Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

"Дагавор аб дружбе, добрасуседстве i супрацоўнiцтве памiж Рэспублiкай Беларусь i Украiнай" (Подписан в г.Минске 17.07.1995)

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница
Зарегистрировано в НРПА РБ 6 мая 2005 г. N 3/1772--------------------------------

<*> Вступил в силу 6 августа 1997 года.Рэспублiка Беларусь i Украiна, якiя далей называюцца Высокiмi Дагаворнымi Бакамi,

абапiраючыся на цесныя сувязi памiж дзвюма дзяржавамi, iх народамi, якiя склалiся гiстарычна,

упэўненыя ў тым, што далейшае развiццё i ўмацаванне гэтых адносiн адпавядае карэнным iнтарэсам народаў абедзвюх дзяржаў i служыць справе мiру, бяспекi i прагрэсу,

прасякнутыя рашучасцю працягваць будаўнiцтва незалежных дэмакратычных, прававых дзяржаў,

адзначаючы, што Дагавор памiж Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкай i Украiнскай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкай ад 29 снежня 1990 года адыграў значную ролю ў развiццi добрасуседскiх адносiн памiж абедзвюма дзяржавамi,

iмкнучыся надаць новую якасць сваiм адносiнам i ўмацаваць прававую базу супрацоўнiцтва памiж абедзвюма дзяржавамi ў адпаведнасцi з рэальнасцямi мiжнароднага жыцця,

пацвярджаючы сваю прыхiльнасць да агульнапрызнаных нормаў мiжнароднага права, мэтаў i прынцыпаў Статута Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый, палажэнняў Хельсiнкскага Заключнага Акта, Парыжскай Хартыi для новай Еўропы i iншых дакументаў Арганiзацыi па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе,

дамовiлiся аб нiжэйпададзеным:Артыкул 1Высокiя Дагаворныя Бакi засноўваюць свае адносiны на ўзаемнай павазе, даверы i згодзе, кiруючыся пры гэтым прынцыпамi павагi да дзяржаўнага суверэнiтэту, раўнапраўя i неўмяшання ва ўнутраныя справы адзiн аднаго, непрымянення сiлы або пагрозы сiлай, уключаючы эканамiчныя i iншыя спосабы цiску, мiрнага ўрэгулявання спрэчак, павагi да правоў чалавека i асноўных свабод, добрасумленнага выканання абавязацельстваў па мiжнароднаму праву, а таксама iншымi агульнапрызнанымi прынцыпамi i нормамi мiжнароднага права.

Высокiя Дагаворныя Бакi прызнаюць непарушнасць iснуючых памiж iмi дзяржаўных гранiц i пацвярджаюць, што не маюць нiякiх тэрытарыяльных прэтэнзiй адзiн да аднаго i не будуць выстаўляць такiх прэтэнзiй у будучым.Артыкул 2Высокiя Дагаворныя Бакi спрыяюць працягванню працэсу абмежавання ўзбраенняў i раззбраення, узмацненню ролi Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый у справе падтрымання мiжнароднага мiру i бяспекi, стварэнню сiстэмы калектыўнай бяспекi ў Еўропе. Высокiя Дагаворныя Бакi таксама прыкладаюць намаганнi для садзейнiчання мiрнаму ўрэгуляванню канфлiктаў i iншых сiтуацый, якiя закранаюць iх iнтарэсы.Артыкул 3Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў абавязваецца ўстрымлiвацца ад удзелу або падтрымкi якiх бы то нi было дзеянняў, накiраваных супраць другога Высокага Дагаворнага Боку, i не дапускаць, каб яго тэрыторыя была выкарыстана на шкоду iнтарэсам бяспекi другога Высокага Дагаворнага Боку.

У выпадку ўзнiкнення сiтуацыi, якая стварае, на думку аднаго з Высокiх Дагаворных Бакоў, пагрозу мiру, якая парушае або закранае iнтарэсы яе бяспекi, тэрытарыяльнай цэласнасцi i суверэнiтэту, ён можа звярнуцца да другога Высокага Дагаворнага Боку з прапановай безадкладна правесцi кансультацыi. Высокiя Дагаворныя Бакi будуць абменьвацца адпаведнай iнфармацыяй i iмкнуцца да ўзгаднення неабходных мер для пераадольвання такой сiтуацыi.Артыкул 4Высокiя Дагаворныя Бакi будуюць свае адносiны ў сферы ваеннага супрацоўнiцтва, забеспячэння дзяржаўнай бяспекi, аховы дзяржаўнай гранiцы, мытнай справы, экспартнага i мiграцыйнага кантролю на падставе асобных пагадненняў.Артыкул 5Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў гарантуе сваiм грамадзянам, незалежна ад iх нацыянальнасцi, полу, мовы, веравызнання, палiтычных або iншых перакананняў, грамадзянскiя, палiтычныя, сацыяльныя, эканамiчныя i культурныя правы i свабоды ў адпаведнасцi з агульнапрызнанымi нормамi мiжнароднага права.

Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў у адпаведнасцi з яго заканадаўствам дае грамадзянам другога Высокага Дагаворнага Боку, якiя пражываюць на яго тэрыторыi, роўныя са сваiмi грамадзянамi правы i свабоды i ажыццяўляе iх роўную прававую абарону.

Высокiя Дагаворныя Бакi супрацоўнiчаюць у ажыццяўленнi правоў iх грамадзян, якiя пражываюць на тэрыторыi адзiн аднаго, аказваюць iм падтрымку ў адпаведнасцi з нормамi заканадаўства дзяржавы месца жыхарства, агульнапрызнанымi нормамi мiжнароднага права i дамоўленасцямi ў рамках Арганiзацыi па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе.

Высокiя Дагаворныя Бакi робяць неабходныя захады для стварэння найбольш спрыяльнага рэжыму ўзаемных паездак iх грамадзян i асоб без грамадзянства, якiя пражываюць на iх тэрыторыях.

Высокiя Дагаворныя Бакi заключаць консульскую канвенцыю, дагавор аб прававой дапамозе па грамадзянскiх, сямейных i крымiнальных справах i iншыя пагадненнi ў гэтых галiнах.Артыкул 6Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў у адпаведнасцi з агульнапрызнанымi нормамi мiжнароднага права, а таксама Парыжскай Хартыяй для новай Еўропы i iншымi дакументамi Арганiзацыi па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе пацвярджае, што павага да правоў асоб, якiя адносяцца да нацыянальных меншасцей i якiя пастаянна пражываюць на яго тэрыторыi, з'яўляецца iстотным фактарам мiру, стабiльнасцi i дэмакратыi.

Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў гарантуе асобам, якiя адносяцца да беларускай меншасцi на Украiне i ўкраiнскай меншасцi ў Рэспублiцы Беларусь, права iндывiдуальна або калектыўна свабодна выказваць, захоўваць i развiваць сваю этнiчную, культурную, моўную або рэлiгiйную самабытнасць, не падвяргаючыся якiм-небудзь спробам асiмiляцыi супраць iх волi.

Высокiя Дагаворныя Бакi заключаць асобнае пагадненне ў гэтай галiне.Артыкул 7Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў абавязваецца прымаць на сваёй тэрыторыi неабходныя захады, у тым лiку заканадаўчыя, для прадухiлення i спынення любых дзеянняў, заснаваных на нацыянальнай, расавай, этнiчнай або рэлiгiйнай нецярпiмасцi, варожасцi або нянавiсцi.Артыкул 8Высокiя Дагаворныя Бакi садзейнiчаюць развiццю ўсебаковых кантактаў памiж iх грамадзянамi, палiтычнымi партыямi i рухамi, прафсаюзамi, рэлiгiйнымi, жаночымi, маладзёжнымi, спартыўнымi, турыстычнымi i iншымi аб'яднаннямi i саюзамi, органамi друку i iнфармацыi.Артыкул 9Высокiя Дагаворныя Бакi надаюць асаблiвую ўвагу развiццю супрацоўнiцтва памiж парламентамi i парламентарыямi абедзвюх дзяржаў, актывiзуюць узаемадзеянне камiсiй Вярхоўных Саветаў, у прыватнасцi, у галiне заканатворчай дзейнасцi.Артыкул 10Высокiя Дагаворныя Бакi забяспечваюць спрыяльныя ўмовы для развiцця ўзаемавыгаднага гандлёва-эканамiчнага супрацоўнiцтва памiж iмi.

Высокiя Дагаворныя Бакi ствараюць спрыяльныя эканамiчныя, фiнансавыя i прававыя ўмовы для прадпрыймальнiцкай i iншай гаспадарчай дзейнасцi, уключаючы заахвочванне i ўзаемную ахову капiталаўкладанняў.

Высокiя Дагаворныя Бакi надаюць асаблiвую ўвагу развiццю эканамiчных сувязей памiж прыгранiчнымi раёнамi абедзвюх дзяржаў, а таксама забяспечваюць спрыяльныя ўмовы для супрацоўнiцтва на ўзроўнi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак у межах iх кампетэнцыi.

Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў устрымлiваецца ад дзеянняў, якiя могуць нанесцi другому Высокаму Дагаворнаму Боку эканамiчную або экалагiчную шкоду.

Высокiя Дагаворныя Бакi рэгулююць узаемаадносiны па памянёных пытаннях на падставе асобных пагадненняў.Артыкул 11Высокiя Дагаворныя Бакi развiваюць цеснае супрацоўнiцтва ў галiне сельскай гаспадаркi i перапрацоўчай прамысловасцi. У гэтых мэтах яны заключаць асобныя пагадненнi.Артыкул 12Высокiя Дагаворныя Бакi развiваюць супрацоўнiцтва ў галiне энергетыкi, прымянення рэсурсазберагаючых тэхналогiй, транспарту, iнфарматыкi i сувязi, уключаючы спадарожнiкавую сувязь, спрыяюць захоўванню, рацыянальнаму выкарыстанню i развiццю комплексаў i ўзаемазвязаных сiстэм, якiя склалiся ў гэтых галiнах. Па гэтых пытаннях будуць заключаны асобныя пагадненнi.Артыкул 13Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў на ўмовах, вызначаных асобнымi пагадненнямi, забяспечвае транспартныя аперацыi другога Высокага Дагаворнага Боку праз рачныя i паветраныя порты, чыгуначную i аўтамабiльную сеткi i магiстральныя трубаправоды, якiя знаходзяцца на яе тэрыторыi. Гэта палажэнне дзейнiчае таксама ў дачыненнi да марскiх портаў Украiны.

Умовы i парадак ажыццяўлення транзiту асоб i грузаў праз тэрыторыi Высокiх Дагаворных Бакоў вызначаюцца асобнымi пагадненнямi ў адпаведнасцi з iх нацыянальным заканадаўствам, а таксама мiжнароднымi нормамi i правiламi.Артыкул 14Прававы рэжым дзяржаўнай маёмасцi, маёмасцi юрыдычных асоб i грамадзян аднаго Высокага Дагаворнага Боку, якая знаходзiцца на тэрыторыi другога Высокага Дагаворнага Боку, рэгулюецца заканадаўствам дзяржавы месцазнаходжання маёмасцi, калi iншае не прадугледжана пагадненнем памiж iмi. Калi адзiн з Высокiх Дагаворных Бакоў заяўляе аб прыналежнасцi яму маёмасцi, якая знаходзiцца на тэрыторыi другога Высокага Дагаворнага Боку i на якую прад'яўляюць прэтэнзii трэцiя асобы або дзяржавы, то другi Высокi Дагаворны Бок абавязаны зрабiць усе неабходныя захады па ахове i захоўванню такой маёмасцi i не будзе перадаваць яе каму-небудзь без пэўна выказанай згоды на гэта першага Высокага Дагаворнага Боку да канчатковага вырашэння пытання аб яе прыналежнасцi.

З гэтай мэтай Высокiя Дагаворныя Бакi заключаць асобныя пагадненнi.Артыкул 15Высокiя Дагаворныя Бакi развiваюць супрацоўнiцтва ў галiне адукацыi, навукi i тэхнiкi, заахвочваючы прамыя сувязi памiж навучальнымi ўстановамi i навукова-даследчымi цэнтрамi, ажыццяўленне сумесных праграм i распрацовак, асаблiва ў галiне перадавых тэхналогiй. Высокiя Дагаворныя Бакi будуць узаемадзейнiчаць у галiне падрыхтоўкi навуковых i педагагiчных кадраў, а таксама заахвочваць абмены навукоўцамi, выкладчыкамi, стажорамi, аспiрантамi i студэнтамi.

Высокiя Дагаворныя Бакi ўзаемна прызнаюць дыпломы аб адукацыi, вучоных ступенях i званнях i заключаць па гэтаму пытанню асобнае пагадненне.

Высокiя Дагаворныя Бакi будуць ажыццяўляць шырокi абмен навукова-тэхнiчнай iнфармацыяй, а таксама супрацоўнiцтва ў галiне аховы правоў на iнтэлектуальную i прамысловую ўласнасць у адпаведнасцi з iх мiжнароднымi абавязацельствамi.Артыкул 16Высокiя Дагаворныя Бакi будуць развiваць супрацоўнiцтва ў галiне культуры, iнфармацыi, лiтаратуры i мастацтва, аказваць дзяржаўную падтрымку захоўванню i развiццю нацыянальна-культурнай самабытнасцi беларусаў на Украiне i ўкраiнцаў у Рэспублiцы Беларусь, у прыватнасцi, грамадскiм нацыянальна-культурным аб'яднанням у культурна-асветнiцкай, выдавецкай дзейнасцi, адукацыi на роднай мове, узаемнаму абмену студэнтамi, выкладчыкамi i мастацкiмi калектывамi. Высокiя Дагаворныя Бакi будуць супрацоўнiчаць у галiне тэле- i радыёвяшчання, надаючы асаблiвую ўвагу забеспячэнню культурных i духоўных патрэб нацыянальных меншасцей - беларусаў на Украiне i ўкраiнцаў у Рэспублiцы Беларусь.

Кожны з Высокiх Дагаворных Бакоў заахвочвае вывучэнне мовы другога Высокага Дагаворнага Боку, у тым лiку ў навучальных установах усiх узроўней. Высокiя Дагаворныя Бакi садзейнiчаюць ажыццяўленню сумесных культурных акцый, пашырэнню прамых кантактаў памiж творчымi калектывамi, дзеячамi навукi i культуры, спецыялiстамi на дзяржаўным, рэгiянальным i мясцовым узроўнях.

Высокiя Дагаворныя Бакi заключаць асобныя пагадненнi па гэтых пытаннях, уключаючы пагадненне аб адкрыццi культурных цэнтраў дзвюх дзяржаў на тэрыторыi адзiн аднаго.Артыкул 17Высокiя Дагаворныя Бакi ажыццяўляюць цеснае супрацоўнiцтва ў галiне аховы i паляпшэння стану навакольнага асяроддзя, прадухiлення трансгранiчных забруджванняў, рацыянальнага прыродакарыстання, пашырэння сферы экалагiчна чыстых вытворчасцей, ажыццяўлення высокаэфектыўных прыродаахоўных i прыродааднаўленчых мерапрыемстваў.

Высокiя Дагаворныя Бакi супрацоўнiчаюць з улiкам сваiх магчымасцей у гэтай галiне на рэгiянальным i глабальным, у тым лiку на дзяржаўным i грамадскiм узроўнях, з мэтай стварэння ўсеабдымнай мiжнароднай сiстэмы экалагiчнай бяспекi i экалагiчнага iнфармавання.

Высокiя Дагаворныя Бакi заахвочваюць прамое супрацоўнiцтва мясцовых органаў дзяржаўнай улады i кiравання, юрыдычных i фiзiчных асоб у прыгранiчных раёнах у мэтах аховы i аздараўлення навакольнага асяроддзя i забеспячэння збалансаванага прыродакарыстання ў гэтых раёнах з улiкам прынцыпаў адзiнства прыродных экасiстэм i прававога рэжыму падзяляльных прыродных рэсурсаў.

Высокiя Дагаворныя Бакi рэгулююць узаемаадносiны па памянёных пытаннях на падставе асобных пагадненняў.Артыкул 18Высокiя Дагаворныя Бакi, усведамляючы глабальны характар Чарнобыльскай катастрофы, абавязваюцца аб'яднаць i каардынаваць намаганнi па вывучэнню, аслабленню i мiнiмiзацыi яе наступстваў, пашырэнню i ўзмацненню мiжнароднага супрацоўнiцтва ў гэтай галiне, абменьвацца iнфармацыяй у дачыненнi да ўсiх аспектаў гэтай дзейнасцi.Артыкул 19Высокiя Дагаворныя Бакi развiваюць супрацоўнiцтва ў галiне аховы здароўя, сацыяльнай абароны i сацыяльнага забеспячэння, а таксама працы i занятасцi грамадзян аднаго Высокага Дагаворнага Боку на тэрыторыi другога Высокага Дагаворнага Боку ў адпаведнасцi з асобнымi пагадненнямi.Артыкул 20Высокiя Дагаворныя Бакi на падставе асобных пагадненняў супрацоўнiчаюць у барацьбе з рознымi вiдамi правапарушэнняў, у тым лiку з арганiзаванай злачыннасцю, карупцыяй, мiжнародным тэрарызмам, незаконнымi фiнансавымi аперацыямi, нелегальнай мiграцыяй, незаконным абаротам наркатычных сродкаў, псiхатропных, радыеактыўных, выбуховых рэчываў, ядахiмiкатаў, узбраенняў, дзеяннямi, накiраванымi супраць бяспекi руху на ўсiх вiдах транспарту, кантрабандай, незаконным вывазам культурных каштоўнасцей. Высокiя Дагаворныя Бакi ажыццяўляюць абмен вопытам i аператыўнай iнфармацыяй у гэтых галiнах, праводзяць у рамках мiжнароднага супрацоўнiцтва сумесныя мерапрыемствы.Артыкул 21Высокiя Дагаворныя Бакi праводзяць рэгулярныя кансультацыi з мэтай абмену думкамi як па пытаннях двухбаковых адносiн, так i па шматбаковых праблемах, якiя ўяўляюць узаемны iнтарэс. Яны ў неабходных выпадках каардынуюць свае пазiцыi для ажыццяўлення ўзгодненых дзеянняў.

Па ўзгадненню памiж Высокiмi Дагаворнымi Бакамi праводзяцца рэгулярныя сустрэчы на вышэйшым узроўнi. Мiнiстры замежных спраў сустракаюцца па меры неабходнасцi i мэтазгоднасцi.

Рабочыя сустрэчы памiж прадстаўнiкамi другiх мiнiстэрстваў i ведамстваў для абмеркавання пытанняў, якiя ўяўляюць узаемны iнтарэс, праводзяцца па меры неабходнасцi.

Высокiмi Дагаворнымi Бакамi могуць стварацца змешаныя камiсii для разгляду асобных пытанняў у разнастайных галiнах адносiн.Артыкул 22Высокiя Дагаворныя Бакi заключаць памiж сабой асобныя пагадненнi аб супрацоўнiцтве ў галiнах, якiя ўяўляюць узаемны iнтарэс.Артыкул 23Палажэннi гэтага Дагавора не закранаюць правоў i абавязацельстваў Высокiх Дагаворных Бакоў, якiя вынiкаюць з iншых мiжнародных дагавораў, удзельнiкамi якiх яны з'яўляюцца.Артыкул 24Спрэчкi адносна тлумачэння i прымянення гэтага Дагавора падлягаюць вырашэнню шляхам кансультацый i перагавораў памiж Высокiмi Дагаворнымi Бакамi.Артыкул 25З мэтай рэалiзацыi палажэнняў гэтага Дагавора будзе створана змешаная мiждзяржаўная камiсiя.Артыкул 26Гэты Дагавор падлягае ратыфiкацыi i ўступае ў сiлу ў дзень абмену ратыфiкацыйнымi граматамi, якi адбудзецца ў г. Кiеве.Артыкул 27Гэты Дагавор заключаецца тэрмiнам на дзесяць год. Яго дзеянне затым аўтаматычна прадоўжваецца на наступныя дзесяцiгадовыя перыяды, калi нi адзiн з Высокiх Дагаворных Бакоў не заявiць шляхам пiсьмовага паведамлення другому Высокаму Дагаворнаму Боку не менш чым за шэсць месяцаў да сканчэння бягучага дзесяцiгадовага перыяду аб сваiм жаданнi спынiць яго дзеянне.Артыкул 28Гэты Дагавор пасля ўступлення яго ў сiлу будзе зарэгiстраваны ў Сакратарыяце Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый у адпаведнасцi з артыкулам 102 Статута Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый.Артыкул 29З даты ўступлення ў сiлу гэтага Дагавора Дагавор памiж Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкай i Украiнскай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкай ад 29 снежня 1990 года спыняе сваё дзеянне.Здзейснена ў г. Мiнске 17 лiпеня 1995 года ў двух экземплярах, кожны на беларускай i ўкраiнскай мовах, прычым абодва тэксты маюць аднолькавую сiлу.За Рэспублiку Беларусь          За Украiну
     Подпiс                   Подпiс
Предыдущий | Следующий

<<< Содержание

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList