садзейнiчае распаўсюджванню i папулярызацыi сярод насельнiцтва раёна твораў мастацтва, арганiзуе правядзенне культурна-масавых мерапрыемстваў;

дапамагае стварэнню i дзейнасцi аб'яднанняў самадзейнай творчасцi насельнiцтва, творчым работнiкам i народным майстрам у прадастаўленнi iм на спрыяльных умовах памяшканняў, майстэрняў, матэрыялаў, абсталявання для творча-вытворчай работы па стварэннi твораў мастацтва;

забяспечвае падведамныя арганiзацыi культуры i мастацтва квалiфiкаванымi кадрамi, арганiзуе i стымулюе бесперапынную адукацыю кадраў, стварае ўмовы для павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiраўнiкоў i спецыялiстаў, арганiзуе атэстацыю работнiкаў падведамных арганiзацый культуры i мастацтва;

арганiзуе фiнансаванне арганiзацый культуры i мастацтва, культурнага абслугоўвання насельнiцтва раёна на аснове гарантаваных бюджэтных асiгнаванняў;

каардынуе дзейнасць падведамных арганiзацый культуры i мастацтва па пошуку пазабюджэтных крынiц фiнансавання;

арганiзуе матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне падведамных арганiзацый культуры i мастацтва, у тым лiку культурна-асветных i пазашкольных устаноў, якiя займаюцца мастацка-выхаваўчай работай з дзецьмi;

удзельнiчае ў распрацоўцы праектаў i планаў сацыяльна-эканамiчнага i навукова-тэхнiчнага развiцця культуры i мастацтва i забяспечвае iх выкананне;

арганiзуе ўлiк i справаздачу на падведамных арганiзацыях культуры i мастацтва, складае зводныя бухгалтарскiя справаздачы i балансы;

арганiзуе работу з прапановамi, заявамi i скаргамi грамадзян, накiраванымi ў аддзел, якiя тычацца дзейнасцi падведамных арганiзацый культуры i мастацтва;

прымае меры па паляпшэннi i аздараўленнi ўмоў працы работнiкаў на падведамных арганiзацыях культуры i мастацтва, па забеспячэннi выканання правiл тэхнiкi бяспекi i вытворчай санiтарыi, а таксама пажарнай бяспекi;

ажыццяўляе iншыя функцыi, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.Глава 4 КIРАЎНIЦТВА АДДЗЕЛАМ

12. Аддзел узначальвае начальнiк, якi прызначаецца на пасаду i звальняецца з пасады старшынёй райвыканкама па ўзгадненнi з упраўленнем культуры аблвыканкама.

13. Начальнiк:

кiруе дзейнасцю аддзела i нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на яго задач;

прымае на работу i звальняе з работы ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь работнiкаў аддзела i кiраўнiкоў падведамных арганiзацый культуры i мастацтва;

зацверджвае i размяркоўвае службовыя абавязкi памiж работнiкамi аддзела;

ажыццяўляе кiраванне планаваннем работы;

дае ацэнку выкананню работнiкамi сваiх службовых абавязкаў;

выдае ў межах сваёй кампетэнцыi загады, арганiзуе i правярае iх выкананне;

ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з заканадаўствам.

14. Структура i штаты аддзела зацвярджаюцца старшынёй райвыканкама.

15. Для каардынацыi дзейнасцi культурна-асветных устаноў i арганiзацый грамадскасцi ў выпрацоўцы i рэалiзацыi культурнай палiтыкi ў раёне пры аддзеле можа стварацца грамадскi савет з лiку работнiкаў падведамных арганiзацый культуры i мастацтва i прадстаўнiкоў грамадскасцi раёна, склад якога зацвярджае начальнiк аддзела.


Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList